Benio123o pl Wiki
Advertisement

Żadna wiara chrześcijańska nie jest pozbawiona elementów dyspensacjonalizmu nawet jeżeli jest antydyspensacjonalistyczna, religijny byt chrześcijański który nie zawiera dyspensacjonalistycznych elementów opartych o logikę oraz zdrowy rozsądek nie może funkcjonować jako wiara w żaden sposób. Z powodu tego faktu sprzeciwianie się i negowanie dyspensajconalizmu jest nie biblijne, nie logiczne oraz zawsze niekonsekwentne dla każdego kto sprzeciwia się dyspensacjonalizmowi który jest właściwym oddzielaniem biblijnych wersetów do właściwych grup adresatów we właściwym miejscu oraz czasie. Prawdziwy konsekwentny antydyspensacjoanlizm nawet nie istnieje.

Praktycznymi przykładami dyspensacjonalistycznego postępowania jest niepraktykowanie między innymi przez wierzących w obecnym czasie kamienowania ludzi na śmierć, praktykowania składania ofiar ze zwierząt, przestrzegania przepisów regulacji odnośnie noszenia nie mieszanej tkaniny - każdy z przykładów w oparciu o dyspensacjonalną logikę i postępowanie jest logicznie rozpoznawalny jako adresowane nie do obecnych wierzących oraz nadane w innym biblijnym czasie nieadekwatnym do obecnego.

Dyspensacjonalizm nie może być odrzucony, ponieważ jest on przykładem wzoru ukazanego w czytaniu pisma świętego przez Pana Jezusa Chrystusa; Dyspensacjonalizm w Biblii.

Advertisement