Benio123o pl Wiki
Advertisement
Konstatin von Tischendorf

Konstantin Von Tischendrof

Konstantin Von Tischendorf - Niemiecki biblista, odkrywca w 1844 roku "Manuskryptu Synajskiego" Klasztor Świętej Katarzyny leżącego na półwyspie synajskim. Od 1840 roku Tischendorf poszukiwał na bliskim wschodzie kopii odpisów pisma świętego. W 1844 roku zyskał glejt od Cara Rosji pozwalający mu przeszkuać klasztor Świętej Katarzyny, według podań Tishendorfa podczas przeszukiwań w klasztorze odnalazł ostatecznie w śmieciach ratując go przed spaleniem w ogniu przez mnichów. Autentyczność tej historii podanej przez Tischendorfa nie jest uznawana za wiarygodną ani autentyczną nawet przez samych zwolenników 19-wiecznej rewizji tekstu greckiego i manuskryptu synajskiego.

Jeden z mnichów o imieniu Kalinikos jako świadek złożył listownie zeznania w obronie Constantina Simonidesa w sporze z Konstantinem von Tishendorfem w sprawie pochodzenia manuskryptu.

Advertisement