Benio123o pl Wiki
Advertisement

Nieomylność Rzymskiej Kanonizacji

Święci Gospodarczy[]

Święty Hubert - Patron myśliwych i rolników

Święty Łukasz - Patror Złotników

Inny Święty Łukasz - Patron Lekarzy

Święta Amalberga Gandawska - Patronka Rolników i Rybaków

Święty Izydor Oracz - Patron Rolników

Święta Dorota - Patronka Ogrodników

Święty Wincenty - Patron Winiarzy i Win


Mimo mnogości Katolickich Świętych w dziedzinie gospodarki , katolickie kraje stały się słabsze gospodarczo od Protestanckich , gdzie praca była podstawą w społeczeństwie podobającą się Panu Bogu , na podstawie Biblii i zachowaniu Apostołów którzy również ciężko pracowali .

Święci Klimatyczni[]

Święty Hornat - Orędownik przeciw opadom deszczu i nieszczęściom


Mimo mnogości Katolickich Świętych w dziedzinie Klimatu , Izrael posiada większe zasoby wody i lepiej urodzajne ziemie na środku pustyni od krajów Katolickich jak Hiszpania , Francja czy Portugalia .

Święci Społeczni[]

Święty Dominik - Patron Małżeństw

Święty Leon Wielki - Patron Muzyków


Mimo mnogości Katolickich Świętych w dziedzinie społecznej , korupcja , zło , nieprawność , krzywoprzysięstwo , jest podstawą katolickiej egzystencji .


Święci Humanitarni[]

Święta Apollina - Patronka dentystów i wszystkich cierpiących z powodu bólu zęba Święta Katarzyna Aleksandryjska - Patronka Bolu Gardła i głowy


Mimo mnogości Świętych w dziedzinie humanitarnej , Kościół Katolicki obarczył winą za Epidemie czarnej śmierci w Średniowieczu , Żydów , którzy ją mieli roznosić .

Święci Wojenni[]

Święta Marta - Patronka Spiżarnii i Piwnic

Święty Jerzy - Patron Żołnierzy


Mimo mnogości Katolickich Beserkerów Świętych Wojennych , Pan Bóg wyratował Biblijnych Chrześcijan z każdej opersji zła , a potęga władz Świedzkich krajów protestankich , rozniosła watykańskich najedźców .

Święci Nacjonalistyczni[]

Święta Wiktoria z Sabiny - Patronka Polskiego Miasta " Łowicz "


Restytucja , Konkluzja , Obalenie Kultu Człowieka[]

" Mam straszne kłopoty ze snem. Czy istnieje patron od dobrego snu, do którego byłoby można zwrócić się o pomoc? A może macie inne pomysły? "

- Katolik.pl Serwis Interetowy " Czy istnieje Patron od Dobrego snu ? " 2012-04-12 10:19

" Kłaniamy się Tobie, Święty Antoni, wielki nasz Patronie. Prosimy cię pokornie, abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają twe skuteczne wstawiennictwo świętego z Padwy w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej. Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy twej pomocy. Prosimy cię, święty Antoni, abyś nas wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do ciebie w swych potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają twoją opiekę i doznają twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. "

- Modlitwa do Świętego Antoniego

" Twoje relikwie zostały przed wiekami do Ojczyzny naszej z wielką czcią przywiezione i częściowo złożone w naszym kościele, – Ciebie, wybrano na patrona naszej parafii, – prosimy Cię święty nasz patronie, abyś tak jak dawniej wyjednywał łaski i cuda u Boga, tak i teraz nie przestawał być naszym obrońcą i orędownikiem przed Bogiem oraz chronił nas od wszystkiego złego. Ciebie dziś czcimy jako danego nam od Boga opiekuna. Wypraszaj nam u Boga łaski oraz cnotę męstwa, abyśmy kiedyś przez Miłosierdzie Boże zasłużyli na uczestnictwo w chwalebnym tryumfie Pana naszego Jezusa Chrystusa "

- Modlitwa do Świętego Floriana

" Święty Izydorze udziel swojej pomocy wszystkim, którzy pracują na ojczystej ziemi, zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw, udziel siły i mądrości do wykonywania odpowiedzialnej pracy na roli ... Święty Izydorze, którego imię noszę, patronie mój, Twojej się opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecam i proszę Cię, abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał i ratował we wszystkich moich potrzebach, wyjednał mi łaskę wiernego naśladowania twoich cnót. Spraw to, drogi mój Patronie, abym pośród wszystkich przygód tego życia Bogu dochował wierności i zasłużył sobie na łaskę szczęśliwej śmierci i zbawienie wieczne. "

- Modllitwa do Świętego Izydora

" Święty Judo Tadeuszu , potężny mój Obrońco i opiekunie, w trosce i opuszczeniu oddaję się Twej cudownej opiece.  Wdzięczny Ci jestem za wszystkie łaski, jakie dla mnie już wyjednałeś, a proszę Cię i nadal wspieraj mnie w pracy, pocieszaj w smutku, strzeż przed pokusą. Bądź moją mocą w trudnościach, osłoną w niebezpieczeństwach.  Spraw, abym z Bogiem się budził i z Bogiem szedł na spoczynek.  Dzień po dniu prowadź mnie coraz bliżej Serca Jezusowego, abym spoczął w Nim po trudach i walkach życia, a zamiast miłości własnej, pychy i zniechęcenia, niech w mym sercu zapanuje miłość, ofiarność i pokora . "

- Modlitwa do Świętego Judy Tadeusza

" Maryjo - Matko moja i Pani moja, oddaję Ci duszę i ciało moje, życie i śmierć moją i to co po niej nastąpi. Wszystko składam w Twoje ręce, o Matko moja. Okryj mnie swym płaszczem dziewiczym ... i udziel mi łaski czystości serca, duszy i ciała i broń mnie Swą potęgą przed nieprzyjaciółmi wszelkimi "

- Modlitwa do Maryji

" Święty Janie Pawle II , za Twoim pośrednictwem proszę o łaski dla mnie (i moich bliskich). Wierzę w moc mej Modlitwy i w Twoją zbawienną pomoc. Wyproś mi u Boga Wszechmogącego łaski, o które pokornie proszę… (należy wymienić prośby). Uproś mi też dar umocnienia mojej wiary, nadziei i miłości. Panie Jezu Chryste, Ty obiecałeś, że o cokolwiek w Twoje imię poprosimy, to otrzymamy. Dlatego i ja, Panie, pełen ufności, proszę Cię o potrzebne mi łaski, za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II. Wysłuchaj mnie, Panie! "

- Modlitwa do Jana Pawla II jako Pośrednika między człowiekiem a Bogiem

Advertisement