Benio123o pl Wiki
Advertisement

Historycznie jako nurt i usystematyzowana teologia, dyspesnacjonalizm narodził się na początku wieku 19-stego w nurcie braci plymuckich, przyjęty został także przez baptyzm i utwierdził się także w niezależnych zborach dyspensacjonalistycznych. Dyspensacjonalizm ma zasięg ogólno światowy, najsilniej obecny jest w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Przyjmuje różne formy od radykalnego przez umiarkowany, jego podstawą jest zawsze pre-milenializm, oddzielanie i rozróżnienie żydów z ciała i zbawionych chrześcijan.

Wszystkie elementy (46)

Advertisement