FANDOM


8 grudnia 1854 roku papież Pius IX ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu, według którego Maria, Matka Jezusa, urodziła się bez grzechu pierworodnego. Według tego papieża, „jest to nauka objawiona przez Boga i dlatego ma być bez wahania przyjmowana przez wszystkich wiernych”.
2 listopada 1950 roku Pius XII ogłosił bullę papieską, według której Maria została wzięta do nieba cieleśnie, to znaczy nie umarła śmiercią naturalną. Edykt papieski powiada: „Jeżeli więc ktokolwiek, niech Bóg go broni, odważy się świadomie temu zaprzeczyć lub wyrazić wątpliwość w to co podaliśmy, niech wie, że przez to odpadł całkowicie od boskiej katolickiej wiary”.


" Matka Boża bowiem, jako pierwsza z ludzi, uczestniczy już w pełni zbawienia, przygotowanego dla nas wszystkich. Wniebowzięcie wskazuje ludzkości jej powołanie i drogę do chwały w niebie. Maryja Wniebowzięta jest „dorodnym owocem” odkupienia dokonanego przez Jezusa. Jest również obrazem Kościoła, który został powołany do tego, by osiągnąć doskonałość i świętość. Ona prowadzi i podtrzymuje nadzieję ludu Bożego, będącego jeszcze w drodze. "

- Jezuici.pl , Redakcja Jezuici , " Święto Matki Bożej Zielnej " , 15 sierpnia 2016

" Grzesznika bezpośrednio zwracającego się do Chrystusa , mógłby ogarnąć lęk i strach przed jego gniewem . Niech tylko sięgnie ku pośrednictwu dziewicy z jej synem a ona musi ukazać jedynie swojemu synowi pierś którą ssał i jego gniew natychmiast zostanie załagodzony . "

- Catolic Layman , Czerwiec 1856

To nie jest chrześcijaństwo to pogaństwo , kult płodności , satanizm i celowe , zaprojektowane zwiedzenie odwrotne do tego co mówi Biblia .

Oto twierdzenie Katolickich świętych :

" Upada i jest zgubiony kto nie ucieka się do Marii . Maria jest bramą . Jest bramą do niebo ponieważ nikt nie może przejść do tego królestwa nie przechodząc przez nią . Droga do zbawienia jest otwarta nie przez nikogo innego jak przez Marie , zbawienie wszystkich jest zależne od jej przychylności i ochrony . Kto jest chroniony przez Marie - ten będzie zbawiony . Ten kto nie jest , będzie stracony . Nasze zbawienie zależy od niej . Bóg nie zbawi bez stawiennictwa Maryi "

- ŹRÓDŁO : materiały Deva Hunta : Kobieta jadąca na bestii

To Bóg jest bramą do zbawienia , to Jezus Chrystus , to on mówi , " Ja jestem bramą " .

" Ponieważ oddałeś się Jej całkowicie z duszą i ciałem, Ona, hojna z hojnymi i hojniejsza niż najhojniejsi, odda się Tobie nawzajem w sposób cudowny ale prawdziwy tak że śmiało możesz Jej powiedzieć: Twój Ci ja jestem zbawże mnie, lub z ukochanym uczniem: Wziąłem Cię Maryjo jako wszystko dobro moje. Możesz powtórzyć także za św. Bonawenturą: Droga moja Pani i Zbawczyni, będę działał z ufnością i nie będę się bał bo Ty jesteś moją siłą, moją chwała w Panu.

Jestem całkiem Twoim i wszystko co posiadam Twoją jest własnością. O chwalebna Dziewico błogosławiona ponad wszystkie stworzenia, pragnąłbym Cię położyć jako pieczęć na me serce bo miłość Twoja jest silna jak śmierć. "

- Traktat o prawdziwym nabożeństwie do najświętszej Maryi Panny , Francuski Święty Kościoła Katolickiego Ludwik Maria Gringon de Montfort , strona 206

Traktat Ludwika Maria Gringona de Monfrota posiada reimprimatur i nihil obstat , czyli zezwolenie i akceptację władzy Rzymu na jej wydanie . Sam Ludwik Maria Grigon de Monftota jest świętym kościoła katolickiego . Był on pisarzem w okresie Baroku ,w czasie silnej Jezuickiej kontreformacji .

" Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną, i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć "

- Papież Pius IX , 1854 rok

" Drugim celem było udzielenie Czytelnikowi wskazówek, jak ma zastosować przesłanie Najświętszej Maryi Panny do swego własnego życia i jak ma wypełnić Jej prośbę dla swego własnego nawrócenia, uświęcenia i zbawienia.

Wreszcie moim trzecim celem było napełnienie miłośników objawień fatimskich duchową obecnością Niepokalanego Serca w takim stopniu, aby od razu zapragnęli być instrumentem w Jej niepokalanych rękach, aby zapragnęli uczynić Ją znaną i przyprowadzić do Jej stóp tak wiele „biednych dzieci Ewy”, jak to tylko możliwe. (…) "

- Ksiądz Karol Stehlin , " Gwiazda przewodnia czasów ostatecznych , Mistyka objawień Matki Bożej w Fatimie "

" Ponieważ oddałeś się Jej całkowicie z duszą i ciałem, Ona, hojna z hojnymi i hojniejsza niż najhojniejsi, odda się Tobie nawzajem w sposób cudowny ale prawdziwy tak że śmiało możesz Jej powiedzieć: Twój Ci ja jestem zbawże mnie, lub z ukochanym uczniem: Wziąłem Cię Maryjo jako wszystko dobro moje. Możesz powtórzyć także za św. Bonawenturą: Drogamoja Pani i Zbawczyni, będę działał z ufnością i nie będę się bał bo Ty jesteś moją siłą, moją chwała w Panu.

'Jestem całkiem Twoim i wszystko co posiadam Twoją jest własnością. O chwalebna Dziewico błogosławiona ponad wszystkie stworzenia, pragnąłbym Cię położyć jako pieczęć na me serce 'bo miłość Twoja jest silna jak śmierć "

- Ludwik Maria Gringon de Montfort , " Traktat o prawdziwym nabożeństwie do najświętszej Maryi Panny " , Strona 206


W pogaństwie czczono Asztarte , królową Niebios . Była znana jako łagodzicielka gniewu . Katolicyzm głosi Marię jako Łagocicielke Gniewu oraz Królową Niebios . W Katolicyźmie mówi się , " Nikt nie przychodzi do boga jak przez Chrystusa , ale nikt nie przychodzi do Chrystusa jak przez Marie " . Jest mediatorką . Jest łagodzicielką gniewu, jest zwiedzeniem i nie jest prawdziwą Marią a raczej " Miriam " jak dokładnie brzmiało jej Żydowskie Imie .

Jest to kopia systemu do tego z czasów Babilonu . Te bóstwo było czczono w innych religiach pogańskich pod innymi nazwami ;

Egipt : Izyda i jej syn Ozyrys , Ozyrys był tym który zmarł , stał się częścią słońca , powstał z martwych i wrócił na ziemie jako Horus .

Horus , boskie dziecko Isis ( Izyda ) , Boska Matka .

Jest to kult matki i dziecka .

Indie : Isi i Iswara

W Chinach : Shing Moo ( Święta Matka i Syn )

Grecja : Ceres lub Irene oraz Plutus

Rzym : Fortuna i Jupiter
13 Maja 1917 , rok przed końcem pierwszej wojny światowej , w Fatimie objawiła się istota podająca się za Marie , kultywowaną przez Rzymski Katolicyzm . Przekazała następujące objawienie :

" Odmawiajcie różaniec codziennie, abyście uprosili pokój dla świata i koniec wojny

Różaniec jest to pogańska modlitwa , w myśl której w intencji kultu człowieka - Marii , należy odmawiać poprzez mantrę " zdrowaś Mario , Matko święta " . To Bałwochwalstwo nie zostało tylko przez tą duchową istotne pochwalone jako dobre , ale i nakazane przez nią , jako warunek światowego pokoju i końca wojen . Ten byt wymagał  bałwochwalstwa od ludzi przeciwko Panu Bogu , któremu tylko Jedynie można oddawać należna mu Cześć .

Ta duchowa istotna powraca w następnym Objawieniu 13 Czerwca 1917 roku . Tym razem otwarcie przyznając że jej celem nie jest prowadzić do Pana Jezusa Chrystusa , ale do siebie :

" Tak, Hiacyntę i Franciszka zabiorę niedługo. Ty jednak zostaniesz tu przez jakiś czas. Jezus chce posłużyć się tobą, aby ludzie Mnie lepiej poznali i pokochali. Chce On ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy je przyjmą, obiecuję zbawienie. Dusze te będą tak drogie Bogu, jak kwiaty, którymi ozdabiam Jego tron”. "

Ten duchowy byt twierdzi , że jest on pośrednikiem między Bogiem a Ludźmi , co jest rolą i możliwością jedynie i tylko Pana Jezusa Chrystusa , a także czyni z siebie , warunek zbawienia ludzkości , obiecując ludziom zbawienie .

Tym bytem który przemawiał fałszywie na cześć i ku chwale Kościoła katolickiego , jest sam demon , wspierający Katolicki Kościół fałszywymi Objawieniami w imieniu człowieka za którego się podawał , jawnie zaprzeczając słowu Bożemu .

Kult Maryjny jest kultem istoty , duchowej istoty która zwie się szatanem . Nie dano nam takiego przykazania aby czynić jak następowało z ust tego Bytu , ale dostaliśmy ostrzeżenie .

" Wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz albo: Tam, nie wierzcie! Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. "  Mat 24:23-24 "


To wszystko to jeden system tego samego kultu .

Czczenie Słońca jest perfekcyjną podróbką kultu mesjasza , oznacza to że łatwo jest zastąpić jedno drugim .

Inna Sprawa tyczy się androgeniczności . W Pogaństwie jest ona głównym aspektem, na przykład Ozyrys był czarny , ale był też biały , mogłeś wybrać który jego aspekt chcesz czcić , czarny lub biały . To samo mamy w Babilonie , Medopersji , Grecji , Rzymie wraz z wieloma imionami tych samych bóstw aż do teraz w Katolicyźmie .

Mamy Czarną i Białą Madonne , mamy czarnego i białego Mesjasza . To Androgenizm .

Czarna Madonna była uznana za Jana Pawła II Królową Polski .

Kościół katolicki naucza że nikt nie może zostać zbawiony , jak tylko przez zasługi Marii , Biblia mówi że nie ma innego imienia pod Niebem , przez które moglibyśmy zostać zbawieni , a imię to , to Jezus Chrystus .

1 Jana 5:21  " Dzieci, wystrzegajcie się bałwanów. Amen "

Maria nazywana Matką Boską na podstawie Bibliijest oszustwem , Biblia zaprzecza temu określeniu , Maryja została wybrana by urodzić Jezusa w jego ludzkiej formie , to wszystko , nie może się odnieść do jego boskości i wznieść się ponad niego , Jezus jest Bogiem , to on sam stworzył Maryje jak każdego innego człowieka , Maryja nie może być więc nazywana Matką Boską na podstawie Biblii , a jedynie z jej prawdziwych korzeni kultu - Pogaństwa .

" Mityczny kult Marii znamionują również demoniczne wpływy . Czczenie Marii jest relacjonowane już z pierwszych stuleci . Antyczny pogański kult bogini-matki jest szczególnie podkreślany już w pierwszych stuleciach przy rozwoju kultu Marii . "

- Były Katolicki Ksiądz Otto Markmann , " Błędy Kościoła Katolickiego " , Strona 47


Obalenie Kultu Maryjnego Edytuj

Słowo δόξα doksa – uwielbienie, chwała, niewysłowiona manifestacja Boża; występuje w Nowym Testamencie 167 razy . Nigdy nie pada w kontekście Marii .

Słowo Τιμή time – cena, honor, szacunek, wartość; słowo wystepujące 41 razy w Nowym Testamencie . Nigdy nie pada w kontekście Marii .


" Kult religijny " – wszelkie zachowania i praktyki religijne czynione wobec istoty bądź przedmiotu kultu. Integralny składnik religii, który w szerokim tego pojęcia znaczeniu oznacza czynności, dokonywane z pobudek religijnych, zaś w wąskim znaczeniu oznacza ustalone rytuały, odprawiane ku czci wobec sacrum. Do charakterystycznych dla kultu religijnego czynności należą ofiara, modlitwa (wyrażana także poprzez procesje i pielgrzymki) i ablucje. "

Nie istnieje żadna podstawa do kultm Maryjnego w Biblii - przeciwnie .

Jedyny przykład próby kultu Marii znajduje się w Ewangeli Łukasza , i jest strofowany przez Jezusa Chrystusa bez jego poparcia . Łuklasza 11:27-28" A gdy On to mówił, pewna niewiasta z tłumu, podniósłszy swój głos, rzekła do niego: Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. On zaś rzekł: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go. "----