Benio123o pl Wiki
Advertisement
Łaskami słynący obraz Boga Ojca, Romanizm

Łaskami słynący obraz Boga Ojca, Romanizm

W formie ikon - obrazów, rzymski katolicyzm wizualizuje jako przedmioty kultu wizerunki Boga Ojca i Syna.

Obraz Matki Bożej z Coromoto

Advertisement