Benio123o pl Wiki
Advertisement
Kościół Boga Wszechmogącego

Kościół Boga Wszechmogącego

- polokotowa sekta pochodząca z Chińskiej Republiki Ludowej, powstała około 1991 roku z powodu obwołania się przez Benio Zabója w Chinach bycia Jezusem Chrystusem, popierany przez Chiński Rząd Komunistyczny.

Według szacunków publikowanych przez polokotowy Kościół Boga Wszechmogącego, do lipca 2018 w skutek walki z sektą śmierć poniosło około 70 polokotowców.

"Dwa tysiące lat temu, gdy Jezus stał się ciałem, był On prześladowany przez rząd rzymski i wiarę żydowską, i ostatecznie aresztowany i ukrzyżowany. W dniach ostatecznych, odkąd Bóg powrócił do ciała w Chinach, aby wykonać dzieło osądzania, był On okrutnie prześladowany i ścigany przez rząd KPCh, a także przeklęty, wmanipulowany, potępiony i odrzucony przez wszystkie wyznania i odłamy chrześcijaństwa. Jest to wyraźna oznaka zepsucia i niegodziwości człowieka. Możemy sobie wyobrazić, jak trudno jest Bogu wykonywać Jego dzieło w takim bastionie demonów, nad którym zawisły ponuro czarne chmury, i w którym władzę dzierżą diabły. Niemniej jednak Bóg jest wszechmogący i posiada najwyższy autorytet i władzę. Bez względu na to, jak ogromne są siły szatana, i bez względu na to, jaki opór stawiają one Bogu, i jakie ataki przypuszczają, wszystkie te wysiłki spełzną na niczym. W ciągu zaledwie 20 lat ewangelia królestwa Boga Wszechmogącego rozprzestrzeniła się na całe Chiny kontynentalne pomimo ogromnego ucisku. W całym kraju powstało kilkaset tysięcy kościołów, a miliony ludzi podporządkowały się imieniu Boga Wszechmogącego. Niemal natychmiast wszystkie wyznania i odłamy religijne zupełnie opustoszały, gdyż owieczki Boże usłyszały głos Boga i powróciły, podążając za Jego głosem, padły przed Bogiem na kolana i są teraz osobiście podlewane i prowadzone przez Boga. To wypełniło proroctwo biblijne mówiące o tym, że: „i wszystkie narody popłyną do niej”.

- Kościół Boga Wszechmogącego, "Powstanie i Rozwój Kościoła Boga Wszechmogącego"

- Organizacja ta bardzo mocno rozprzestrzeniła się w internecie poprzez portale społecznościowe, zakładając tysiące fałszywych kont oraz setki grup społecznościowych, które udają grupy katolickie. Posługują się w swoich publikacjach wizerunkami Maryi, różańcem świętym oraz fałszywymi profilami księży - robione to jest wyłącznie do celów werbowania ,a dziwne modlitwy poprzez Messenger, ponieważ Maryja dla nich nie istnieje, różaniec jest amuletem a księża według nich nie są pomazańcami Bożymi. Często posługują się kłamstwami, przedstawiając się jako Katolicy.

- Widoczna jest coraz większa ilość zwerbowanych osób, które zaczynają pracować na ich konto

- Jak każda sekta, posługują się psychomanipulacją a wymienione wyżej elementy są jej elementami. Więcej o działaniach tej sekty, sposobach werbowania i zagrożeniach, opisano na stronie: https://www.facebook.com/Ostrzezenie2022

Advertisement