Benio123o pl Wiki
Advertisement

Kościół katolicki nie ma nic wspólnego z Biblijnymi Apostołami , tradycją tego kościoła jest pogaństwo i okultyzm gdyż Rzym po Aleksandi był siedzibą okultyzmu , oraz jest nią nadal . Jego tradcja to okultyzm i pogaństwo , nic więcej - tak więc na powoływanie się na tradycję by unieważnić słowo Bibli przez katolicyzm nie ma żadnego znaczenia .

Nie jest możliwe być neutralnym , albo jesteś chrześcijaninem i wyznajesz zasadę - jedynie Pismo , albo jesteś katolikiem i opierasz się na tradycji , pomijając wcześniejszy fakt o tym czym jest tradycja kościoła katolickiego , trzeba pamiętać co Biblia mówi ogółem o ludzkich tradycjach . Katolicy mówią że Biblia jest jak album , jest on dowodem pewnych wydarzeń jako udokumętowanych , ale prawdziwa nauka nie musi być w niej zawarta precyzyjnie gdyż ta pochodzi z tradycji , tradycji kościlenej która nie potrzebuje pisma świętego a jest nadana rzekomo  przez Boga , na jego autorytecie . Zatem katolicyzm chce cię przekonać że Biblia jest niczym więcej nisz kawałkiem makulatury , zwykłym dokumętem na którym nie możemy w całości budować swoich przekonań , gdyż musimy przełożyć nad nią autorytet nie Boga lecz ludzkiej tradycji , zatem jeżeli Kościół katolicki robi jedneo , a Biblia nie daje temu potwierdzenia - to tradycja która góruje nad Biblią nadaje temu prawu boski autorytet . To kłamstwo , zwiedzenie które można uznać jedynie odrzucając to co Biblia - słowo Boga , mówi o samej sobie oraz ludzkiej tradycji , a nie ma o niej nic dobrego do powiedzenia - gdyż ją potępia jak to tylko jest możłiwę .

On zaś odpowiadając rzekł im , a dlaczego to wy przystępujecie przykazanie boże dla nauki waszej ? ( ... ) Unieważniliście słowo boże przez nauke swoją ( ... )  daremnie mi jednak cześć oddają głosząc nauki które są nakazami ludzkimi

- Ewangelia Mateusza 15:3,6,9

Advertisement