Benio123o pl Wiki
Advertisement
Karl Barth, 1956 rok

Karl Bath - Szwajcarski teolog kalwiński, trynitarianin, drugi najbardziej wpływowy teolog nurtu kalwińskiego po samym Kalwinie, odrzucił kalwiński determinizm i jako umiarkowany kalwinista wyznawał "pozytywną predestynacje" w której Bóg wybrał wszystkich ludzi do zbawienia umożliwiając zbawienie każdemu. Prześladowany przez Reżim III Rzeszy, był współinicjatorem i współtwórcą anty-naziwstowskiej protestanckiej deklaracji z Barmen z 1934 roku w raz z Wilhelmem Buschem.

Stwierdził że wojska walczące przeciwko III Rzeszy walczą za chrześcijaństwo. Po II wojnie światowej obarczał Niemcy odpowiedzialnością za konflikt, lecz był krytykowany za pominięcie krytyki komunizmu. Odrzucał kult Maryjny jako herezje.

Wyznawał teologie słowa - skupienie na słowie w głoszeniu ewangelii i jego roli we wpływie na społeczeństwo, umniejszając i potępiając materialne zapędy w kościele skupione na zewnętrznych ozdobach i ceremoniach.
Advertisement