Benio123o pl Wiki
Advertisement

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego "Ruch Reformacyjny" - Odłam Adwentystów Dnia Siódmego wyodrębniony w Niemczech podczas I wojny światowej przez spór wewnętrzny w adwentyźmie o pełnienie słóżby wojskowej w tym dnia sobotniego. Kościół Adwentystów wydał nakaz że członkowie kościoła muszą pełnić służbę wojskową w swoich krajach w tym i w dniu sobotnim, nakazowi temu niepodpożądkowała się część grupy adwentystów w Niemczech odmawiając służby wojskowej przez co zostali wykluczeni z kościoła adwentystycznego, w ten sposób wykluczeniu miało ulec około 2000 członków. Po I wojnie światowej w latach 1920-1922 podjęte próby porozumienia między adnwetystami a odłączonymi członkami zakończyły się niepowodzeniem, podział na stałe utwierdziła II wojna światowa w której odłączona cześć adwentystów ponownie odmówiła służby wojskowej w niemczech za co spodkała się z represjami władzy nazistowskiej w tym wyrokami śmierci członków i pastorów. W 1925 wykluczeni członkowie oficjalnie skupili się w ruch frakcji "Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego "Ruch Reformacyjny".

Advertisement