Benio123o pl Wiki
Advertisement

Gene Kim

Gene Kim

Dyspensacjonalizm jest bardzo istotną doktryną ponieważ ponieważ jest mieszany Jakuba rozdział 2:24, bardzo powszechny fragment, zasadniczo wiele kościołów zna ten werset, jest o uczynkach, o tym jak człowiek jest usprawiedliwiony przez uczynki i nie tylko przez samą wiarę.

Więc Jana 2:24 pokazuje że jest wiara i uczynki, chrześcijanie, ponieważ wierzą że zbawienie jest z samej wiary, mają tutaj problem. Więc w jaki sposób pogodzą te rzeczy?

To problem, problemem jest to że myślą że ten fragment który mówi o samej wierze bez uczynków i Jakuba który mówi o uczynkach oraz o wierze, że one w jakiś sposób mówią o tym samym.

Nie, jeżeli spojrzysz na słowa, to nie jest ta sama rzecz, ale w taki sposób oni to robią, przepisują to inaczej w ten sposób: jest to o samej wierze, bez uczynków, ale ta wiara produkuje uczynki.

Widzicie co oni robią? Przesunęli słowa, widzicie? Jest to sprytna interpretacja, słyszeliście Raya Comforta, Paula Washera, Johna MacArthura i gwarantuje wam że 90% kościołów niestety idą poprzez tę metodę.

Ale jest to prosta sprzeczność, dlaczego? Spójrzcie na rzymian rozdział 4:5. Jeżeli spojrzycie na ten fragment to co Paweł mówi? Mówi że jeżeli nie macie uczynków ale jedynie wierzycie to ta wiara jest automatycznie policzona jako sprawiedliwość, zbawienie.

Więc nie mówi po prostu „wiara”, to mówi „wiara bez uczynków”. Widzicie? To jest to co „sama wiara” naprawdę oznacza – znaczy dokładnie to co znaczy, oznacza samą wiarę, bez uczynków.

Zobaczcie rzymian 4:5: Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, Widzicie? Powiedzmy że nie spełniacie uczynków. ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, ...Tylko wierzycie

Ale jest wiara i uczynki, albo wiara która produkuję uczynki” - Nie, jest napisane o wierzeniu bez spełniania uczynków: wiarę jego poczytuje mu się za...Co? sprawiedliwość,

Widzicie to? Sama wiara jest wystarczająca, więc mamy tutaj problem, cóż, to nie jest problem ponieważ jeżeli patrzycie na Rzymian rozdział 1-wszy i pierwsze 10-sięć wersetów, to do kogo one mówią? Mówią do chrześcijan, powołanych przez Jezusa, kościele.

Prawda? Wiecie o tym. Czy to jest to o czym mówi Jakuba rozdział 2-gi? Zobaczcie na Jakuba 1:1, Jakuba 1:1 mówi wam do kogo jest mowa „żydów”. Jest to w pierwszym wersecie ale przeskakujecie aż do rozdziału 2-giego.

Widzicie? To żydzi. Nie tylko to, to pokazuje wam czas o którym mowa; zobaczcie na 5:3, jeżeli spojrzycie na Jakuba 5:3 to mówi o innym czasie, to podczas ucisku; ostatnich dni, mówi o dniach ostatnich, więc to żydzi podczas ucisku.

Wiecie dlaczego to stanowczo do siebie pasuje? Ponieważ wszystko co musisz zrobić to, zobacz; pismo interpretuję pismo, wszystko jest zbudowane na sobie wzajemnie. Dlaczego Objawienie 7-dem wspomina wspomina o 12-stu pokoleniach Izraela w ucisku?

Chyba że, widzicie? Nie tylko to, dlaczego objawienie 14:12 mówi „Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa.”

Dlaczego to mówi przykazań i wiary? Ponieważ to pasuje do siebie, widzicie? Dlatego oddzielanie ma perfekcyjny sens pism, gdy oddzielasz popranie rzeczy, wszystko pasuje do siebie i ma sens. Ale ty starasz się połączyć to (Sama wiara) z tym (Wiara i uczynki), nie możecie tego zrobić.

To nie ma sensu. Oddzielasz to. Widzicie? To tak proste i nie masz problemu. Jeżeli mi nie wierzysz to zobacz zna ich interpretację Jakuba rozdziału drugiego; niektórzy z nich interpretują to na długość trzech stron z powodu tego małego wersetu.

Czy myślisz że to jest to co Bóg zamierzył? Więc dlatego dyspensacjonalizm jest ważny.

Advertisement