Benio123o pl Wiki
Advertisement

Gene Kim

Gene Kim

Księgi innych religii – Doktor Gene Kim

Nasze następne pytanie „co z innymi księgami innych różnych religii?” „Myślimy że biblia i wszystkie inne religijne księgi są takie same jak biblia” - ale to nie jest prawda.

Wierzymy że chrześcijańska biblia, konkretnie 66 ksiąg zawartych w biblii króla Jakuba by być jak najbardziej konkretnym – to jest ostateczny autorytet dla wiary chrześcijańskiej.

Inne księgi innych religii są wszystkie w błędzie. Więc to co zrobimy to poddamy zbadaniu te księgi, najprostszym sposobem na to; oczywiście nie możemy pokryć każdej księgi religijnej na świecie, są ich dosłownie rzesze, więc jest to niemożliwe.

Ale najprostszym sposobem by znaleźć wadliwość tych ksiąg jest to że są sprzeczne z biblią – to najprostszy sposób, przeczą chrześcijańskiej biblii, dlatego wiesz że wszystkie inne księgi są w błędzie.

Ale zbadamy niektóre księgi, szczególnie te które są najsławniejsze, po pierwsze spójrzmy na I Koryntian 1:18. Dobrze I Koryntian 1:18, to co w co wierzymy to głoszenie krzyża, teraz, pierwszą księgą jaką zbadamy jest „przekład nowego świata”.

Przekład nowego świata jest nie jest taki sam jak biblia króla Jakuba, to nie jest nawet jakiś rodzaj zmodernizowania biblia króla Jakuba, to całkowicie przeczy biblia króla Jakuba, wiecie dlaczego? Ponieważ gdziekolwiek spojrzycie na słowo „krzyż” w przekładzie nowego świata, zmienią to na „pal”.

Nie wierzą że Jezus Chrystus umarł na krzyżu, myślą że to jest tylko jakieś Rzymsko Katolickie nauczanie, w taki sposób będą się starali twierdzić. „To są Rzymsko Katolickie nauki a Jezus Chrystus w rzeczywistości umarł palu a nie na krzyżu.

Więc pozwólcie mi coś powiedzieć; krzyż nie jest Rzymsko katolickim bluźnierstwem, w rzeczywistości jest to dla nas moc Boża. Zobaczcie tutaj:

Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną,... to świadkowie Jehowy w tym miejscu,dla nich to głupstwem, głoszenie o krzyżu a nawet że to katolickie bluźnierstwo... natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą.

Mało tego, mam zamiar mówić o krzyżu tak długo jak będę żył, a nie pal, to krzyż, gdy śpiewam hymn to mówi on „na krzyżu, na krzyżu tam po raz pierwszy zobaczyłem światło”. Gdy śpiewam hymn będę śpiewał „stary chropowaty krzyż” nie będzie żadnego palu.

Teraz, zobaczmy na Jana 20:25, teraz, jeżeli naprawdę wierzą że Jezus Chrystus umarł na palu a nie na krzyżu, to pozwólcie mi spytać ich o to; dobrze, więc Jezus Chrystus umierał ukazując obrazowo w ten sposób i przebito go gwoździem przez jego obie ręce na palu w taki sposób.

Jeżeli tak jest to dlaczego biblia mówi że został ukrzyżowany z więcej niż jednym gwoździem? Zobaczcie na Jana 20:25 i to będzie w ich przekładzie nowego świata, zobaczcie tutaj:

Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: Jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku... Czego? gwoździ... O i jeżeli jeszcze to nie wystarczy to to powtarza...i nie włożę palca mego w miejsce...Czego? gwoździ,

Widzicie? Duch Święty powtarza to dwa razy w biblii króla Jakuba i w przekładzie nowego świata, w porządku, zobaczmy na Mateusza 27:37, dobrze, jeżeli oni naprawdę wierzą że Jezus Chrystus został ukrzyżowany w ten sposób na palu, dobrze, więc dlaczego Biblia mówi że znak był nad Jego głową a nie nad Jego dłońmi?

Zobaczcie na Mateusza 27:37, dobrze, zobaczcie tutaj, co biblia mówi? I umieścili nad jego głową... nie nad jego dłońmi... napis z podaniem jego winy: Ten jest Jezus, król żydowski.

Widzicie? Znak nie był nad Jego dłońmi, był nad Jego głową, to oznacza że został ukrzyżowany na krzyżu i także było więcej niż jeden gwóźdź co dowodzi że został ukrzyżowany na krzyżu.

Widzicie? I przy okazji to jest w ich przekładzie nowego świata, myślałem że tego również się pozbyli, jest to według ich własnego przekładu nowego świata, słowo w słowo.

Dobrze, teraz przejdźmy do Marka rozdziału 1-wszego, jest następny problem z przekładem nowego świata, możecie łatwo stwierdzić że nie jest to tym samym co biblia króla Jakuba, jest to kompletnie sprzeczne, „to pal a nie krzyż” i świadkowie Jehowy nawet to przyznają.

Dobrze, zobaczcie na Marka 1:2-3: Jak jest napisane ...Gdzie? u Proroków (UBG)... dlaczego biblia króla Jakuba mówi proroków? Ponieważ mówi tu więcej niż jeden prorok...Oto ja posyłam mego posłańca przed twoim obliczem, który przygotuje twoją drogę przed tobą.

Wiecie skąd jest to cytowane? Z Malachiasza 4:1. ...„Głos wołającego na pustyni: ” - wiecie kto jest tu cytowany? Izajasz. „...Gotujcie drogę Pańską; prostujcie ścieżki jego.”

Więc zauważcie tutaj w wersetach od 2-3 że jest to cytowane z proroków; Malachiasza i Izajasza. Wiecie co inne biblie mówią? Mówią: Jak jest napisane u proroka Izajasza: (BT/BW) czynią z Boga kłamcę w tym miejscu. Widzicie? Nie wszystkie biblie są takie same.

I w przekładzie nowego świata skłamali o Bogu, powiedzieli że Izajasz cytował zarówno 2-gi jak i 3-ci werset, nie to nie był Izajasz, to prorocy według biblii króla Jakuba. Widzicie? Ich przekład nowego świata posiada błąd, dlatego nie wierzymy w tę księgę.

Zobaczmy na 2-gi Samuela rozdział 21; mam na myśli to czy wierzysz księdze która kłamie? Czy wierzysz że Bóg skłamał? Nie, nie śmiej nawet tak mówić. 2 Samuela rozdział 21-wszy, zauważcie tutaj że uczynili z Boga kłamcę ponownie w przekładzie nowego świata.

Wyrzuć książkę która czyni z Boga kłamcę, amen? Nigdy nie trzymaj księgi która czyni z Boga kłamcę, dobrze, 2 Samuela 21:19: Była też jeszcze inna wojna z Filistynami w Gob, podczas której Elchanan, syn Jaara Oregima z Betlejem, zabił brata Goliata Gittyty, (UBG)

Zauważ że biblia króla Jakuba mówi że Elchanan zabił brata Goliata, wiecie co przekład nowego świata stwierdza? Są tak niekompletni że mówią że Elchanan zabił „Goliata Gittejczyka”.

Halo, czego nauczyłeś się w szkółce niedzielnej? Kto zabił Goliata? Elchanan? Dawid, on był tym który zabił goliata ale przekład nowego świata kłamie mówiąc że „Elchanan zabił Goliata”. I zgadnijcie co? Inne biblie mówią to samo również.

Dobrze, zobaczmy na Jana 1:1, więc przekład nowego świata? Nie, nie jest Słowem Boga, nie jest to „inna dobra biblia”, nie, nie jest, to czyni całkowicie z Boga kłamcę i przeczy nawet twojej własnej biblii którą trzymasz w swoim rekach, więc musi to być wyrzucone.

Dobrze, Jana1:1: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

Zauważcie tutaj kim jest Bóg, słowem, prawda? Słowo było Bogiem. Wiecie kim to Słowo jest? Tym Słowem jest Jezus, zobaczcie na werset 14-sty: A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego,.. nie – to jest proste; to jest Jezus Chrystus.

Więc pozwólcie mi coś powiedzieć – ten werset dowodzi że Jezus jest Bogiem. Teraz, w Jana 11, wiecie co mówi przekład nowego świata? „Na początku był Słowo. Słowo był u Boga i Słowo był bogiem.”

Widzicie? To przeczy naszej biblii króla Jakuba, to jest całkowicie sprzeczne wobec biblia króla Jakuba, wiecie dlaczego argumentują że to „bóg” a nie sam „Bóg”? Ponieważ argumentują przez grekę, mówią to; „w grece nie ma tu przedrostka przed słowem Bóg” ponieważ musicie zrozumieć że język Grecki jest taki:

To mówi τον „Bóg” – oczywiście w Angielskim tłumaczymy to jako „The (przedrostek) God” z dużym „G” - God (Bóg). Ale jeżeli dosłownie przetłumaczysz to z greki to będzie to τον „Bóg”. Teraz w Jana 1:1 nie ma tam przedrostka τον przed „Bóg”.

Więc gdy nie ma nic przed słowem „Bóg” τον w grece, to wiecie co to znaczy? To wtedy tłumaczą to jako „bóg”. Widzicie? Takie jest poprawne tłumaczenie z greki, co jest prawdą, częściowo to prawda. Więc ponieważ ma tam τον Bóg w Jana 1:1 to świadkowie Jehowy twierdzą że poprawnie to powinno być przetłumaczone jako „bóg” a nie „Bóg”.

Co jest w części prawdą, wiecie jaka jest łatwa wada tego twierdzenia? Łatwa wada tego jest taka; wiele razy duże „G” „Bóg” nie potrzebuje tego przedrostka τον przed nim. Wiecie o tym? Zobaczcie na to, oto dowód; Jana rozdział 6-ty – ta sama księga i zobaczymy rozdział 6-ty werset 45-ty:

Zobaczcie tutaj: Napisano bowiem u proroków: I będą wszyscy pouczeni przez...Kogo? Boga. Zauważcie że Bóg jest tutaj przez duże „B”, wiemy że to musi być duże Bóg przez duże „B”, wiecie dlaczego? Ponieważ zauważcie kontekst; ...Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. Ojciec, Widzicie?

Więc pozwólcie mi coś powiedzieć; wiecie co jest interesujące? W tym wersecie wiecie jak jest to po grecku? To nie ma τονBóg”, nie ma tu τον ale mimo to wiemy że musi tam być duże „B” - „Bóg”, dlaczego?

Ponieważ jest to Ojciec. Oto następna rzecz; biblia świadków Jehowy – przekład nowego świata, wiecie jak przetłumaczyli „Bóg” w tym miejscu? Przez duże „B” i nie ma tutaj żadnego τον przed tym.

Wiecie co to oznacza? To dowodzi że są stronniczy, widzicie? Wybierają to co chcą gdzie ma być duże a gdzie małe „b”. Wiecie dlaczego w Jana 1:1 nie użyli dużej litery? Ponieważ wiedzą że to Jezus Chrystus tutaj i wersecie 14-stym, widzicie to?

Więc dlaczego miałbyś ufać stronniczej biblii której tłumaczę są stronniczy, uprzedzeni? Gdy mówią „o my też mamy biblie” - nie, nie mają, ich najwyższym autorytetem nie jest biblia, ich najwyższym autorytetem jest towarzystwo strażnica.

Wybierają słowa jakie chcą w swojej biblii? Widzicie? Popatrzmy na 1 Tymoteusza rozdział 3-ci. O, biblia świadków Jehowy nie jest taka sama jak biblia króla Jakuba. „O, jest praktycznie taka sama” - nie, nie jest.

1 Tymoteusza 3:16: mówiłem do wielu świadków Jehowy i mówią „używamy przekładu nowego świata bo jest łatwiejszy do zrozumienia, jest taki sam ale łatwiejszy do zrozumienia. Poprzez ten werset możecie im udowodnić i przekonacie ich że ich biblia nie jest taka sama jak nasza.

Wiecie jak to zrobić? Po prostu odwróćcie do tego wersetu; 1 Tymoteusza 3:16. Biblia mówi że:

A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności: ...Teraz; to dowodzi że Jezus jest Bogiem...Bóg objawiony został w ciele, (UBG) To musi być Jezus Chrystus, wiecie co mówi przekład nowego świata i przy okazji; inne biblie również, wiecie co współczesne biblie i przekład nowego świata mówią?

Nie mówią „Bóg objawił się w ciele” mówią „Ten, który objawił się w ciele”. Jeżeli wskażesz to świadkowi Jehowy i powiesz „widzisz? Twoja biblia jest inna od mojej” - jeżeli odpowiedzą mówiąc „nie, nie, nie, to jest to samo, możemy przypuszczać na podstawie tekstu że On jest Bogiem.”

Wtedy powiedz im to; dobrze, więc przyznajesz więc że w twojej biblii Bóg został objawiony w ciele, wierzysz w to? „Cóż, nie, nie wierzę w to”. Widzisz? Przyznając to przyznali że ich biblia jest inna od naszej.

Nie wierzą że Bóg i „Ten” który objawił się w ciele to ta sama rzecz – nie wierzą w to, jeżeli myśleliby to jest to samo to wtedy przyznają przez to że Bóg został objawiony w ciele, że Jezus jest Bogiem. Wtedy zobaczysz jak zmienią zdanie.

Przekonasz ich przez także w 100% że ich biblia jest inna od naszej, nie są takie same, przekonacie ich tym, to dobre miejsce by ich złapać.

Dobrze, zobaczmy na Izajasza rozdział 43, księga mormona i perła wielkiej wartości i doktryny i przymierza Josepha Smitha i jakiekolwiek proroctwa i pisma które Smith napisał i przewidział – czy możemy uznać je natchnione, że są od Boga?

Nie, nie są takie same jak nasza biblia, mormoni wierzą w biblie króla Jakuba ale wierzą „o, ale wierzymy także księdze mormona i perle wielkiej wartości a także doktryną i przymierzą” - tak nauczają.

Wiecie dlaczego nie wierzymy w te księgi? Ponieważ jest łatwym wykazać ich błędność. Wiecie czego naucza mormonizm? Uczą że Bóg był raz człowiekiem, tak wierzą. Wierzą że Bóg Ojciec był raz człowiekiem który przekształcił się w Boga Ojca, był istotą ludzką ale przekształcił się w Boga Ojca.

To jest to czego nauczają i w co wierzą, poważnie nauczają tego i w to wierzą. Cytuję „Sam Bóg był niegdyś takim jakim my jesteśmy teraz i jest on wywyższonym człowiekiem i zasiada na tronie w niebiosach, mogliśmy sobie wyobrażać że Bóg był Bogiem od wieczności – ja odrzucam ten pogląd i zdejmuję zasłonę abyście mogli przejrzeć.”

Cytat Josepha Smitha; nauki i proroctwa Josepha Smitha, strona 345 i dziś mormoni w to wierzą że Bóg Ojciec był raz człowiekiem który przekształcił i zmienił się w Boga. To przeczy biblia króla Jakuba o której mormoni twierdzą że jest dla nich biblią również.

To przeczy biblii króla Jakuba; Izajasza 43:10: Wy jesteście moimi świadkami - mówi Pan - i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi, i zrozumieli, że to Ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się go nie stworzy.

Wiecie w co mormoni wierzą? Wierzą że oni również mogą stać się Bogami, ale Bóg mówi tutaj „nie, nawet po mnie żadnego się nie stworzy”. Widzicie to? Teraz, jeżeli mormoni wierzą biblii króla Jakuba że jest natchniona, to powiedzcie im to „dobrze, skoro wierzycie że to jest natchnione to nie powinniście w wierzyć że Bóg stał się Bogiem, on zawsze był Bogiem i to przeczy waszym innym księgą.”

Więc nie możesz twierdzić że biblia króla Jakuba i te inne księgi są takie same, nie, musisz stwierdzić że któraś kłamie a inna mówi prawdę. Zobaczmy na następny werset; Malachiasza rozdział 3-ci, będzie to ostatnia księga w waszym starym testamencie.

Malachiasza 3:6, dobrze więc, mormonizm naucza że Bóg Ojciec był wcześniej człowiekiem który stał się Bogiem, to jest to w co wierzą. Jest następna sprawa, mormonizm naucza że Bóg był wcześniej człowiekiem który stał się później Bogiem a wszyscy inni ludzie również nim będą.

Zauważcie tutaj co mówi Malachiasza 3:6: Zaiste Ja, Pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba.

Nie, Bóg nie był wcześniej człowiekiem który zmienił się w Boga. Ten werset mówi „Zaiste Ja, Pan ,nie zmieniam się” Widzicie? To bardzo jasne, to bardzo jasne, tak przy okazji, dlaczego ich księga mormona przeczy także ich innym księgom?

Księga mormona; Moroni 8:18: „Albowiem wiem, że Bóg nie jest stronniczy ani też się nie zmienia, ale pozostaje ten sam od wieków na wieki" – to przeczy ich własnemu ostatecznemu autorytetowi.

Izajasza rozdział 44, wiecie czego mormonizm naucza? Uczą że jest trzech oddzielnych Bogów, nie wierzą w Trójcę gdzie Bóg Ojciec, Syn, Duch składają się razem na jednego Boga, myślą podobnie jak świadkowie Jehowy że Jezus jest oddzielnym bogiem od Boga Ojca. Więc jest trzech oddzielnych Bogów.

Ale zauważcie jak to przeczy biblii, oto ich werset, to pochodzi z ich księgi „perła wielkiej wartości” w Abrahama 4:13, to zabawne; „I wtedy Pan powiedział „pozwól nam zejść i zeszli na początku” wtedy Bogowie (duże B jest w tym miejscu, liczba mnoga) stworzyli niebo i ziemię. A ziemia była pustką i pustynią, ponieważ nie stworzyli nic innego poza ziemią i ciemność unosiła się nad obliczem wód, a duch Bogów (znowu duże B) unosił się nad wodami.”

I wtedy Bogowie (duże B ponownie) powiedzieli „niech się stanie światło i stała się światłość.”

Dobrze, o to następne; nauki proroka Josepha Smitha, strona 317: "Zawsze deklarowałem że Bóg jest odrębną osobą, Jezus Chrystus - osobna i oddzielna postać od Ojca i Duch Święty był osobą na oddzielną osobą i duchem, i ci trzej stanowią trzy oddzielne osoby i trzech Bogów"

Zauważcie jak przeczy to biblii króla Jakuba, Izajasza 44:6: Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga.

Zobaczmy na werset 8: Nie trwóżcie się i nie lękajcie się! Czy wam tego już dawno nie opowiedziałem i nie zwiastowałem? I wy jesteście moimi świadkami. Czy jest bóg oprócz mnie?... jak mówią Mormoni – Jezus, Duch Święty... Nie, nie ma innej opoki, nie znam żadnej.

Mormoni mówią „ale wiemy że jest więcej niż jeden Bóg” nie, Bóg nawet nie zna innych Bogów – duże „B”, mówi „nie znam żadnych”. Więc wy mówicie mi że jesteście mądrzejsi od Boga? Że wy znacie bogów których On nie zna?

Nie zrozumcie mnie źle, wierzymy że jest więcej niż jeden Bóg – że są bogowie ale przez małe „b” bo Bóg przez duże „B” - wierzymy że jest jeden. Ale mormoni wierzą w wielu Bogów i nie mają na myśli małego „b” a Bogów przez duże „b”.

Nie tylko to, to przeczy ich własnej innej księdze; doktryny i przymierza 20:28: "Ojciec, Syn i Duch Święty są Jednym Bogiem nieskończonym i wiecznym bez końca, amen"

To przeczy ich wszystkim religijnym księgą. Tępy „prorok„ Joseph Smith był tak niekompetentność że nie mógł nawet wyłapać sowich własnych nauk, przepraszam ale muszę to powiedzieć, to jest całkowitą głupotą, to nie coś szanownego i nie jest szczery błąd, to coś dogłębnie głupiego i jest to całkowicie tępe i głupie.

I nie zasługuje to na nic więcej, amen na to. Dobrze, zobaczmy na Mateusza 2:1, dobrze, wiecie co jest bardzo zabawne? Mormonizm naucza w ich księdze mormona że Jezus narodził się w Jerozolimie. Alma 7:10: „Narodzi się z Marii w Jerozolimie, która jest ziemią naszych przodków. I będzie ona dziewicą, cennym i wybranym naczyniem. Okryje ją moc Ducha Świętego, że pocznie i wyda na świat Syna Bożego.

Gdzie narodził się Jezus? Nawet nie musicie patrzeć do biblii – Mateusza 21, Jezus narodził się w Betlejem Judejskim. Nikt nie pokazał im tych wersetów, musisz im je pokazać, zobaczmy Jana rozdział 4-ty.

Mormonizm naucza że Bóg ojciec ma ciało i kości, o nie, nie, nie, nie, nie, nie – możemy powiedzieć że Bóg Syn ma, w porządku? Ale chcecie mówić o objawieniu Boga w ciele to nigdy nie mówimy o Ojcu – to tylko Jezus Chrystus.

Dobrze, zauważcie czym jest Bóg w Jana 4:24 „Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.

Wiecie czego Duch nie posiada? Duch nigdy nie posiada ciała i kości, zobaczcie na Łukasza rozdział 24-ty, zauważcie tutaj że Jezus mówi że duch nie ma ani ciała ani kości. Łukasza 24:39: Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to Ja jestem. Dotknijcie mnie i popatrzcie: Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam.

Ale mormonizm naucza że Bóg Ojciec ma ciało i kości. Doktryny i przymierza, 130:22: "Ojciec ma ciało z krwi i kości materialne jak ludzkie." To przeczy biblii króla Jakuba, jak mormon w całym jego sumieniu może myśleć że ich księgi zgodne z biblią króla Jakuba? Nie, nie są, są w całkowitej sprzeczności.

Zobaczmy na Efezjan rozdział 3-ci. Wiecie czego jeszcze naucza mormonizm co przeczy biblii króla Jakuba? Mormonizm, co jest bardzo smutne, to pokazuje że ludzie nie mają nadziei w Chrystusie w swoim życiu; mormonizm naucza że Bóg nie mieszka w sercach ludzi.

To bardzo smutne, dzięki Bogu że mam Pana Jezusa Chrystusa w moim sercu, mam nadzieje i nigdy nie będę sam i zawsze będę miał nadzieje że Jezus będzie ze mną do końca. Oto czego mormonizm uczy; doktryny i przymierza 130:3:

"Objawienie Ojca i Syna w tym wersecie jest osobiste, jest pozorne i pogląd że Ojciec i Syn mieszkają w sercu ludzkim jest starym sekciarskim pojęciem i jest fałszywe."

Człowieku, Boże pomóż mi jeżeli tak jest. Zauważcie jak jest to sprzeczne z biblią króla Jakuba; Efezjan 3:17: Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości,

To jest bardzo jasne. Widzicie? Chrystus żyje w naszych sercach, oni myślą że bycie Ojca i Syna zamieszkującego nasze serca to sekciarskie pojęcie, fałszywa doktryna. Nie, nie jest. To nie tylko przeczy biblii króla Jakuba, to przeczy również także i księdze mormona

Księga Mormona, Alma 34:36: "I jestem o tym przekonany, gdyż Pan powiedział, że przebywa On w sercach sprawiedliwych, a nie w zbezczeszczonych świątyniach. I powiedział też, że sprawiedliwi zasiądą w Jego królestwie i nigdy go nie opuszczą, lecz ich szaty muszą być stać się białe przez krew Baranka”

Widzimy tu także uczynki dla zbawienia, więc to dowodzi że mormoni nie są zbawieni przez z łaski samą wiarę, mają uczynki dla swojego zbawienia. Ale zobaczcie jak jest to sprzeczne, jest tu powiedziane że Pan nie mieszka w fizycznych świątyniach ale żyje w serach ludzi, sercach sprawiedliwych.

To przeczy doktryną i przymierzą, które mówiły że zamieszkiwanie przez Ojca i Syna ludzkiego serca jest starą sekciarską wzmianką – jak możecie wierzyć w księgę która sobie przeczy? Szczególnie temu samemu autorowi który przeczy sam sobie?

I co jest cudownie niesamowite, macie tutaj ponad 40 różnych autorów w Biblii i oni nie przeczą sobie wzajemnie. To niesamowite, podczas gdy założyciel ich religii, jeden autor ich ksiąg był tak niekompetentny że przeczył samemu sobie.

Nie powinniśmy być tak ostrzy dla Josepha Smitha ponieważ pewna inna osoba piła mocz wielbłąda i miała bardzo wiele sprzeczności. Zobaczmy na Rodzaju rozdział 2-gi:

Nie żartuję, jestem poważny, on wierzył w picie moczu wielbłąda, on wierzył w to, nie kpie z was. Rodzaju 2:7, nie mogę wierzyć tym wszystkim innym religijnym księgom, ponieważ w jasny sposób przeczą biblii króla Jakuba.

Gdy ludzie mówią „cóż, wiesz, ty masz swoją biblie, ja mam swoją biblie, one wszystkie są takie same, nie, nie są takie same, twoja „biblia” lub twoje „pismo” przeczy mojej biblii i mojemu pismu, otarcie, nie są takie same.

Nowa Kalifornia – jedna rzecz jakiej się nauczyłem tam, to to że jest to tak liberalnie myślące miejsce że myślą że wszyscy jesteśmy w tej samej łodzi. Bracia, nie jesteśmy w tej samej łodzi – ich biblia, ich pisma nie są moimi pismami, ich pisma całkowicie przeczą moim pismom.

Zobaczcie na rodzaju 2:7. Zauważcie jak Bóg stworzył Adama: Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.Zobaczcie jak Adam został stworzony, z prochu ziemi. Teraz, biedny Mahomet podał pięć różnych relacji tego jak Adam został stworzony, które całkowicie przeczą sobie wzajemnie. Koran 3:59: Zaprawdę, sprawa Jezusa w związku z Allachem podobna jest do sprawy Adama. Pan stworzył go z pyłu, a potem powiedział do niego „Bądź”, a ten stał się.

Więc, dobrze, Adam został stworzony z suchego prochu, możemy to przyjąć. Koran 21:30. Adam został stworzony z suchego pyłu ale Sura 21:30 mówi: Z wody zaś uczyniliśmy wszelką żywą istotę.

Adam został stworzony z suchego pyłu i Adam jest stworzony z mokrej wody? Sura 25:54: „I On jest Tym, który stworzył człowieka z wody.” To całkowicie przeczy suchemu pyłowi, dobra? Ciekła woda. O, nie, nie, nie – przyjmijmy że one zostały złączone razem i stały się mokrą gliną, ale zobaczcie tutaj na Surę 26:1 i 96:1 – człowiek został stworzony z grudki krwi.

Koran 96:1; „Głoś imię twego Pana, który stworzył, stworzył człowieka z grudki krwi.” Dobra teraz już odeszliśmy daleko, ale, jest źle, jeżeli Mahomet mówił o mokrej glinie to jest to zrozumiałe, ale teraz mówi on że suchej gliny.

Koran 15:26: I zaiste, My stworzyliśmy człowieka z suchej, dźwięczącej gliny.

Dobra, macie suchy pył, macie ciekłą ciecz, macie grudkę krwi, macie suchą glinę, macie całkowicie inne relacje które przeczą sobie wzajemnie. Człowieku to był pomieszany Adam.

Sura 16:4. Jeżeli tego jeszcze nie wystarczyło to oto jest najbardziej niedorzeczna część, nie śmiejcie się, to jest poważne, człowiek został stworzony z kropli płynu.

Dobra I Samuela rozdział 15-sty, jeżeli jesteś prawdziwie szczerym muzułmaninem który zna swój Koran i zapamiętuje wersety, to musisz widzieć tak jasne sprzeczności w tej samej księdze. I Samuela rozdział 15-sty, zobaczcie jak całkowicie przeczy to biblii odnośnie stworzenia Adama.

Nie tylko więc to ale i jest to sprzeczne z tym; oni wierzą że chrześcijanki Bóg jest tym samym co ich allah, zagrajmy w ich grę, załóżmy że allah jest Bogiem, czy Bóg zmienia swoje Słowo? Absolutnie nie.

On nigdy nie cofa lub odwołuje tego co powiedział w swoim Słowie, Samuela 15:24: I rzekł Saul do Samuela: Zgrzeszyłem, gdyż przekroczyłem... zauważcie co przekroczył... rozkaz Pana i słowo twoje; lecz bałem się ludu, więc usłuchałem jego głosu.

Więc Saul sprzeciwił się temu co Bóg powiedział przez Samuela, zauważcie tutaj co powiedział Samuel od Boga, z Bożego Słowa w wersecie 26: Samuel odrzekł Saulowi: Nie zawrócę z tobą, gdyż wzgardziłeś rozkazem Pana,...więc mowa tu o Słowach Boga, zobaczcie na werset 29:

A doprawdy ten, który jest chwałą Izraela, nie kłamie i nie żałuje, bo nie jest człowiekiem, aby żałować.

Zmieniać zdanie, żałować odnośnie czego? Jego słów, lub tego co powiedział. Ten werset mówi że Bóg nigdy nie cofnie tego co powiedział, nie będzie żałował tego co powiedział, zobaczcie na Mateusza 24, Bóg nie tylko nigdy nie cofnie tego co powiedział, nigdy nie zmieni swoich słów, on utrzyma i zachowa je wiecznie, nie przeminą.

Zobaczcie Mateusza 24:35: Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Więc jest to bardzo jasne. Bóg nigdy nie zmieni tego co powiedział i zachowa to co powiedział na zawsze. Wiecie w co muzułmanie wierzą? Oto w jaki sposób obchodzą to dookoła.

Gdy mówię do muzułmanina i próbuje on udawać że nasza biblia jest taka sama jak ich, próbuje to zrobić w ten sposób; islam wierzy że allah może cofnąć i zmienić swoje Słowa, jeżeli jest prorok który wygłasza proroctwo i inny prorok przychodzi i prorokuje coś innego to oznacza to automatycznie cofnięcie poprzedniego proroctwa.

Więc w taki sposób obchodzą to dookoła w naszej Biblii. Gdy mówię że nasza biblia mówi to, to oni mówią „Mahomet jako późniejszy prorok powiedział co innego i to proroctwo lub cokolwiek powiedział automatycznie cofają wasze wcześniejsze proroctwa.”

Jeżeli to jest to w co wierzą że allah może zmieniać i cofać swoje własne słowa, to ich bóg – allah nie jest wówczas moim Bogiem, ponieważ mój Bóg mówi że On nigdy nie zmieni swoich słów i zachowa je na zawsze. Nie będzie żadnego późniejszego proroctwa które automatycznie cofnie inne.

Dobrze, Koran, Sura 2:106: „Jeśli jakieś posłannictwo, My skracamy albo powodujemy że zostaje zapomniane, zsyłamy lepsze od niego lub jemu podobne. Czyż nie wiesz, że Allach ma taką moc, by czynić, co tylko zechce?”

To również dowodzi tego że Mahomet jest nawet bardziej stronniczy, ponieważ chce odwołać jakikolwiek werset zechce i zmienić go na cokolwiek on zechce, to dowodzi że ich religia jest w całości stronnicza. Ale nie tylko to, to przeczy ich własnemu Koranowi który mówi że allah nie może zmienić swoich slów.

Koran, Sura 6:116: „Czyż powinienem zatem szukać sędziego poza Allachem, skoro on jest Tym, który zesłał wam Księgę w pełni wyjaśnioną? Ci zaś, którym daliśmy tę Księgę wiedzą, iż została ona zesłana od twego Pana wraz z prawdą. Nie bądź zatem podobny do tych którzy wątpią.”

„Ale Słowo twego Pana wypełnione zostało w prawdzie i sprawiedliwości. Nikt nie może zmienić Jego słów.”

Ich własny bóg przeczy samemu sobie z ostatnim prorokiem Mahometem w tej samej księdze w Koranie. Jaki rodzaj niekompetentnego proroka i niekompetentnego boga mają? I nie cofnę tego co właśnie powiedziałem – są niekompetentni.

Zobaczmy na Psalm 136. Wiecie co biblia mówi o faraonie? Nie tak jak te wszystkie filmy hollywood, faraon utopił się w morzu, on umarł, nie patrzył z dystansu „o, moje wojsko” - on topił się razem z nimi, nie jak w tej bajce „Książę Egiptu” gdzie Faraon był w morzu i nagle fala wyrzuca go na suchy ląd. On utonął w morzu czerwonym.

Psalm 136:15. „Cóż, biblia nigdy nie pokazuje tego w księdze wyjścia, powtórzonego prawa i liczb, więc naprawdę nie wiemy czy Faraon utonął czy nie”, zobaczcie tutaj; Psalm 136:15: Wrzucił faraona i wojsko jego w Morze Czerwone, Albowiem na wieki trwa łaska jego!To bardzo jasne, Faron utonął w morzu czerwonym, nie tylko jego konie, nie tylko jego rydwan, on sam utonął w morzu czerwonym również. Koran mówi że faraon nie utonął w morzu czerwonym, to przeczy naszej bilbli.

W koranie10:92 czytamy: „I przeprowadziliśmy Dzieci Izraela przez morze, Faraon zaś i jego oddziały goniły ich bezprawnie i napastliwie do czasu, gdy spadło na nich nieszczęście zatopienia. Wtedy zawołał on „Wierzę, że nie ma innego boga poza Tym, w którego wierzą dzieci Izraela, i jestem jednym z tych którzy podporządkowują się Mu.”

„Jak? Teraz? Kiedy przedtem nie okazałeś posłuszeństwa i byleś intrygantem? Zatem tego dnia uratujemy cię tylko w twoim ciele, abyś był Znakiem dla tych którzy przyjdą po tobie. Zaprawdę wielu ludzi nie zważa na nasze znaki.”

Więc zauważcie że w ich własnym koranie oni wierzą że Bóg oszczędził życie faraona by był przykładem dla wszystkich innych w Egipcie i to przedstawia hollywood. Przy okazji hollywood wydał ten film, uznali go muzułmanie, to muzułmański film.

To nie chrześcijański film, to muzułmańska historia, w której Bóg oszczędził życie faraona i w której faraon stał się przykładem dla Egipcjan, nie, nie – Bóg zatopił go w morzu.

To nie tylko przeczy biblia króla Jakuba, to przeczy nawet ich własnemu koranowi który mówi że faraon utonął w morzu czerwonym. Koran 17:103: „On więc postanowił usunąć ich z kraju, lecz My zatopiliśmy go oraz tych którzy byli wraz z nim, wszystkich razem. Koran 43:55 „Weźmiemy na nich pomstę i zatopimy ich wszystkich”

To przeczy waszemu własnemu Koranowi, w porządku, zobaczmy na Wyjścia rozdział 20:11. My wszyscy to wiemy, jak wiele czasu zajęło Bogu by stworzyć ziemie? 6 dni. 7-dmego dnia odpoczął. Wszyscy to wiemy, przedszkolna kwestia.

Wiecie co mówi koran? Koran mówi że Bóg stworzył ziemię w dwa dni. Koran 41:9: „Powiedz „czy rzeczywiście wierzycie w Tego, który stworzył ziemię w ciągu dwóch dni?”I czy ustanawiacie Mu równych? Oto Pan światów.

Zobaczcie na Wyjścia 20:11, zauważcie tutaj jak przeczy to biblii króla Jakuba: Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.

Zauważcie jak koran przeczy biblia króla Jakuba; Bóg stworzył świat w 6 dni, nie w dwa dni. Nie tylko to, to również przeczy samemu sobie, ponieważ w ich własnym koranie mówią że Bóg stworzył świat w 6 dni. Koran 32:4: Aalah to Ten, który stworzył niebiosa i ziemię oraz to, co znajduje się pomiędzy nimi, w czasie sześciu dni, a potem zasiadł na Tronie.

Rzymian rozdział 10:9, nie zostaniecie zbawieni jeżeli nie uwierzycie w śmierć Pana Jezusa Chrystusa, nigdy nie zostaniecie bez tego zbawieni, więc muzułmanie nie mogą być zbawieni jeżeli nie uwierzą że Jezus Chrystus umarł za ich grzechy i wzbudził się z martwych.

Wiecie w co wierzą muzułmanie? Zaprzeczają że Jezus umarł na krzyżu. Byłem tym zaskoczony, myślałem że każdy o tym wie z powodu faktu historycznego? Każdy wie że Jezus umarł, ludzie mogą nie wierzyć że Jezus wzbudził się z martwych ale każdy wie że Jezus umarł na krzyżu, poza muzułmanami.

Zobaczmy Rzymian 10:9, zauważcie tutaj; Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

Muzułmanie, nigdy nie będziecie mogli być zbawieni jeżeli nie uwierzycie że Jezus umarł na krzyżu, został pochowany i wzbudził się z martwych. Muzułmanie w to nie wierzą, nie wierzą że Jezus umarł na krzyżu.

Koran 4:157: I z tego powodu, że powiadali: „Zabiliśmy Mesjasza, Jezusa, syna Marii, Posłańca od Allaha”, podczas gdy go nie zabili, ani nie spowodowali jego śmierci na krzyżu, on bowiem tylko wyglądał jak ktoś ukrzyżowany; i ci którzy mają w tym względzie różne zdania, są z pewnością w stanie zwątpienia co do tego; nie posiadają o tym pewnej wiedzy, lecz tylko słuchają domysłów, a nie zdobyli w tej sprawie pewności.

Mahomet był tak głupi, myślał że jesteśmy ignorantami za wiarę w to że Jezus umarł, on zaprzeczył wszystkich historycznym i archeologicznym dowodom w tej sprawie, ale nie tylko był tak głupi by ślepo ignorować historyczne fakty i przeczyć biblii króla Jakuba, on przeczył sam sobie.

Koran 3:55: Przypomnijcie sobie kiedy Allah powiedział; „O Jezusie, spowoduję, że umrzesz i podniosę cię z oskarżeń i wyniosę tych, którzy idą za tobą, ponad tych, którzy nie wierzą aż po Dzień Zmartwychwstania.

Nawet jeżeli Muzułmanin nie wierzy że Jezus umarł na krzyżu, jeżeli nie możecie przekonać ich swoim pismem, pokażcie im ich własne pisma w których mówią „allah” - ich bóg, mówi „O Jezusie, sprawię że umrzesz i cię podniosę.” Widzicie? Mahomet zaprzeczył sobie ponownie.

Jest o wiele więcej ksiąg różnych religii ale pokryliśmy podstawowe, te które są najpopularniejsze, macie inne takie jak Sutra, nauki i zdrowie z pismem, pisma Ellen G. White, Katolickie tradycje, Bhagawadgita, Konfucjusza, Puranas Ahadith, Talmud, pisma Swedenburga, księgę cieni, Awiste i jeszcze więcej.

Ale prosta wadliwość tych ksiąg tak jak wszystkich innych ksiąg które pokryliśmy; księgi mormona, przekładu nowego świata, koranu i tego wszystkiego, jest taka że ich własne pisma przeczą biblii – to prosta wadliwość, przeczą biblii.

Skąd wiemy że nasza biblia jest najbardziej zaufaną księgą spośród wszystkich ksiąg? Dwa proste punkty; ponieważ żadna inna religijna książka nigdy nawet nie mogła się równać z nią, ma ona niezrównane dowody w manuskryptach.

Muzułmanie będą mówić „wiemy że nasza księga jest prawdziwa bo nie ma nawet jednego błędu, pasuje perfekcyjnie z oryginałem” ale nie mają tysięcy dowodów w manuskryptach jakie my mamy. Nie mają nawet starożytnych manuskryptów jakie mamy my z 99% pokryciem wobec wszystkich manuskryptów zawierających tysiące manuskryptów.

Wspierających tekst biblii króla Jakuba. „Co zresztą 2%?”. Reszta 2%? Wspierane są przez starożytne świadectwa, jak Syriac Peshida, Old Latin, zwoje znad morza martwego, świadectwa ojców kościoła i one wszystkie są z 1 do 2-iego wieku.

Mahomet nie miał takich starożytnych tekstów dla swoich dowodów, czyż nie? Żadna religijna księga na świecie nie ma takiego przytłaczającego potwierdzenia w manuskryptach tysiąców manuskryptów jak my.

Nie tylko to, ale to jest jeszcze lepsze; nie tylko mamy niezrównane dowody w manuskryptach, mamy niezrównane dowody prorockie, ponad 200 proroctw – najlepsze co mormoni mogą przytoczyć to tylko z jedno proroctwo.

„Joseph Smith powiedział że wybuchnie wojna domowa” ale jak niektórzy z was już wiedzą on powiedział że wszystkie narody wliczając w to Anglię będą zaangażowane w tę wojnę domową. Więc ich niekompetentny prorok nie przepowiedział poprawnie.

Ale nasza biblia króla Jakuba nie tylko daje jedno proroctwo, ona daje ponad 200-ście proroctw, ponad 200-ście i jeżeli weźmiecie 17-ście z nich, tylko 17-ście z 200-stu to szanse na ich wypełnienie to 1 na 10 do 150-tej potęgi i jest to więcej niż wszystkie molekuły całej masy wszechświata razem.

Dobrze, czy jesteś teraz przekonany? Że my mamy właściwą księgę a wszystkie inne są błędne? Myślę że teraz powinieneś, dobrze zakończmy modlitwą; Ojcze święty, dziękujemy ci tak bardzo za prawdziwość twojej księgi, modlę się by oczy ludzi były otworzone na prawdę nauczanie tej nocy, aby zdali sobie sprawę że jedyną właściwą biblią jest biblia króla Jakuba i wszystkie inne religijne księgi są błędne, nawet współczesne przekłady biblijne także, modlę się w imieniu Jezusa, amen.

Advertisement