Benio123o pl Wiki
Advertisement

Przed 19 wiekiem , protestanci Bibliści polegali na zbiorze greckich manuskryptów który pojawił się w Europie po upadku Konstantynopola w 1453 roku . Ten zbiór manuskryptów stał się podstawą nowego testamentu używanego przez reformatorów takich jak William Tyndale , Marcin Luter , tłumacze Biblii Genewskiej i zespół odpowiedzialny za przekład wersji Króla Jakuba z roku 1611 .

Te Greckie manuskrypty zostały zebrane przez Erazma z Rotterdamu który podłożył fundament pod tak zwany tekst tradycyjny i pogląd znienawidzony przez Kościół Katolicki - że Biblia powinna być czytana przez wszystkich , potępiał on również Papieską Inkwizycję .

Erazm z Rotterdamu

Erazm z Roterdamu

Erazm wydał w 1522 roku przekład oparty na tych manuskryptach który był istną rewolucją , po jednej stronie wydania znajdował się z pięknymi ilustracjami w jednej kolumnie tekst z tłumaczeniem Greckim z manuskryptów , jednak nie wiele osób umiało czytać wtedy w Grece , zaś więcej po łacinie , więc w tym samym wydaniu w drugiej kolumnie przetłumaczył od razu tekst grecki na łacinę .

Wielu ludziom otworzyły się oczy gdy zaczęli czytać nowy przekład Erazma po łacinie z greki , i odkryli że był całkowicie inny niż to co mieli w łacińskiej Wulgacie Rzymsko Katolickiej .

Błędy w Wulgacie[]

Istnieje spora różnica między słowami Pokuta a Upamiętanie . Jezus mówi : " Jeżeli się nie upamiętacie - wszyscy podobnie poginiecie " . W łacińskim przekładzie mamy " Jeżeli niebędziecie odprawiać pokuty , wszysyc podobnie poginiecie " , jest Wielka różnica pomiędzy opamiętaniem się i nawróceniem do Boga a odprawianiem Pokuty przez człowieka , co mamy w Katolicyźmie jako sakramęt odpuszczania grzechów przez katolickiego kapłana . W ramach pokuty może on nałożyć post , modlitwe lub inne prace w ramach odpuszczenia grzechu .


Innym błędem w przekładzie łacińskim jest fakt dotyczący Marii . Na podstawie łacińskiej wulgaty wierzono że była ona źródłem łaski bożej , powodem był łaciński przekład Ewangeli Łukasza w rodziale pierwszym . Tam gdzie Anioł Gabrierl zapowiada Marii że urodzi Chrystusa - wulgata mówi :

" Anioł wszedł do niej i rzekł , bądź pozdrowiona pełna łaski , pan z tobą , błogosławiona jesteś między niewiastami "

- Łukasz 1:28 , Wulagata

Słowa anioła nie mogły być tłumaczone na " Bądź pozdrowiona , pełna Łaski " . Prawdidłowy przakład to " Która znalazłaś łaskę " .

W greckim nowym testamęcie czytamy że to Jezus a nie Mariia jest pełny Łaski . W dodatku cytat ten " Błogosławiona między niewiastami , nie może być przytaczany na poparcie dogmatu Maryjnego , ponieważ Biblia nie używa takiego zwrotu jedynie do Marii .

" Błogosławiona niech będzie ponad inne kobiety Jael , żona Chebera , Kenity "

- Sędziów 5:24

Przy czym w katolickiej Biblii tysiąclecia przetłumaczono to w taki sposób by umniejszyć kontekst :

" Niech Jael będzie błogosławiona wśród niewiast , żona Chebera Kenity "

- Sędziów 5:24 , Biblia Tysiąclecia


Biblia Leopolity

Katolicki przekład Biblii Leopolity z rogatym Mojżeszem

Katolicka Wulgata , błędnie przetłumaczona przez Hieronima , ukazała Mojżesza jako posiadającego rogi na głowie . W Świadomości Katolickiej taka postać Mojżesza , przetrwała na okładce pierwszego katolickiego przekładu z Wulgaty na jezyk Polski , Biblia Leopolity . Wizerunek rogatego Mojżesza jest odzwierciedlony na wielu katolickich rzeźbach i obrazach .

Błąd ten , Hieronim popełnił w tłumaczeniu , według niego , Możjesz gdy schodził z góry Synaj , zamiast twarzy rozpromienionej , miał twarz rogatą .

Advertisement