Benio123o pl Wiki
Advertisement
Lucian z Samosata

Lucian z Samosata

Lucian z Samosata (120-180 rok) - Grecki satyryk wrogi chrześcijaństwu. W swoich przeciwnych chrześcijanom pismach potwierdza historyczność Jezusa Chrystusa wyznawanego przez chrześcijan, który jest celem jego ataku w jego dziele "the passing Peregrinus". Wspomina również nieświadomie o tym że chrześcijanie według jego opisu wierzą że po uwierzeniu w Chrystusa są "nieśmiertelni na zawszę".

Chrześcijanie... Wielbią człowieka do dziś - wybitną osobistość, która wprowadziła ten nowy kult i została ukrzyżowana z tego powodu. (...) Widzicie, te błędne stworzenia zaczynają od ogólnego przekonania, że ​​są nieśmiertelni na zawsze, co tłumaczy ich pogardę dla śmierci i poświęcenia (...) ich prawodawca [nauczał], że wszyscy są braćmi, od momentu, kiedy się nawrócili, i zaprzeczają bogom Grecji, czczą ukrzyżowanego mędrca i żyją według jego praw. Wszystko to przyjmują na wiarę

- Luciuan z Samosata The Passing Peregrinus

Advertisement