Benio123o pl Wiki
Advertisement
Ludwik I Pobożny

Cesarz Rzymski Ludwik I Pobożny

Klaudiusz z Turynu (zmarły 827 roku) - Katolicki biskup Turynu w latach 817 do 827 roku, wyświęcony na biskupa w 817 roku, reformator. Krzewiciel wiary protestanckiej przed reformacją protestancką, kopista, komentator biblijny, został kapelanem pałacu cesarskiego Ludwika I Pobożnego, znany z szerokiej znajomości pisma świętego. Nauczał że zbawienie jest udzielane bez roli uczynków wyłącznie na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa.

Nauczał że kościół nie jest nieomylny, podważał sens modlitw do zmarłych, uznawał charakter Eucharystii za symboliczny, nauczał że tradycja ludzka nie jest równa kanonowi pisma świętego.

Twierdził że utrzymywanie przez biskupa Rzymu tytułu następcy apostoła Piotra nie czyni nikogo przez sam wzgląd na urząd byciem następcą apostoła Piotra. Podczas swojego urzędowania Klaudiusz zwalczał kult obrazów oraz relikwii. Do Klaudiusza pochwalnie później odnosił się Piotr Waldo oraz sami waldensi.

Wcześniej kult ikon zwalczał przed Klaudiuszem Epifaniusz z Salaminy.

Advertisement