Benio123o pl Wiki
Advertisement

Ja jestem drogą , prawdą i życiem , nikt nie przechodzi do ojca , jak tylko przezemnie .

- Jezus Chrystus , Ewangelia Jana 14.6 Żaden człowiek nie może zmieniać Bożego prawa ani o nim decydować w stosunku do własnych praw . Kościół Katolicki - kościół szatana jak w Humaniźmie wywyższył człowieka ponad wszystko . Papieże regularnie mylśą że zmieniają boże prawo lub zrównują je z ziemskim lecz to nie prawda . Nakazują i zakazują prawa przeciwko Bibli .

" A duch wyraźnie mówi że w późniejszych czsach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich uwiedzeni obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku , którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich , przyjmowania pokarmów które Bóg stworzył , aby wierzący oraz ci którzy poznali prawdę spożywali je z dziękczynieniem . Bo wszystko co stworzył Bóg jest dobre i nienależy odrzucać niczego z dziękczynieniem . "

- 1 Tymoteusz 4,1-5

Kościół Katolicki łamie wszystkie boże nauki i odwraca je na kult szatana w pozornym płaszczu chrześcijaństwa .

Advertisement