Benio123o pl Wiki
Advertisement
Arcybiskup Metropolita Warszawski Kazimierz Nycz

Arcybiskup Metropolita Warszawski Kazimierz Nycz

Kazimierz Nycz - Rzymsko Katolicki Arcybiskup Metropolita Warszawski pełniący funkcje przewodniczącego Polskim obrządkiem Ormiańsko-katolickim Kościoła Rzymskiego zrzeszającym około 670 wiernych w Polsce.

"Dziś w tej świętej Eucharystii dziękujemy Panu Bogu za lata bycia prezydentem naszego miasta, Warszawy, pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. Kładziemy te kolejne kadencje, cały jej wysiłek, na ołtarzu, aby Panu Bogu podziękować za to wszystko, co stało się w tym czasie, pod jej kierownictwem i z jej inspiracji. Myślę, że stać nas na takie szersze spojrzenie, które pozwoli sprawiedliwie, prawdziwie i serdecznie popatrzeć na lata minione. Tylko człowiek, który widzi dalej, potrafi ocenić to, co się dokonuje czasem dzięki życiu i pracy jednego człowieka, który potrafi już tu na ziemi budować Królestwo Boże, do czego zostaje powołany."

- Kardynał Kazimierz Nycz o lewicowej antyreligijnej prezydent Warszawy Hannie Gronkiewicz-Waltz, 2018 rok

Advertisement