FANDOM


Kalwinizm jest zdominowany przez fałszywą Doktrynę Predystynacji , jest ona czystą Herezją i jest tak fałszywa , że nie tylko jest niezgodna z Nieomylnym Słowem Bożym , ale i z rzeczywitością . Jej skutkiem jest fałszywy obraz Boga i zbawienia człowieka , a pewność zbawienia staje się uwarunkowana przez uczynki , czyniąc z nich wymóg w pewności zbawienia .


ZBAWIENIE PRZEZ ELEKCJE 

Kalwinizm naucza że Pan Bóg nie kocha wszystkich i chce by byli zbawieni . Bóg według Kalwinizmu obdarza miłością jedynie wybranych , których wybrał przed założeniem świata , innych potępił na wieczność do piekła , gdyż nie obdarzał ich miłością od zawsze .

Kalwiniści nie są w stanie wytłumaczyć dlaczego Pan Bóg miałby postąpić w taki niesprawiedliwy sposób , skazując mijardy rzesz ludzi na wieczne potępienie , dlatego przerzucają ciężar zmyślonej przez nich doktryny predystynacji na samego Pana Boga , twierdząc że skoro Pan Bóg upodoał sobie tak postąpić , to musi być to dobre nawet jeżeli ludzie nie są w stanie tego pojąć .

Kalwiniści odpowiedzą że Bóg kocha wszystkich na tyle by zsyłać deszcz na sprawiedliwych i niespraiwedliwych , co nazywają " wspólną łaską " , koncepcja jest tak absurdalna że według niej Bóg okazuje " łaskę " niezbawionym których przeznaczył na wieczność do piekła , dając im dobra doteczesne jak i zbawionym , absurdalność tezy czyni ją fałszywą .

Apostoł Paweł powedział :

" My przekonujemy ludzi ... " 

- 2 Koryntian 5:11

Bez sensowne stwierdzenie w obliczu Predystynacji jeżeli ta doktryna jest prawdziwa , Paweł nie może przekonać człowieka przeznaczonego na potępienie ani nie potrzeba przekonywać człowieka przeznaczonego do zbawienia , jednak mówi to , co obala nauke o Predystynacji i świadczy o wolnej woli człowieka .

Jaką role posiada szatan w układzie predytynacji ? Apostoł Paweł stwierdza że zaślepia on umysły tych którzy nie uwierzyli , w obliczu predytynacji jest to działanie bezsensowne , gdyż ci i tak nie mogą uwierzyć ponieważ Bóg nie chce ich suwerennie odrodzić . 


BÓG AUTOREM GRZECHU

Kalwiniści zaprzeczają że według ich nauk Bóg jest autorem grzechu , jednak fakty wiary Kalwinistycznej pozostają nieugięte , i w istocie taka nauka płynie z Kalwinizmu . R.C Sproul Napisał :

" Wolą Boga są wszystkie rzeczy które mają nadejść , Bóg pragnoł dla człowieka by upadł w grzechu , Bóg stworzył grzech . "

- R.C Sproul , " An Almighty over all " 

Jest to kłamstwo . Pismo Święte stwierdza że Grzech jest Rebelią - Buntem przeciwko woli Bożej , fakt tego że Pan Bóg pozowlił na upadek i dopuścił grzech w planie Bożym zbawienia , nie sprawia że grzech jest wolą Bożą a Bóg jego autorem . Twierdzenie Kalwinistycznego poglądu wszelkiego przypisywania Bogu wszystich rzeczy jest fałszywe .


TOTALNA DEPRAWACJA

Kalwinizm naucza że człowiek absolutnie nie jest zdolny do nawrócenia się , dobrego czynienia i uwierzenia gdyż jest martwy . Jest to kłamstwo , ponieważ człowiek duchowo martwy jest fizycznie żywy i zdolny by uwierzyć . 

Pan Jezus powiedział do tłumu że :

" Będąc złymi umiecie dawać dobre dary swoim dziecią "

Grzesznicy również są zdolni do czynienia dobra , to że nie ma dobrego ani jednego , nie oznacza , co jest oczywiste , że człowiek niezbawiony nie może uwierzyć i czynić dobrze . 

Kalwiniści odpowiedzą że wiara jest DAREM od Boga , lecz argument jest fałszywy , gdyż oparty jest na fałszywym założeniu że Bóg nie chce udzielić jej wszystkim , co jest kłamstwem , gdyż Biblia mówi że wolą Bożą jest aby każdy został zbawiony , a więc aby każdy otrzymał łaske wiary i nawrócenia . Tego i innych wersetów , Kalwinizm wytłumaczyć nie może .