Benio123o pl Wiki
Advertisement

Kolosan 1:14 - Werset stwierdzający że odkupienie, odpuszczenie grzechów, jest przez krew Jezusa Chrystusa. Przekłady rewizjonistyczne usunęły zdanie z wersetu "przez jego krew". Usunięcię zdania z wersetu uwzględnia Biblia Warszawska, American Standard Version (ASV), New living translation, English Standard Verion (ESV), New American Standard Version (NASV).

W którym mamy odkupienie przez krew jego, to jest odpuszczenie grzechów;

- Kolosan 1:14, Biblia Gdańska

InG1722 whomG3739 we haveG2192 redemptionG629 throughG1223 hisG846 blood,G129 even the forgivenessG859 of sins:G266

- Kolosan 1:14, Biblia Króla Jakuba

W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.

- Kolosan 1:14, Biblia Warszawska

in whom we have our redemption, the forgiveness of our sins:

- Kolosan 1:14, American Standard Version

Advertisement