Benio123o pl Wiki
Advertisement

Wiarygodność Biblii jest następująca; uznawane świeckie dzieła autorów Juliusza Cezara, Platona, Tukidydesa, Tacyta, Swetoniusza oraz Homera są niekwestionowane jako wiarygodne źródła w raz z ich autorstwem przy przedziale czasowym skompletowania dokumentacji każdego z autorów od najwcześniejszego manuskryptu do ostatniego od minimum 500 lat do aż 1300 lat czasu upłyniętego od dat powstania pierwszego manuskryptu. Liczba manuskryptów tych dzieł świeckich uznawanych za wiarygodne i niekwestionowane zaczyna się od 8 do największej liczby 643 manuskryptów w przypadku Iliady autorstwa Homera.

W porównaniu z tym, nowy testament jest historycznym cudem powstającym w przedziale od 25-50 lat, najdalej według najsurowszych założeń w przybliżeniu 130 lat z liczbą 24 000 Manuskryptów z najwcześniejszym manuskryptem uznawanym na 125 rok po Chrystusie przy opisywaniu wydarzeń z lat 40-100 po Chrystusie. W obliczu tego nowy testament nie posiada żadnej możliwości bycia negowanym lub wątpliwym pod jakimkolwiek względem wiarygodności przekazu, a jest fenomenem i cudem nieporównywanym z każdym innym dziełem starożytnym.

Kwestionowanie wiarygodności Nowego Testamentu jest motywem i pragnieniem antychrześcijan, lecz nigdy nie wynika z podstaw logicznych, naukowych, scholastycznych które przez próbie jego negowania wymagają odrzucenia całkowitego uznawanych dzieł autorów świeckich starożytności. Jednym powodem negowania wiarygodności słowa Bożego a nie negowania jednoczesnego pism nie chrześcijańskich będących przy Nowym Testamencie niczym pod względem liczby potwierdzającej go dokumentacji i czasu spisania, jest wyłącznie nie dowodowy motyw wewnętrzny jednostki przeciwnej do chrześcijaństwa i pragnienie oraz popyt niewiary w jego treść.

Każdy zarzut niewiarygodności Nowego Testamentu bez jednoczesnej negacji wiarygodności słabszych wiarygodnie wszystkich spisanych dzieł starożytnych, jest wewnętrznie sprzeczną niekonsekwencją.


Juliusz Cezar - 10 Manuskryptów

Platon - 7 Manuskryptów

Tukidydes - 8 Manuskryptów

Swetoniusz - 8 Manuskryptów

Tacyt - 20 Manuskryptów

Homer - 643 Manuskrypty

Nowy Testament - Ponad 24 000 Manuskryptów


Przy zastosowaniu najsurowszych standardów weryfikacji wiarygodności pism bez zakwestionowania wszystkich dzieł klasycznych, Nowy testament nie jest możłiwy do podważenia.

Frederick Fyvie Bruce

Frederick Fyvie Bruce

Frederick Fyvie Bruce (1919-1990), badacz Nowego Tesamentu stwierdził:

"Dowody na wiarygodność naszych Pism Nowego Testamentu są o wiele lepsze, niż w przypadku wielu dzieł autorów klasycznych, których autentyczności nikomu nie przychodzi do głowy kwestionować. Jeśli Nowy Testament byłby zbiorem świeckich pism, uznano by powszechnie, że są autentyczne ponad wszelką wątpliwość."

- Frederick Fyvie Bruce, "Are the New Testament documents reliability?" The inter-varsity Fellowship, Londyn, Wielka Brytania, Strona 19, 1956 Rok

Advertisement