Benio123o pl Wiki
Advertisement
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w RP

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w RP

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w RP - Konserwatywny nurt protestanckiego ewangelikalizmu wywodzący się od wschodniego reformatora ewangelicznego Jana Prochanowa który utworzył nurt Ewangelicznych Chrześcijan w Carskiej Rosji w 1884 roku. Od 2016 roku zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP jest Cezary Komisarz.

Denominacja na stan 2017 roku posiadała około 2,100 wiernych, 56 duchownych, 52 zbory i placówek, 38 kaplic i domów modlitw, 48 punktów katechetycznych oraz wydaje czasopismo "Głos Ewangeliczny".

Advertisement