Benio123o pl Wiki
Advertisement

" I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi , każdy którego imię nie jest zapisane w księdze żywota baranka który został zabity "

- Obajwienie 13:8


Cały Ruch Ekumeniczny zapoczątkowany przez Jezuitów , w 1945 założyli i sfinansowali w Europie światową radę kościołów , która znajduje się pod kontrolą kościoła katolickiego .

Ruch Charyzmatyczny został zapoczątkowany przez kościół katolicki w celu infiltracji i podporządkowania sobie wyznania zielonoświątkowego .

Sobór Watykański II o Charyzmatykach :

" Nie tylko przez sakramęty i duszpasterstwo kościoła , które duch święty uświęca i prowadzi lud Boży . On rozdaje specjalne łaski pośród wiernych każdego stopnia ( ... ) Te Charyzmatyczne dary , czy będą najwybitniejsze lub bardziej proste i szeroko rozpowszechnione , mają być odebrane z dziękczynieniem i pocieszeniem , są one niezmiernie odpowiednie i użyteczne dla potrzeb Kościoła "

" Odkąd miałem to ( charyzmatyczne ) doświadczenie , moja lojalność do Ojca Świętego jako Namiestnika Chrystusa podwyższona i wzmocniona . Moje uznanie do Marii jako współodkupicielki i pośredniczki mojego zbawienia zostało zapewnione . Moje uznanie mszy jako ofiary Chrystusa zostało teraz wzmocnione . "

- Kardynał Joseph Suenens - zwycięsca nagrody Templetona z 1976 roku , Wybrany przez Papieża Jana XXIII jednym z głownych architektów spotkań Soboru II Watykańskiego , gdzie słożył on na jego wszystkich czterych głownych komitetach .  Mason Inicjowany 15 czerwca 1967 roku .

Jezuita Fio Mascarenhas Był pierwszym przewodniczącym Krajowego Komitetu Odnowy Charyzmatycznej w Indiach . Kardynał Suenens zaprosił go do Rzymu, aby sprawował tam funkcję dyrektora Biura Odnowy Charyzmatycznej od 1981 do 1984 .


Ekumenizm ma swoje korzenie o wiele wcześniej niż 20 wiek . W wieku 19 miał miejsce Ruch Oxworcki. Polegał on na infiltracji kościoła Anglikańskiego przez Jezuitów , w celu sprowadzenia go i jego doktryny do Rzymu . Jednak był jeszcze inny ruch który był niezaprzeczalnie czysto ekumeniczny , który można nazwać prekursorem dzisiejszego Ekumenizmu . Ruch ten nosił nazwę " YMCA " , założony został w 1844 roku . Ruch ten powstał w Anglii , a jego założycielem był Jhon Mott - mason i student Volunteer Movement . Ruch ten miał na celu prowadzić do jedności między wszystkimi denominacjami chrześcijańskimi .


Ekumenizm jest niecierpiącym zwłoki zadaniem

- Jan Paweł II , Mainz , Niemcy , 1980 r.


PAPIEŻ JAN PAWEŁ II w 1986 r. zgromadził w Asyżu we Włoszech , przywódców głównych religii świata , by modlić się o Pokój .

Byli tam czciciele węża , czciciele gwiazd , spirytyści , animiści , buddyści , muzułmanie , hinduiści , amerykańscy czarownicy .

Papierz powiedział że modlą się do tego samego Boga i że ich modlitwy dają nową duchową energie która daje nadzieje na Pokój .


Papież oznajmił zesłanie z nieba Wspólnoty Europejskiej


- Daily Telegraph Saturday 3 December , 1999


Wszyscy chrześcijanie winni podzielać wspólna myśl ekumeniczną

- Dokument Soboru Watykańskiego II , strona 515 .


W 1975 Wydano wspólny katechizm protestancko katolicki w którym moralne wskazania i dekalog poddano w wątpliwość , w którym stwierdzono że w wielu fragmentów w nowym testamencie zostało włożonych w usta Jezusa a historyczny Jezus nigdy tego nie powiedział .

W 1977 Kościół katolicki w współpracy z kościołem Anglikańskim wydał oświadczenie : Właściwym zdaje się że w jakiej kolwiek Uni właściwy prymat powinien być sprawowany przez Rzymską Stolicę

- Londod Church Times , 1977 


Należy mieć zawsze jasność że jeden święty , katolicki i apostolski kościół , nie jest siostrą , lecz matką wszystkich kościołów

- Kardynał Radzinger 9/4/2000


Inne Kościoły nie są żądnymi siostrami naszymi , akcentuje Watykan .

- Dominus Iesus , 5 Wrzesień , 2000 , " The Independent "


Ostatecznym celem ekumenizmu w rozumieniu katolików , jest jedność w wierze , kulcie i uznanie zwierzchnej duchowej władzy biskupa Rzymu

- Ksiądz J. Cornell


Przywódca Luterański mówi że Papież mógłby być globalnym rzecznikiem wsyzstkich chrześcijan

- Firady Church News Notes , 6 lipca 2001


Luteranie z całą pewnością mogą zwrócić się ku papieżowi jako jednemu z duchowych przywudców w dzisiejszym świecie ( ... ) Ruch Ekumeniczny wymaga aby chrześcijanie zastanowili się możliwością by papież został globalnym rzecznikiem wszystkich chrześcijan

- Islael Noko , głowny sekretarz światowej federacji luterańskiej , marzec


Dla jedności wsyzstkie kościoły muszą przyjąć papieską władzę

- Jan Paweł II , 1995


Wizją i celem " Ruchu Jana 17 " , ubustwianym przez Papieża Franciszka który w specjalnym skierowanym do niego video powiedział że jest z nim całym sercem -  jest przywrócenie wszystkich Ewangelicznych chrześcijan z powrotem do jedności z rzymem .


Papież Franciszek wzywa do jedności pomiędzy Ewangelikami i Katolickami mówiąc że podział jest dziełem diabła .  W Liście który wystosował do Ruchu Jana 17 , napisał że jego smutek wywołują fundamętalistyczni chrześcijanie .


W Marcu 2013 Roku , Papież Franciszek wezwał wszystkie religie do zjednoczenia , kilka miesięcy później w 2014 roku spotkał się na światowym przymierzu religii .


W roku 1888 podczas zjazdu misji Protestanckiej w Londynie , ostrzegano że :

" Misyjny program Watykanu , kto chce niech nie wierzy , przewiduje nawrócenie Wielkiej Brytani oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki . A za ich pośrednictwem podporządkowanie całego świata . "

- Report of the Centenary Conference of Protestant Missions of the World , Exeter Hall , London , 1888


Niemiecki Naukowiec , Jezuicki wysłannik , Godfryd Wilhelm Leibniz , dzięki stosunką z misjami jezuickimi wykorzystał dla studiów etymologicznych w takich pracach jak „ Collectanea etymologica ” z 1717 . Pracował również nad pojednaniem Kościoła katolickiego i protestanckiego - „ Systema theologicum ”, napisanej w 1686 a  wydanej 1820 .Advertisement