Benio123o pl Wiki
Advertisement

Mahomet - prorok Islamu urodzony w Mekkce w 570 roku, zmarły 632 roku w wieku 63 lat. W 622 roku rozpoczął Hidżre z Mekki do Medyny. Umierając w roku 632 Mahomet nie wskazał swojego następcy, spowodowało to islamski spór o elekcje, następstwo prorockie po Mahomecie i wojny między muzułmańskimi stronnictwami.

Mahomet jako rzekomo zapowiedziany prorok jak Mojżesz przez Biblie[]

Islam naucza że proroctwo które jest w chrześcijaństwie wypełnionym proroctwem o Jezusie zawarte w księdze powtórzonego prawa rozdziale 18-stym o wzbudzeniu "proroka jak Mojżesz" odnosi się do arabskiego Mahometa. Jest to wiara bezpodstawna lecz jednocześnie fundamentalna w Islamie.

Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie.

- Powtórzonego Prawa 18:15

Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę. Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to Ja będę tego dochodził na nim.

- Powtórzonego Prawa 18:18-19

Fragment nie może odnosić się do Mahometa gdyż ten według prawa Mojżeszowego zostałby przez Mojżesza prawnie ukamienowany przez niego na śmierć za pogwałcenie przepisów prawa Mojżeszowego, jedynym podobieństwem w którym muzułmanie roszczą sobie podobieństwo Mahometa do Mojżesza jest tylko rzadko stosowany u Mojżesza wątek bycia dowódcą armii który bezpodstawnie porównują do Mahometa który przeciwnie do Mojżesza był w pełni skupiony na walce i ekspansji wojskowej a nie był jak Mojżesz jedynie okazjonalnym dowódcą. Poza tym punktem jednak Islam nie jest w stanie podnieść żadnych innych tez w kwestii podobieństwa.

Głównym decydującym powodem dla którego nie ma żadnej możliwości by to Mahomet a nie Jezus był opisanym w księdze powtórzonego prawa rozdziale 18-stym prorokiem jak Mojżesz jest to że prorok ten miał pochodzić z żydów, z Izraelitów zgodnie z frazą stosowaną zawsze tylko i wyłącznie wobec izraelitów "spośród ich braci, takiego jak ty" "spośród twoich braci" - to sformułowanie nigdy nie jest odnoszone w Biblii do nikogo poza Izraelitami co eliminuje możliwość bycia prorokiem przez nie pochodzącego z żydów Mahometa który był arabskim potomkiem Ismaela. Islam nie posiada na ten fakt żadnej logicznej odpowiedzi i ignoruje go.


Objawienie Anioła Mahometowi[]

50_powodów_dla_których_Mahomet_nie_był_prorokiem_-_David_Wood,_Napisy_PL

50 powodów dla których Mahomet nie był prorokiem - David Wood, Napisy PL

Aniołem który miał objawić się Mahometowi miał być biblijny anioł Gabriel.

"Wtedy przyszedł do mnie anioł i rzekł: Recytuj! na co odpowiedziałem: Lecz ja nie potrafię czytać! Wtedy uchwycił mnie i przygniótł, po chwili puścił mnie i powiedział: Recytuj! rzekłem: nie potrafię! Wtedy ponownie chwycił mnie i przycisnął, a gdy byłem mocno przygnieciony, puścił mnie i powiedział: Recytuj! Na co odpowiedziałem: Nie umiem czytać! Znowu chwycił mnie po raz trzeci i przygniótł, znowu puścił i rzekł: Recytuj w imię twego Pana, który stwarza, tego, który stworzył człowieka z grudki krwi. Recytuj, a twój najbardziej łaskawy Pan jest tym, który nauczył człowieka tego, czego wcześniej nie znał. Wtedy prorok odszedł stamtąd, jego serce drżało, i poszedł do Kadiji i rzekł: Zawiń mnie! Zawiń mnie! Zawinęli go więc aż do czasu, gdy strach go opuścił. Potem powiedział do Kadiji: O Kadija! Cóż mi się przytrafiło? I powiedział jej o wszystkim, i rzekł: Boje się o swe życie."

- Sahih Muslim, Księga 1, Hadith 301

Czyny Mahometa[]

[1]

[2]

[3]

"Mahomet_to_zrobił_więc_to_nie_grzeszne"_-_Islam_Critiqued,_Napisy_PL

"Mahomet to zrobił więc to nie grzeszne" - Islam Critiqued, Napisy PL

Advertisement