Benio123o pl Wiki
Advertisement

Kiła, syfilis - Choroba zakaźna przenoszona głównie drogą płciową wywoływaną przez bakterie krętka bladego o spiralnym długim kształcie. Choroba w mniej agresywnej postaci wywodzi się z Ameryki, została ona prawdopodobnie sprowadzona do Europy powodując zagrożenie aż do czasów współczesnych w wyniku II-giej wyprawy Krzysztofa Kolumba zakończonej w 1494 roku, w której członkowie dopuszczali się gwałtów na ludności indiańskiej. Objawami choroby jest silna wysypka, defomacja, owrzodzenie pod wieloma postaciami. Aż około 83% szansy na zarażenie Kiłą w przypadku stosunu homoseksualnej sodomi pośród mężczyzn, co czyni homoseksualizm czynnikiem sprzyającym dla kiły:

  • R.N. Fiddler, K.M. Gentilcore. Filter paper as a source of error in the determination of nitrite in meat. „J Assoc Off Anal Chem”. 58 (5), s. 1069–1070, Sep 1975. PMID: 1158826.
  • C.K. Fairley, J.S. Hocking, N. Medland. Syphilis: back on the rise, but not unstoppable. „Med J Aust”. 183 (4), s. 172–173, Aug 2005. PMID: 16097910.
  • Primary and Secondary Syphilis --- United States, 2003--2004. [dostęp 2010-02-07]. Mroczkowski, Tomasz F: Choroby przenoszone drogą płciową. Wyd. Wyd. II poprawione. Lublin: Wydawnictwo Czelej, 2006.

"Venus zdradliwa roskosz cukruje,
Wkrótce nad kata ciało morduje
Uprzykszonemi, zbyt bolesnemi
Wrzody, guzami zaraźliwemi...
Usta wyrzuca y podniebienie,
Mowę odmienia jej zarażenie...
Rękom y nogom władzę odjęła,
Wszystkiego człeka w niewolę wzięła...
Zmięszała głowę, snu nie pozwoli,
Sumienie gryzie dla swojej woli.
O jak mizerna uciecha ciała,
Niejednemu się we znaki dała
."

- Wiersz o Kile, Compendium medicum auctum, 1719 rok

Advertisement