Benio123o pl Wiki
Advertisement

Chrześcijański autor żyjący w latach 193-217/220. Używał słowa trójca. Potępiał noszenie przez kobiet jakichkolwiek ozdób. Wierzył na podstawie protoewangelii Jakuba napisanej w III wieku (dzieło gnostyckie z nadnaturalnym nie-fizycznym narodzeniem Jezusa) w wieczne dziewictwo Maryi.


Advertisement