Benio123o pl Wiki
Advertisement

"Polskę sczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższe ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie isrka, które przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje."

- Rzymsko Katoliczka Święta Siostra Faustyna mówiąca w imieniu Jezusa Chrystusa, Dzienniczek, 1732 rok

Rozbicie Dzielnicowe[]

Rozbicie Dzielnicowe w Polsce

Rozbicie Dzielnicowe w Polsce

" Kościół ówczesny w rozbiciu politycznym państwa widział gwarancję swojej wolności. W tym wypadku interesy magnatów zbiegały się z interesami Kościoła. Ranke w Historii papieży i papiestwa przytacza pogląd polityczny, jaki na początku XII wieku wypowiedział ks. Gerohus: "przyjdzie jeszcze do tego, że złoty posąg królestwa zostanie zdruzgotany, a każde wielkie państwo rozłożone na cztery księstwa; wtedy dopiero będzie Kościół wolny i nieuciśniony pod osłoną wielkiego koronowanego kapłana". Nic dziwnego więc, że wyklęty był książę Władysław II, który chciał zjednoczyć Polskę, podzieloną po śmierci Bolesława Krzywoustego między jego synów, naraził się bowiem tym programem magnatom i klerowi. "

- Józef Putek , " Mroki Średniowiecza " , Strona 7

Jan Kazimierz Wielki[]

Król Jan Kazimierz Wielki

Król Jan Kazimierz Wielki

Nie respektujący wiary katolickiej Król Jan Kazimierz , znany w Polsce jako Wielki , i jako budowniczy miast murowanych , wdał się w spór z Krakowskim Biskupem Bodzanta, za to, że Król Kazimierz opodatkował mu dobra kościelne , za co ten go wykloł klątą kościelną. Dekret biskupi informujący o wyklęciu Króla , oprzyniósł królowi ksiądz Baryczka . Kazimierz potraktował to jako obraze majestatu i kazał w raz z listem utopić w Wiśle Księdza Barycze , wrzucając go w worku do wody .

Kościół Katolicki uczynił  z tego wydarzenia legende , ukazującą Barycze jako Bohatera a Króla Kazimierza jako okrutnego władze uciskającego lud podatkami i pokaranego " nędzną " śmiercią przez Boga za nieuszanowanie autorytetu Kościoła Katolickiego .

" Zatarg ten, którego epilogiem był srogi wyrok królewski, zasądzający księdza Baryczkę na karę śmierci przez utopienie zazniewagę majestatu królewskiego — podobnie jak zatarg Bolesława Śmiałego z biskupem krakowskim Stanisławem — doczekał się legendy urobionej przez kler, która gloryfikowała Baryczkę, a plugawiła króla Kazimierza. Legendy te zebrali Pruszcz i Niesiecki, a za nimi ks. Florian Jaroszewicz zamieścił je w dziele Matka Świętych — Polska, wydanym w roku 1762. Związał on sprawę klątwy nakróla „z jedną Żydowicą, Esterką, dla której Żydom wiele pozwalał, i różnych im przywilejów ponadawał. A chociaż tę sobie za czasem obrzydził, obaczywszy jej łeb parchami zlany, inne jednak wszetecze ństwa bezwstydnie i z pogorszeniem ludu swego pełnił. Nadto, gdy tenże król miasta zakładał i murował, nieznośnymi po-datkami ludzi obciążał, pod którymi jęczyć musieli, bo nikt się nie ośmielił króla napomnieć albo strofować, i rozwięzłego pana na drogę wykierować." Gdy inni milczeli, odważny Marcin Baryczka wielekroć króla za jego występki upominał, a gdy to nie pomogło, biskup Bodzanta wymógł u papieża Klemensa VI klątwę na króla, „do ogłoszenia jednak onej nie znalazł nikogo innego z kapłanów, prócz Marcina, któremu gdy to biskup polecił, uzbrojony posłuszeństwem szedł do króla. Stanął przy tronie jego i, ognistą uczyniwszy przemowę , klątwą papieską od społeczności wiernych i obrzędów duchownych wyłączył." Król kazał Marcina pojmać i wtrącić do więzienia, gdziedługo siedział, a gdy Wisła w zimie stanęła, w wyciętej przeręblikazał go utopić. Od tego momentu zaczęły się dziać cuda. Nadprzeręblą „póty anielskie głosy brzmiały i światłość niezwyczajna istniała, póki się lód nie roztopił". Ciało Baryczki nienaruszone płynęło przeciw wodzie i wonność wdzięczną bardzo z siebie wydawało, a pogrzebane w kościele św. Katarzyny sprowadzało dla ludu dobrodziejstwa Boże. Król Kazimierz wraz z całą Polską, według opowieści księdza Jaroszewicza, stał się obiektem zemsty Bożej, pisze bowiem, że „zemścił się Pan Bóg wkrótce niewinnej śmierci sługi swego nad królem zapamiętałym, albowiem przez całetrzy lata srogim powietrzem morowym państwo jego karał, jako niegdy dla występku Dawida króla całą Palestynę. Także cztery prowincje ruskie oderwały się od królestwa, to jest Bełzka, Włodzimirska, Chełmska i Brzeska, sam zaś król w dzień Narodzenia Panny Maryi, łowami się bawiąc, zapędził się za jeleniem. Koń, naktórym siedział, w charpęcinę wpadł pod nim, a wtem król nogę sobie złamał, i z tego szwanku prędko po tym nędznie umarł. A że był wyklęty, przeto historycy polscy ani pogrzebu jego nie wspominają. Na jego osobie piastowska zeszła familia. Marcina zaś Baryczki sława i na niebie, i na ziemi nie ustanie, którego się modlitwom oddawajmy."

- Józef Putek , " Mroki Średniowiecza " , Strona 8-9


Krzyżacy[]


Historyk Michał Bobrzyński napisał o Zygmuncie III w dziejach Polski :

" ( ... ) Mógł stać się najznakomitszym szermierzem kościoła , ale musiał się stać najgorszym politykiem , stróżem doczesnego dobra państw zdanych na jego piecze . Nie dla dobra i pomyślności Polski związał się z katolickimi Habsburgami , lecz dla walki z protestantyzmem poza granicami kraju . ( ... )

Przyjął Koronę przede wszystkim w celu , a żeby oparłszy się na potężnej a przeważnie katolickiej Polsce , Protestantyzm szwedzki przemocą obalić . Wielkim Bodźcem dla Polityki Zygmunta byli jego dawni nauczyciele JEZUICI , którym i teraz bezwzględnie zaufał i zupełnie się poddał .

( ... ) ( POLSKA ) przerzucając się na iście katolicką podstawę , miała stać się warowną twierdzą do odzyskania krajów i narodów od Rzymu Odpadłych "

Historyk Michał Bobrzyński pisze dalej :

" Wiążąc się z Habsburgami , miała im Polska dopomóc do zgniecenia protestantyzmu w Czechach , Węgrzech i Rzeszy Niemieckiej : dopomagając Zygmuntowi w prawach do jego szwedzkiej korony , miała Szwecję do kościoła katolickiego nawrócić . Mieszając się w Sprawy wewnętrzne Moskwy , miała i tam Katolicyzm zaszczepić . "

- Michael Bobrzyński , Dzieje Polski w zarysie , Tom 2 , 1927 , strona 73-74

Historyk Jan Szujski w swoich dziejach Polskich pisze :

" Wciągnęli Polskę w kosztowną i niepotrzebną wojnę ze Szwedami , którą Sienkiewicz Barwnie lecz nie prawdziwie opisał w Potopie . Ze Zdrajców Polskich takich jak Przeor Klasztorów na jasnej górze - ksiądz Kordecki , Sienkiewicz uczynił Bohaterów Narodowych . Zaś Protestantów , ukazał tendencyjnie jako heretyków i wrogów narodu Polskiego . "

Katolicka Polska Szlachta[]

To właśnie z jezuickich szkół wyszła skorumpowana szlachta która wyprzedała nasz kraj , kościół katolicki poparł Targowicę za co dostał zwrot majątku , to właśnie ci szlachcice wykupywali Liberum Veto , wysprzedając nasz kraj jak to tylko możliwe , Król poniatowski , ostatni z resztą , jeden z większych zdrajców naszego kraju , był niewolnikiem Jezuitów a jego spowiednik był Jezuitą , mieli w garści wszystkich królów , Ignacy Chrzanowski piszę o tym tak :

" Ogłupieniu Politycznemu towarzyszył straszliwy upadek moralności społeczeństwa , nieodłączny od ciemnoty , łapownictwo senatorów , posłów , sędziów , urzędników - stało się powszednim : religijność krzewiona po kościołach , szkołach i domach przez ciemnie i niemoralne duchowieństwo , wyradza się , schodziła coraz to wyłącznie na bezduszną dewocję , na posty i zdyscyplinowanie się , na pielgrzymki , na koronowanie cudownych obrazów Matki Boskiej , na uczęszczanie do kościoła nie dla prawdziwego nabożeństwa , tylko dla zwyczaju lub ciekawości . Resztki tolerancji religijnej zanikły , sprawdziły się obawy Stanisława Potockiego : z Arianami załatwiano się już w wieku 17 , teraz wzięto się za wszystkim w o ogóle innowierców , których prześladowano , usuwano z izby poselskiej , nie dopuszczano do urzędów . Nie poszła w las nauka Jezuicka , nie darmo uczyli księża , że Bóg za to tylko Polskę karze , iż cierpi u siebie protestantów ! "

- Ignacy Chrzanowski , Historia Literatury Niepodległej Polski , strona 68

W Wyniku Kontrreformacji i Jezuickiej Infiltracji Polski , w wieku XVI , rozwinęła się nowa doktryna ideologiczna w Polsce - Sarmatyzm . Ta obrzydliwa ideologia Jezuicka , wmawiała że Każdy Polak to Katolik , w wyniku czego w ciągu lat , niemal cała Polska szlachta stała się Sarmatami - tępymi Awanturnikami którzy nie potrafili używać innego argumentu niż własnej tępej szabli , z wyjątkami pośród siebie samych , uprawiających jawne pijaństwo i opluwając jak śmiecie chłopów , uważając system ich roli pod społeczeństwa , za jedyny słuszny na świecie . Wierzyli że Feudalizm społeczny , tego że chłopi są śmieciami pod ich stopami i można ich traktować tak jak tylko się Polskiej Katolickiej Szlachcie podoba , pochodzi od Pana Boga .

Twierdzili , że wywodzą się od starożytnych plemion nad ludzi , dzięki czemu , jako Polacy , są najlepsi i wyjątkowi pośród innych narodów , którymi z definicji gardzili , popadając w obrzydliwy grzech Pychy . Polska Katolicka Skorumpowana Szlachta , stała się Śmiercią Polski .

Jednym z Katolickich przedstawicieli Sarmackiej szlachty , był Jan Chryzostom Pasek . Pasek został wyedukowany w Kolegium Jezuickim  w Rawie Mazowieckiej . Traktował on swoich chłopów jak śmiecie i chlubił się tym stylem życia . Był Awanturnikiem , uwielbiał wojaczkę i mordowanie innych ludzi . Był tak okrutny że wykłucał się z innymi Polakami o to aby osobiście mógł on zciąć głowe pojamnym oficerą .

Pasek był człowiekiem ciekawskim , mimo że był Katolickim Sarmatom , interesował się wszystkimi rzeczami które spotykał poza Polską u innych narodów , ta pozytywna cecha Chryzostoma Paska , był jednak całkowicie zaślepiona przez jego Katolicką Filozofie Sarmatyzmu . Ilektość spotykał coś u innych narodów , uważał to za śmieci przy wspaniałej jedynej Polskiej Katolickiej Kulturze Szlachty . Gdy podczas wyprawy wojennej , nocował w Dani , duńczyczy przygotowali dla niego do spożycia kaszanke , która była potrawą lubianą przez duńczyków i spożywaną jak luksus . Pasek powiedział o kaszance , że jest ona w Polsce tak paskudna , że rzuca się ją psą na pożarcie , i denerwował się , z powodu jedzenia jakie Duńczycy jadali . Pasek był tak oddany katolicyzmowi i jego nauką , że gdy po walce , poszedł na Msze z rękami zbroczonymi w krwii i tak przyjmował katolicką Eucharystie . Ksiądz widządz to zapewnił go , że nic nie podoba się Bogu bardziej niż to , aby przyjmować jego ciało z rękami zbrocoznymi w krwii jego wrogów .


Czasy Współczesne a Kościół Katolicki[]

Mimo Świedzkiego fanatycznego Kultu Religijnego , żołnierzy wyklętych przez Katolickich Polskich Patriotów , Kościół Katolicki podpisał porozoumienie w Polsce z Rządem Ludowym w 1950 roku w Krakowie , gdzie w punkcie 8 , nazwano ich " Podziemnymi Bandami " .

Kardynał Stefan Wyszyński

Kardynał Stefan Wyszyński

" Kościół Katolicki , potępiając zgodnie ze swymi założeniami każdą zbrodnię , zwalczać będzie również zbrodniczą działalność band podziemia oraz będzie piętnował i karał konsenkwencjami kanonicznymi duchowynch , winnych udziału w jakiej kol wiek akcji podziemnej i antypaństowej .' "

- Porozumienie Rząd Rzeczposolitej Ludowej z Episkopatem Polskim , 1950 , Kraków , Punkt 8 Dokument Porozumienia Rządowo - Kościelnego , został podpisany przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego .
Śmierć Polski[]

" I tutaj występują jawni wrogowie nacjonalizmu i fałszywi przyjaciele katolicyzmu z pierwszym zarzutem. „Stawiacie Naród na miejsce Boga — powiadają”. Świadome kłamstwo. Uznajemy Boga jako dobro najwyższe i ostateczny cel człowieka. Ale służbę Narodowi uważamy, jako warunek konieczny osiągnięcia przez człowieka doskonałości, a przez to życia wiecznego. "

- Mateusz Liwski , " Nasz cel to wielka Polska Katolicka " , Nacjonalista.pl  Dziennik Narodowo - Radykalny 29 października 2016

W ramach sojuszu uzgodnione zostały warunki ponownego plebiscytu w mieście Gdańsk, kwestia uszanowania mniejszości niemieckiej na terenie woj. opolskiego, status aryjski dla Polaków w przyszłej, odrodzonej Rzeszy i nie tylko. Strona polska gorączkowo chce przekazać pod zarząd tymczasowy miasto Breslau niemieckiej administracji, aby ta załatwiła problem Rafała Dutkiewicza, lokalnego burdelu komunikacyjnego i wielu innych rzeczy. Polacy, w zamian za pomoc w oczyszczaniu miast z milionów Turków, pedałów i innych dziwolągów, otrzymają na terenie Niemiec specjalne strefy osiedleńcze w starosłowiańskich grodach (Chociebuż, Bełżno). Oba kraje połączy bogata arteria autostrad przyjaźni oraz super szybkich połączeń kolejowych. To zaledwie wycinek wszystkich dobrodziejstw, jakie czekają Polskę i Niemcy po nadchodzącej, brunatnej rewolucji.

Z całego świata do biur NOP i NPD napłynęły tony listów gratulacyjnych od osób fizycznych oraz organizacji. Jako pierwsza swoją radość wyraziła ukraińska, banderowska „Swoboda”, z którą polscy narodowi radykałowie współpracują od ponad roku (również w kwestii udostępniania Swobodzie danych osobowych rozmaitych sceptyków na terenie Polski i vice versa). Oprócz tego gratulacje złożyli m.in.: David Duke, wszystkie naczelne Ku Klux Klany, włoscy neofaszyści, wiceprezydent Wenezueli Nicolas Maduro, Partia Wolności Kurdystanu, Indianie z Chiapas, żołnierze Waffen-SS z zaświatów.

- Nacjonalista.pl , Dzennik Narodowo - Radykalny , ONR , 1 kwietnia 2013 , " Negocjacje z NPD zwieńczone sukcesem. „Mamy sojusz” "

" 2/3.05.1946 – Podporządkowana „Ogniowi” grupa „Śmigłego” dokonała morderstwa 12 osób narodowości żydowskiej w okolicy Krościenka. 7 osób zostało rannych. Ustalono, że w liczbie 24 osób jechali oni samochodem z Krakowa celem dostania się na Czechosłowację. Zostali zatrzymani i obrabowani. Wśród zabitych znajdowali się: Abraham Wygoda, Dwoja Wygoda, Rachela Holand, Chema Holand, Rachela Szapiro, Liba Szapiro, Rachela Benimska, Jakub Filgensztajn, Józef Goler, Izrael Klan, Wygoda i jedna osoba o nieznanym nazwisku. (15-16) [151-152] "

- Żołnierze Przeklęci , " Zbrodnie Kurasia " , IPN WAW, 0297/19 , Opracowane przez Stanisława Graba w kwietniu 1962

" Ja Franciszek Kieta ur. 18 stycznia 1913 roku w Nowym Targu syn Józefa i Rozalii z domu Orawiec legitymizujący się dowodem osobistym nr ZL3099658 wydanym przez KP MO Nowy Targ w 1977 roku oraz zaświadczeniem Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Nr. 059499 wydanym w Białej Podlaskiej w dniu 2 listopada 1947 roku jako repatriantowi w ZSRR świadomy odpowiedzialności karnej za nie prawdziwe zeznanie oświadczam co następuje:

W dniu 2 luty 1945, zostałem aresztowany na Buflaku k. Nowego Targu przez UB i NKWD z Nowego Targu jako żołnierz 1 PSP-AK ps. „Limba”. W Nowym Targu byłem przesłuchiwany przez NKWD w obecności „Ognia” Józefa Kurasia w sprawach AK a po tym wywieziony przez Sanok pod strażą NKWD do Łagrów na terenach ZSRR w miejscowości Altanaj a po tym w Bułanak w którym po kilku dniach spotkałem Władysława Zagardowicza syna Andrzeja z Nowego Targu. Władysław Zagardowicz był w czasie okupacji niemieckiej żołnierzem 1 PSP-AK ps. „Kukułka”. W Łagrach pracowaliśmy razem przy wyrębie lasu około jednego roku. Jest mi dobrze znane, że po roku czasu Władysław Zagardowicz uciekł z obozu Bułamak a strażnicy NKWD powiedzieli nam na apelu, że został zastrzelony tak jak inni uciekinierzy z tamtego obozu. "

- Żołnierze Przeklęci , " Franciszek Kieta: Byłem przesłuchiwany przez NKWD w obecności " Ognia " " , Kieta Franciszek

" Ci którzy, tak jak Polacy – otrzymali wiele światła – ponieważ mają przetłumaczony na swój ojczysty język Biblię Świętą – będą torturowani o wiele bardziej, niż naród, który nie ma tak dobrych warunków do poznania Ewangelii. Ci którzy dopuścili się większych grzechów niż inni, lub więcej grzechów niż inni, otrzymywać będą większą karę i potępienie. "

- Polscy Kalwiniści , Zdrowanauka.info , Bibliny Ewangeliczny Protestantyzm , " wiecznotrwałość tortur piekła część 4 " , 6 kwietnia 2017

" Biednych tych Irokezów będę się starał oswoić z cywilizacją europejską . "

- Fryderyk II Wielki , Król Pruski , słowa z listu do d’Alemberta Odnośnie Polaków przyłączonych w raz z ziemiami do Prus po I rozbiorze Polski

" I oto król Polski jak głupi pozwolił sobie umrzeć; muszę Ci wyznać, że nie lubię ludzi, którzy robią wszystko w niewłaściwym momencie. "

- Fryderyk II Wielki , Król Pruski , list do brata Henryka na temat śmierci Augusta III Sasa.

" Kiedy August pił, cała Polska była pijana."

- Fryderyk II Wielki , Król Pruski o Królu Polski Aguście Sasie III

" Moim życzeniem jest, by jeśli Polacy będą przeciw nam krzyczeć, Pan winien krzyczeć jeszcze głośniej przeciw nim. "

- Fryderyk II Wielki , Król Pruski , w korespondencji do rezydenta Pruskiego w Warszawie Benoîta

" Nie widzę innej możliwości zachowania tej równowagi, jak biorąc przykład z dworu wiedeńskiego, poszukać w moich archiwach starych praw do jakichś polskich prowincji. "

- Fryderyk II Wielki , Król Pruski , instrukcje napisane po zajęciu przez Austrię Spiszu

Advertisement