Benio123o pl Wiki
Advertisement
Kostnica Kajfasza, 36-50 rok

Kostnica Kajfasza, 36-50 rok

Ossuarium Kajfasza - kamienna urna złożona w grobowcu Kajfasza, arcykapłana wymienionego w Nowym Testamencie który przesłuchiwał po pojmaniu Jezusa. Kajfasz uznał Jezusa za winnego śmierci i posłał go pod sąd Piłata. Kostnica jest przechowywana w Muzeum Izraelskim, datuje się ją na około 36-50 rok po Chrystusie.

Urna została odkryta w 1990 roku. W 2011 roku uwierzytelniono odkrycie również kostnicy należącej do córki arcykapłana Kajfasza.

W tym czasie zebrali się arcykapłani i starsi ludu w pałacu arcykapłana, którego zwano Kaifasz. I naradzali się, aby Jezusa podstępem pojmać i zabić. Mówili jednak: Tylko nie w święto, aby nie powstały rozruchy między ludem.

- Ewangelia Mateusza 26:3-5 

Advertisement