Benio123o pl Wiki
Advertisement
Arthur Walkington Pink

Arthur Walkington Pink

John Macarthur

John MacArthur

Lorshisp Salvation "Zbawienie Panującego Pana" - Teologia warunkująca zbawienie wierzącego przez jego uczynki wymagane po prawdziwym uwierzeniu w Chrystusa do otrzymania życia wiecznego jednocześnie będąc poprzez predystynację kalwińskom zbawieniem z łaski bez uczynków, przyjmowana przez Kalwińskom Teologie Reformowaną - Zbawienie w Kalwiniźmie, Lordship Salvation. Jej początki w teologi kalwinizmu wytyczył Arthur Walkington Pink używający odnośnie zbawienia okresleń "poddanie" i "panowaniu" Boga w życiu człowieka.

Pierwsze użycie terminu Lordship Salvation w jego znaczeniu nastąpiło w 1959 roku w Debacie pomiędzy presbiteriańskim teologiem Everett F. Harrisonem, profesora na Fuller Theological Seminary, a anglikańskim teologiem Johnem Stottem, Lordhsip Salvation zostało następnie spopularyzowane za sprawą kalwinisty Johna MacArthura od 1988 roku.

W 1989 roku, dypensacjonalista Charles Ryrie opublikował książkę "So Great Salvation" sprzeciwiającą się tej teologi. Sama polemika z Johnem MacArthurem została wystosowana przez Milesa J. Stanforda

Advertisement