Benio123o pl Wiki
Advertisement

W średniowieczu Kościół posiadał tak zwane Sądy Kościele , Biskupie . W tych sądach , często nadrzędnie nad wyrokami władzy świeckiej , sądzono ludzi o Herezje i skazywano na śmierć na polecenie Kościoła . W Polsce powstał potężny spór o niesprawiedliwą władze sądów Kościelnych , co prowadziło do konfiktu między szlachtą broniącą sądów świeckich a klerem Katolickim , dążoncym do wykonywania wyroków śmierci na innowiercach .

W `1557 ograniczono władzę Sądów Kościelnych , gwarantując bezpieczeństwo innowiercą , i zabraniając wykonywania kary śmierci . Wzmacniając role sądów Świeckich .


Mroki Średnowiecza - Józef Putek

Józef Putek , Mroki Średniowiecza , 1935

" Zdawało się, że przyjdzie do wojny domowej, a szlachta rzeź księży urządzi, bo taka straszna panowała nienawiść. Lękając się szlachty biskupi próbowali wykazać na mieszczaństwie, że jeszcze żywotna jest ich jurysdykcja kościelno-sądowa.

Biskup poznański, Jędrzej Czarnkowski, uwięził w roku 1554 podzarzutem szerzenia husytyzmu mieszczanina Grzegorza Grycerę,krawca Serafina i aptekarza Jakuba, zaś inkwizytor, dominikaninPaweł Sarbin, skazał ich na spalenie żywcem na stosie. Wyrok tenoburzył szlachtę, toteż pod wodzą Stanisława Ostroroga i Łukasza Górki wpadła ona do miasta i więźniów biskupich uwolniła. Wnet jednak powstała nowa awantura.

Biskup nakazał uwięzić poznańskiego szewca, Pawła Organistę, pod zarzutem kacerstwa. Nasąd biskupi zaczęła się szlachta zjeżdżać masowo. Chcąc uniknąć demonstracji biskup potajemnie skazał Organistę na śmierć. Wieść o wyroku wywołała podniecenie ogólne. Do delegacji szlacheckiej, interweniującej w obronie biednego szewca, biskup odezwał się w te słowa:

„Dziwi mnie mocno, moi panowie, że się tak za szewcem ujmujecie!" Z miejsca mu na to Ostroróg r ąbnął: „Nie bierzemy na siebie obrony szewca, ale przewidujemy, iżbyśto samo, co ci się dziś z szewcem udało, zrobił jutro z Ostrorogiem i zinnymi!" "

- Józef Putek " Mroki Średniowiecza " , 1935 , Strona 18

Advertisement