Benio123o pl Wiki
Advertisement
Sabatarianizm_-_James_Jacob_Prasch,_Napisy_PL

Sabatarianizm - James Jacob Prasch, Napisy PL

Miłośnicy_Szabatu_znienawidzą_ten_film_-_Doktor_Gene_Kim,_Napisy_PL-2

Miłośnicy Szabatu znienawidzą ten film - Doktor Gene Kim, Napisy PL-2

Kolosan 2:14-16 - Fragment nowego testamentu stwierdzający że po ofierze Jezusa na krzyżu prawo starotestamentowe zostało w całości przybite do krzyża przez Boga i zabraniający sądzenia jakiegokolwiek człowieka przez chrześcijan z powodu szabatu, pokarmów, jakiegokolwiek święta, nowiu księżyca, ponieważ są to cienie rzeczy przyszłych starego testamentu, rzeczywistością nowego jest Jezus Chrystus.

Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża; Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest Chrystus.

- Kolosan 2:14-16, Biblia Warszawska

Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam, i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża;

- Kolosan 2:14, Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia, co do święta, nowiu księżyca lub szabatów.

- Kolosan 2:16 , Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Fragment potępia sabatarianizm nakazujący przestrzegania i sądzenia innych szabatu, oraz jakąkolwiek formę przyjmowania za obowiązującą przepisy starego pierwszego testamentu jak przestrzegania w ten sposób regulacji pokarmowych.

Osoby opierające błędnie się na zakonie podają na swoją obronę następujące błędne wytłumaczenia tego fragmentu:

1.- "Gdy kolosan mówi o wymazaniu obciążającego nas listu dłużnego i przybiciu go do krzyża, chodzi o zapis grzechów, nie o prawo"

Argument jest bezsensowny ponieważ prawo jest zapisem grzechów samym w sobie, grzech jest złamaniem prawa a bez prawa nie ma grzechu, nie można oddzielić od siebie tych dwóch rzeczy.

Ściślejszy przekład Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej podaje jeszcze wyraźniej "wykaz zawarty w przepisach", chodź oczywistość mowy o prawie potwierdzają implikacje z wersetów dalszych do 16-stego, gdzie apostoł Paweł na podstawie napisanych wcześniej słów zabrania sądzić chrześcijan z przepisów zawartych w starym prawie Mojżeszowym.

2.- "Paweł pisząc o szabacie w Kolosan 16-ście, miał na myśli nie co tygodniowy szabat, a coroczny szabat"

Paweł nie czyni w wersecie rozróżnienia na szabaty, zakazuje więc bezpośrednio każdego rodzaju szabatu. Ściślejszy przekład Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej stwierdza jeszcze ściślej "szabatów" w liczbie mnogiej.

Advertisement