Benio123o pl Wiki
Advertisement

Gene Kim

Gene Kim

Katolicki tytuł ojca – Doktor Gene Kim

Czy jest błędnym używanie katolickiego tytułu „Ojca”? Wielu z nas chrześcijan używa tego wersetu, udajcie się do Mateusza rozdziało 23-go, wielu z nas chrześcijan używamy tego fragmentu by udowodnić że nazywanie kapłana ojcem, biskupa, kardynała, papieżem ojcem, że Bóg nakazał nam aby nie nazywać nikogo naszym Ojcem.

Jest to całkowicie prawdziwe, gdy ci kapłani mówią „nie nazywaj mnie pan taki i taki, nazywaj mnie ojcem takim i takim” widziałem wcześniej tych kapłanów mówiących w ten sposób, ale wiecie co? Z powodu szacunku szanuje ich nazywając ich pan taki i taki ale nie mogę nazwać ich ojcem takim i takim.

Wiecie dlaczego? Ponieważ biblia nakazuje nam nie nazywać ich ojcem. Udajecie się do Mateusza 23:7: I pozdrowienia na rynkach, i tytułowanie ich przez ludzi: Rabbi. Werset 9: Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie.

Dlaczego katolicy zwracają się do swoich kapłanów i nazywają ich ojcami? Czy to jest powodem tego dlaczego katolicy uwierzą im we wszystko co powiedzą? Ponieważ patrzą na nich jako swoich ojców niż raczej patrzyć na Boga który jest ich prawdziwym Ojcem w niebie?

Jeżeli patrzyli by na Boga w niebie jako ich prawdziwego Ojca, to słuchali by wtedy tego cokolwiek On by powiedział w swoim Słowie i czynili by z niego priorytet większy niż to co mówili by ich kapłani.

Myślę że jest to silne wypranie umysłu ze strony kościoła katolickiego by nazywano ich ojcami i czuli jakby ci kapłani byli jakby ich prawdziwymi ojcami, starszymi i ludźmi którzy mogą ich prowadzić, mocno się na nich opierają i prowadzą ich do ich własnego rodzaju prawdy – to złe.

Dlatego Bóg nie chce byś nazywał ich ojcami, On chce byś nazywał Jego nazywał Ojcem, upewnij się że twoim ostatecznym autorytetem jest On w tym co On mówi w swoim słowie, nie żaden człowiek na ziemi, żadnego człowieka na ziemi nie nazywajcie ojcem.

I amen na to, tak argumentujemy i tak głosimy, ale są katolicy którzy usilnie nie zgadzają się z tym i oczywiście jest jedna rzecz którą krąży w waszym umyśle „pastorze, jeżeli naprawdę tak jest to czy nie jest grzechem nazywać naszym własnych ojców ojcami?” To jest coś co przechodzi ci na myśli.

I to jest używane przez katolickich apologetów że oczywiście Jezus nie miał tego na myśli i jeżeli tak wierzysz to nie możesz nazwać nikogo na ziemi swoim Ojcem, nawet swoim tatą. Niektórzy południowcy obchodzą to dookoła mówiąc „nie nazywam go ojcem, nazywam go tatą, tatusiem, wiecie, wszyscy tak tutaj robimy więc nie nazywamy go ojcem”.

W taki sposób niektórzy z was chrześcijan mogą uciec od tego, ale bądźmy szczerzy, to brzmi niedorzecznie że nie możemy nazywać ich ojcami oraz przez cały stary testament widzimy cały czas synów nazywających ich własnych ojców ojcami.

I nie tylko to, Duch Święty napisał „dzieci i ojcowie”, widzicie? Więc co możemy o tym powiedzieć? Nie tylko to, Abraham, jak jest nazywany? Ojcem wielu narodów. Co z biblią? Biblia mówi „nasi przodkowie” widzicie? To nie może być grzechem. Mówimy o ojcach – założycielach naszego narodu, naszych przodkach którzy przybyli by założyć stany zjednoczone i tym podobne.

Więc co z tym zrobić? Wliczając w to ludzi którzy mówią nawet „nawet Paweł zatwierdził jako tytuł religijny tytuł ojca” zobacz I Koryntian 4:14, zauważcie tutaj że Paweł jak katoliccy kapłani a jego ojcowie byli jak synowie, jego dzieci.

Więc katolicy mogą użyć tego wersetu, I Koryntian 4:14: Piszę to, nie aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, jako moje dzieci umiłowane. Widzicie, więc Paweł wygląda tu jak Ojciec, więc jest to należyte dla nazywania ich ojcem, także jeżeli spojrzycie na werset 17-sty: Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu; ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym zborze.

Problem z tym wszystkim jest to, więc co Jezus miał na myśli w Mateusza 23:9: Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim? Musicie przeczytać to przez kontekst, pierwszą rzeczą jaką sobie uświadamiacie jest to że gdy Jezus powiedział „nikogo nie nazywajcie na ziemi swoim ojcem” wiecie co miał na myśli? On potępiał hipokrytów którzy przyjmowali jako swój tytuł „ojciec”.

Potępiał hipokrytów którzy przyjmowali religijny tytuł i przyozdabiali się jako ojców, widzicie to? Więc katoliccy kapłani muszą poważnie spojrzeć na samych siebie gdy mówią „nie nazywaj mnie panem takim i takim, nazywaj mnie ojcem takim i takim” - co czyni was odmiennych od tych faryzeuszów których Jezus potępił mówiąc by nie próbowali przyozdabiać się w ten sposób?

Widzicie to? Wiec kiedy obejmiecie tę problem pychy, jest to grzech, dlaczego chcecie waszego tytułu jako ojciec? By wyglądać dobrze prze sobą i nie tylko to, jest to obłuda którą Jezus Chrystus potępił, zobaczmy na Mateusza 23, zobaczcie na kontekst; werset 2, Mateusza 23:2:

Przez cały kontekst zobaczymy dwie rzeczy, ludzi którzy pokazują pychę oraz po drogie hipokrytów którzy nie zasługują na ten tytuł. Mateusza 23: Na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie; mówią bowiem, ale nie czynią.

Widzicie? Hipokryzja. Dlatego Jezus przemawia przeciwko nim. Bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć. Widzicie? Hipokryzja, werset 5: A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Widzicie? Na pokaz, to jest to co Jezus potępiał.

Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i wydłużają frędzle szat swoich. Lubią też pierwsze miejsce na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach, Widzicie? Pokaz. Werset 7: I pozdrowienia na rynkach, i tytułowanie ich przez ludzi: Rabbi.

Widzicie? Tytuły, ponieważ chcieli być przystrojeni w ten sposób, werset 8: Ale wy nie pozwalajcie się nazywać Rabbi, bo jeden tylko jest - Nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus.

Dlaczego? Ponieważ Jezus mówi „nie używaj tytułów wcale? Nie, ponieważ widzimy z kontekstu że z powodu pokazywania się przed ludźmi i hipokryzji, zobaczcie na werset 11, ponownie kontekst w następnym wersecie: Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym,

Widzicie? To jest to co potępiał, wywyższanie, werset 12: A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. Widzicie? Pokazywanie się przed ludźmi.

Ale jeżeli spojrzycie na werset 13, jak ich nazywa? Obłudnikami. Werset 14-sty – obłudnikami, werset 15-sty: obłudnicy i jeżeli dojdziecie aż do końca rozdziału; obłudnicy, obłudnicy. Czy mamy racje potępiając rzymskich kapłanów, papieży i kardynałów za nazywanie się Ojcami? Tak.

Wiecie dlaczego? Ponieważ są oni prawdziwe obłudnikami którzy nie zasługują wcale na ten tytuł. „Nie pastorze” - tak, nie zasługują na to by być nazywani ojcami, wiecie kiedy możecie użyć tego tytułu Ojciec? Zobaczcie na I Koryntian, pamiętacie gdy Paweł powiedział „jesteście moimi dziećmi?” Dlaczego? Ponieważ nie był on obłudnikiem mówiąc to; ponieważ jak stajesz się ojcem?

I Koryntian 4:14: Piszę to, nie aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, jako moje dzieci umiłowane. Więc Paweł uznaje ich za swoje dzieci, dlaczego? Ponieważ nie jest obłudnikiem, zobaczcie następny fragment, werset 15: Bo choćbyście mieli dziesięć tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu;

Więc Paweł uznaje że w kościele może być Ojciec, ale kim są ci ojcowie? Nie ludzie którzy upierają się by nazywać mnie ojcem takim i takim, Jezus potępił to, nie ludzie szczególnie z kościoła katolickiego, wiecie dlaczego? Ponieważ kościół katolicki jest w całkowitej sprzeczności do tego, zobaczcie na werset 15, jak jesteś ojcem: wszak ja was zrodziłem przez ewangelię w Chrystusie Jezusie.

Widzicie? Wiecie kim jest ojciec? Tym który przywiódł was do zbawienia, oto wasi ojcowie, czy Rzymsko katoliccy kapłani powinni być nazywani naszymi ojcami? Stanowczo nie, stanowczo nie powinieneś ich tak nazywać. Wiecie dlaczego? Ponieważ oni nie prowadzą ich dzieci do zbawienia, prowadzą ich do potępienia przez sakramenty, przez chrzest, przez uczynki.

To stanowczo nie jest twój ojciec, ponieważ wiecie kto jest ojcem tego systemu? Szatan, i nic dziwnego że Jezus powiedział do faryzeuszów którzy nazywali samych siebie ojcami „wy jesteście dziećmi diabła i spełniacie pragnienia waszego ojca”.

Więc upieram się by nie nazywać kapłanów ojcem, upieram się bardzo by tego nie robić ponieważ w biblii jeżeli nazwę tego katolickiego kapłana ojcem takim i takim, wiecie jak go nazywam? Nazywam go tym który przywiódł mnie do zbawienia. Stanowczo nie chce by ludzie widzieli to, on nie jest ojcem który prowadzi ludzi do zbawienia ale do zatracenia.

I przyjacielu musisz zdać sobie sprawę że nie jest to po to by zranić twoje uczucia ani cię obrazić, ale by uświadomić ci to że jeżeli biblia mówi ci że sakramenty nie mogą cię zbawić, chrzest nie może cię zbawić ale jedynie wiara w Jezusa Chrystusa bez uczynków i osoba skierowała cię na tą drogę jest twoim ojcem to ona jest twoim ojcem.

Ale osoba która jest z tym całkowicie sprzeczna i mówi że nie przez samą wiarę; czyń uczynki, ochrzcij się, ozdrawiaj sakramenty i przy okazji nazywaj mnie swoim ojcem, to jest uderzenie w Słowo Boże, więc musicie zrozumieć to że dlatego mocno upieram się an tym by nie nazywać ich ojcem i mam wobec nich rygorystyczny język a nawet sarkazm przeciwko temu.

Advertisement