Benio123o pl Wiki
Advertisement
Koran Sura 98,7-8

Koran Sura 98:7-8

Sura 98:6-7 zawarta w Koranie nauczająca w islamie że chrześcijanie określeni jako lud księgi oraz niewierzący poganie czyli balwochwalcy zostaną potępieni w ogniu piekielnym określając ich jako najgorsze że wszystkich stworzeń. W wersecie 8 natomiast koran stwierdza że wierzący czyli muzłumanie są w porównaniu do poprzednich "najlepszymi ze wszystkich stworzeń".

Zaprawdę ci, którzy nie wierzą spośród Ludu Księgi i balwochwalcy, znajdą się w ogniu piekła, w nim zamieszkają. Oni są najgorszymi ze wszystkich stworzeń. Zaprawdę ci, którzy wierzą i czynią dobre dzieła, ci są najlepszymi stworzeniami.

- Koran Sura 98:7-8

Advertisement