Benio123o pl Wiki
Advertisement
Anthony de Mello

Anthony de Mello

" Mnie osobiście spotkanie z zen zainspirowało do szukania prawdziwej, głębokiej duchowości, w momencie, gdy Kościół katolicki zbytnio mnie nie obchodził. Moim pierwszym „mistrzem duchowym” był Anthony de Mello SJ, dzięki niemu zainteresowałem się bardziej duchowością chrześcijańską, zacząłem żyć w Kościele i w końcu zostałem jezuitą. "

- Jezuita ksiądz Wojciech Werhun na temat Zen w chrześcijaństwie

Anthony de Mello to hinduski jezuita , psychoterapeuta , mistyk , kierownik duchowy , jest więc on otwartym okultystą działającym z ramienia zakonu Jezuitów w celu infiltracji duchowości Europejskiej .

W swoich książkach i konferencjach , łączy on tradycyjną mistykę europejską z myślą Dalekiego Wschodu , często zachaczając o psychologie . Proponuje on metody uznawane obecnie za nowatorskie , takie jak psychoterapia .

Połączenia psychologi ludzkiej z okultyzmem nie są niczym zadziwiającym , jest to w pełni zrozumiałe , cała geneza dziejszej psychologi wychodząca od Karla Junga czy Zygmunta Froida jest czystym okultyzmem tak jak metody stosowane przez psychologie .

Jezuita Robert Kennedy

Jezuita Robert Kennedy

Jezuita Robert Kennedy , katolicki ksiądz i mistrz Zen . Autor Książki " Dary Zen dla Chrześcijan " .

Święcenia kapłańskie otrzymał w Japonii , tam też praktykował i studiował zen u mistrza Roshiego Kouna Yamady . Jako pierwszy katolicki ksiądz w USA otrzymał honorowy tytuł Roshi . Zajmuję się on również Psychopetrapią w nowym Yorku .

Propaguje on wiarę i naucza Chrześcijaństwa wymieszanego z Buddyzemem .

"...wg zen zbawienie polega na wyciszeniu własnej jaźni, odkryciu w sobie natury Buddy i zespoleniu się z rzeczywistością w akcie olśnienia, zw. satori; zamiast modłów i in. aktów magiczno-kultowych zen zaleca technikę medytacji (zazen), prowadzonej pod nadzorem mistrza, który zadaje uczniowi tematy do medytacji w postaci paradoksalnych pytań (koan); dużą wagę przywiązuje też do warunków zewn. umożliwiających właściwą medytację (prostotę zachowania się, ubioru, mieszkania); zen wywarł duży wpływ na kulturę i obyczajowość jap., zwłaszcza malarstwo, literaturę (poezja haiku), życie codzienne (ceremonia picia herbaty, ogrodnictwo)."


- Encyklopedia PWN, "Zen"


Ksiądz Piotr Pawlukiewicz

Ksiądz Piotr Pawlukiewicz

Ksiądz Piotr Pawlukiewicz , propagator hinduistycznych praktyk pod osłoną chrześcijaństwa , jako " Medytacji Chrześcijańskiej " .

" Hałas jest narkotykiem , ktoś może powiedzieć " Ah , jestem wolny od wszelkich uzależnień , zero narkotyków , w ogóle alkohol to nie , nie pale , diete mam dobrą . " Uważaj bo jeszcze jedna rzecz została którą możesz się narkotyzować - Hałas . Hałas który właśnie nie pozwala nam zejść  w głąb siebie , Hałas który nie pozwala nam zobaczyć " kim ja jestem ? . "

- Ksiądz Piotr Pawlukiewicz , " Medytacja Chrześcijańska " , Homolia z 2008 roku

Advertisement