Benio123o pl Wiki
Advertisement

Wiara żydowska wyodrębniona z Judaizmu w 7-mym i 8-mym wieku. Karaimizm odrzuca autorytet rabinów, którzych uznaje za spadkobierców i kontynuatorów stronnictwa faryzeuszy, sami identyfikując się jako kontynuatorzy stronnictwa sadoceuszy, jednak odrzucają wiare sadoceuszy w brak zmartywchwstania, wierząc że wskrzeszenie zmarłych nastąpi na sądzie ostatecznym.

Karaimizm odrzuca Talmud, akceptując jedynie Tore. Karaimi wciąż oczekują przyjścia Mesjasza.

Advertisement