Benio123o pl Wiki
Advertisement
Mani

Mani

Maniheizm - Herezja utworzona w III wieku po Chrystusie przez perskiego gnostyka z gnostycznych elkazaitów Maniego. W 12 roku życia Mani miał otrzymać rzekomo objawienie dające początek manicheizmowi. Mani cieszył się przychylnością władz Perskich aż do objęcia władzy przez Bahrama I który nakazał uwięzienie Maniego i jego egzekucje wykonaną w 276 roku po Chrystusie, został ukrzyżowany.

Mani w swoich pismach nazywał siebie "apostołem Jezusa Chrystusa".

Manicheiści byli dualistami wierzącymi w gnostyckie nauki o istnieniu niedoskonałego bytu który stworzył świat materialny zwanego demiurgiem będącym spaczonym złym stworzycielem świata, który zostanie ostatecznie pokonany przez prawdziwego dobrego Boga który obejmie władzę na światem.


Katolicki zarzut herezji manichejskiej[]

Kościół Katolicki zwalczał manicheizm, później jednak zarzut manicheizmu był używany przez niego jako fałszywy, niewiarygodny, pospolity zarzut przeciwko każdemu kto sprzeciwia się doktrynie katolickiej by ułatwić eliminacje swoich przeciwników. W ten sposób oskarżeni przez rzymski katolicyzm o manicheizm zostali Marcin Luter oraz Jan Kalwin pomimo braku jakichkolwiek związków doktrynalnych z manicheizmem. O manicheizm Rzymski Katolicyzm oskarżał fałszywie każdą grupę religijną która występowała przeciw Rzymskiemu Katolicyzmowi, aby usprawiedliwić ich eksterminacje.

W 1302 roku Papież Bonifacy VIII wydał Bulle "Unam Sanctum" w której ogłosił że uznaje za Menicheizm sam pogląd tego że władza świecka może być niezależna od władzy duchowej Rzymskiego Katolicyzmu.

"Apologeci Katoliccy zwykle określali Lutra i Kalwina mianem heretyków wyznających manicheizm - dualistyczną herezje z III wieku"

- S.J. Barrnett, "Where Was your Church Before Luther ?" strona 14

To usuwa absurdalny pogląd Manichejczyków, którzy, wyobrażając sobie, że człowiek jest zasadniczo niegodziwy, dołożyli wszelkich starań, aby przypisać mu innego Stwórcę, aby w ten sposób uniknąć pozorów przypisywania przyczyny i źródła zła sprawiedliwemu Bogu. 

- Jan Kalwin, Instytuty religii II, 1:11

Poza fałszywymi zarzutami Manicheizmu wobec Marcina Lutra, Jana Kalwina za czasów Reformacji w 16-wieku, oszczerstwo Manicheizmu Kościół Rzymsko Katolicki stosował wobec Albigensów w południowej Francji przeciwko którym papież Innocenty III zwołał krucjatę i doprowadził do ich eksterminacji oraz umyślnego niszczenia ich Pism i dokumentów historycznych.

Niezwykle trudno jest sformułować jakiekolwiek bardzo precyzyjne wyobrażenie o doktrynach albigensów, ponieważ obecna wiedza o nich pochodzi od ich przeciwników oraz z bardzo rzadkich i nieinformacyjnych tekstów albigensów, które zostały zachowane. Pewne jest przede wszystkim to, że utworzyli grupę anty kapłańską w stałej opozycji do Kościoła rzymskiego i podnosili ciągły protest przeciwko korupcji duchowieństwa swoich czasów. Teologowie i asceci albigensów, byli znan na południu Francji jako bons hommes lub bons chrétiens, zawsze było ich niewielu.

- Encyklopedia Bratanica Online, "Albigenses" (Albigensi)


Advertisement