Benio123o pl Wiki
Advertisement

Biblia w księdze Daniela opisuje jako ostatniego króla Babilońskiego Baltazara, Belesara który zbezcześcił Boga a królestwo Babilońskie Bóg oddał za to Medom i Persom.

Przeciwnicy wiarygodności biblii twierdzili błędnie jako argument przeciwko natchnieniu, że biblia podaje błędnie że Belesar był królem Babilonu przed zdobyciem go przez Persów, ponieważ tym miał być król Nabonid. Zarzut został obalony w raz z odkryciem dalszych historycznych zapisów, według których Belesar panował razem z Nabonidem zastępując go gdy ten odchodził z Babilonu i sprawując rządy nas stolicą. Potwierdziły to dokumenty Kroniki Nabodnida oraz Perskie zapisy "poetyckiej relacji o Nabonidzie".

Gdy trzeci rok (jego panowania) miał się rozpocząć, powierzył on armię swemu najstarszemu synowi, swemu pierworodnemu, oddziały w kraju przekazał pod jego rozkazy. Wszystko porzucił, powierzył mu królestwo, a sam wyruszył w długą podróż. Wojska Akadu pomaszerowały z nim w kierunku Temy, daleko na zachodzie.

- Fragment Poetyckiej relacji o Nabonidzie

Opis biblijny wobec tych faktów okazał się opisem ścisłym, księga Daniela opisuje że Belesar pragnąc wyzyższyć jak to tylko możliwe Daniela za odczytanie przez niego napisu, oferuje mu stanowisko "trzeciej najważniejszej osobie w państwie", ponieważ pierwszą jest Nabonid, drugą po nim sam Belesar, a trzecią dopiero mógł być Daniel.

Lecz słyszałem o tobie, że umiesz podać wykład i rozwiązywać zagadki. Jeżeli więc umiesz odczytać pismo i wyłożyć mi jego znaczenie, będziesz obleczony w purpurę, złoty łańcuch włożą na twoją szyję i jako trzeci będziesz panował w królestwie.

- Daniela 5:16

Tej samej nocy Belesar został według biblii zamordowany.

Advertisement