Benio123o pl Wiki
Advertisement

" (kanon), księgi Starego i N. testamentu, uznane za takie przez Kościół katol. (Kanon: norma, wiara), jako powstałe pod natchnieniem Ducha św. K. k. St. Testamentu dzielą się na  p r o t o k a n o n i c z n e , znajdujące się w pierwszym kanonie palestyńskim Ezdrasza oraz  d e u t e r o k a n o n i c z n e  (wtórokanoniczne), znajdujące się w kanonie aleksandryjskim. Żydzi i protestanci przyjmują tylko księgi protokanoniczne, odrzucają zaś wtórokanoniczne, uważając je za t. zw. księgi apokryficzne. Protestanci nie uznają również t. zw. apokryfów N. T. "

- Międzywojenna Encyklopedia Gutenberga, "Kanoniczne Księgi"

Kanon Pisma Świętego składa się z łącznie 66 natchnionych ksiąg, na skutek dodania pism niekanonicznych przez Kościół Rzymsko Katolicki, kanon rzymski stał się większy od ewangelicznego, subiektywnie kanaon traktują również kulty i sekty pomniejsze.


Kanon Biblijny[]

Historyczne_Dowody_Kanonu_Biblijnego_-_Doktor_Gene_Kim,_Napisy_PL

Historyczne Dowody Kanonu Biblijnego - Doktor Gene Kim, Napisy PL

Uczniostwo_(początkujący),_Kanon_Biblii_-_Doktor_Gene_Kim,_Napisy_PL-0

Uczniostwo (początkujący), Kanon Biblii - Doktor Gene Kim, Napisy PL-0

Advertisement