Benio123o pl Wiki
Advertisement
Marcin Luter

Marcin Luter

Marcin Luter (1483-1546) - Główny inicjator i lider Reformacji pochodzenia niemieckiego, ojciec protestantyzmu i luterańskiego Kościoła Ewangelicko Augsburskiego. Były zakonnik augustiański, doktor teologi. Cesacjonista. Znał bardzo dobrze język łaciński.

W młodości surowo krzywdzony w wychowaniu przez obojga swoich spracowanych rodziców, także bardzo mocno i rygorystycznie dyscyplinowany w raz z rówieśnikami w swojej pierwszej szkolę w Manseldzie w Niemczech gdzie stosowano nadmiernie użycie bata przez nauczyciela. Bolesne dzieciństwo sprawiało że Luter próbował uciekać ze strachu ze swojego domu.

Następnie w dalszej części edukacji, Luter został zmuszony przez pewien czas do podtrzymania swojej dalszej edukacji z powodu braku pieniędzy swojej rodziny przez żebraninę za śpiew publiczny. Po upływie gorszego czasu finansowego Luter kontynuując swoją naukę bardzo dobrze wykształcił się w łacinie. Od 1501 do 1505 roku uczęszczał do Uniwersytetu saskiego w Erfurcie w którym zgłębiał także humanistykę, gramatykę i retorykę. Następnie uczył się filozofii i prawa, został bakałarzem a później magistratem.

Ani Ojciec Lutra Jan, ani sam Luter nie myśleli o wstąpieniu Lutra do kapłaństwa, a raczej do rozwoju jako świecki uczony, decyzję tą jednak Luter podjął sam po tym gdy wracając piechotą z Erfurtu do wioski Stottarabeim pojawiła się burza z piorunami która wystraszyła Lutra tak bardzo że ten obiecał Bogu że jeżeli uratuje jego życie to będzie mu służył. Pod wpływem tego wydarzenia Luter wstąpił do klasztoru najsurowszego zakonu augustiańskiego w lipcu 1505 roku.

Z po

Marcin Luter przybija Tezy do bram kościoła w Witenberdze

Marcin Luter przybija 95 tez do kościoła w Wittenberdze

wodu sprzeciwu wobec ówczesnej praktyki odpustowej opublikował 95 Tez jako rzymski katolik w 1517 roku zakładając że zostaną one poparte w pełni przez Papieża, zamiast tego Luter został wezwany na przesłuchanie w Wormacji i po odmowie odwołania swoich  tez został skazany na banicje, to jest wygnanie i możliwość niekaralnego zamordowania banity.

Wygłosił kazanie o trzeźwości i umiaru wobec obżarstwa i pijaństwa w 1539 roku.

"Luter atakował pragnienie picia słowem i piórem bardziej energicznie niż jakikolwiek inny Niemiec w jego czasie. Powiedział swoją opinie nawet książętom, prywatnie i publicznie obwiniał samego elektora za jego wadę i odczytał dworzanom elektora zadziwiająco drastyczny wykład".

- Biograf Lutra Heinrich Boehmer

Słuchajcie Słowa Boga które mówi: "zachowaj trzeźwość i rozsądek", żeby nie było wam to mówione daremnie. Nie możecie być świniami ani czynić takiej przynależności wśród chrześcijan, zadbaj o to by się kontrolować. Jeżeli nie masz pragnienia być zbawionym, śmiało; kradnij, rabuj, zyskuj ile tylko możesz - Bacz na to "aby wasze serca nie były obciążone rozproszeniem, pijaństwem i troską o to życie". Dlatego bądźcie czujni i trzeźwi. Tak głosi nam, tym którzy chcemy być chrześcijanami.

- Marcin Luter, Kazanie o trzeźwości i umiaru wobec obżarstwa i pijaństwa, 1539 rok

"Oboje rodzice Lutra nie pieścili swojego Marcinka. Trzymali go w mocnych szponach, nie pozwalali mu bawić się z innymi chłopcami, zabronili mu chodzić po ogrodzie i zrywać z drzew gruszki, jabłka, orzechy. Gdy dzieciak zrabował raz w ogrudku kilka orzechów, wybiła go matka tak okrtunie, iż jego twarz oblała się krwią. Ojciec trzymał go w twardej obroży i śledził jego każdy ruch. Był tak surowym iż wystraszczony chłopczyna uciekł z domu na pewien czas.

Gdy ojciec dorobił się znów mająteczku, postanowił wykierować swojego najstarszego syna na uczonego męża. Pierwszym nauczycielem Lutra był przyjaciel jego ojca, obywatel mansfeldzki, Oemler. Rozkoszy nie miał w tej szkole młodziuchny Marcinek, razem ze swoimi kolegami. Bezlitosny bat pracował bezustannie na prawo i na lewo o byle co. Późniejszy reformator religijny dziwił się, że mu belter dał bez przyczyny aż piętnaście batów."

- Walka Lutra z katolicyzmem, T. Jeske-Choiński, strona 7, 1920 rok

Cytaty[]

Warownią_Naszą_jest_nasz_Bóg_-_Marcin_Luter_NAPISY_PL

Warownią Naszą jest nasz Bóg - Marcin Luter NAPISY PL

To widoczne wylanie Ducha Świętego było niezbędne do założenia wczesnego kościoła, do tego samego celu potrzebne były cuda towarzyszące darom Ducha Świętego. Lecz kiedy kościół został ustanowiony i potwierdzony przez cuda, widoczna obecność Ducha Świętego została wstrzymana.

- Marcin Luter o przeminięciu darów apostolskich

Jak pieczęć uwierzytelnia list, tak dobre uczynki uwierzytelniają wiarę.

- Marcin Luter, Złote Myśli III, 2001 rok, ksiądz Antoni Kajzerek, strona 154

Myśli są wolne od cła.

- Marcin Luter, Złote Myśli III, 2001 rok, ksiądz Antoni Kajzerek, strona 133

Rzemiosłem Chrześcijanina jest modlitwa.

- Marcin Luter, Złote Myśli III, 2001 rok, ksiądz Antoni Kajzerek, strona 128

Papiestwo jest stolicą prawdziwego i rzeczywistego antychrysta. Osobiście ogłaszam, że nie jestem mu winien żadnego posłuszeństwa.

- Marcin Luter, 1524 rok

Tak wiele mam dziś do zrobienia, że będę musiał spędzić jeszcze jedną godzinę na modlitwie.

- Marcin Luter

"Dopóki nie zostanę przekonany przez pismo i prosty rozsądek - nie zaakceptuje autorytetu papieży i soborów, one wzajemnie przeczyły sobie nawzajem, moje sumienie jest jeńcem Słowa Bożego. nie mogę i nie odwołam niczego, by iść przeciwko sumieniu nie jest ani właściwe ani bezpieczne. Tutaj stoję, inaczej nie mogę. Boże pomóż mi. Amen."

~ Martin Luther, mowa obronna Marcina Lutra na soborze Wormackim, 1521 rok

Będę prosił Boga aby nas łaskawie chronił, następnie się odkażę, oczyszczę powietrze, podam i sam przyjmę lekarstwo, będę unikać tych miejsc i osób w których moja obecność jest zbędna aby nie zostać skażonym i nie przynieść innym zanieczyszczenia które mogło by przyczynić się do ich śmierci w wyniku mojego zaniedbania.

Jeśli Bóg chce mnie zabrać, na pewno mnie znajdzie, ale ja uczynię to czego On ode mnie oczekuje, abym nie był odpowiedzialny ani za moją śmierć ani za śmierć innych. Jeśli mój bliźni będzie mnie potrzebował, nie będę unikał miejsca ani osoby, lecz pójdę śmiało jak powiedziałem wcześniej.

Taka wiara podoba się Bogu ponieważ nie jest ani zuchwała ani nierozsądna i nie kusi Boga.

- Marcin Luter o pladze dżumy, WHETHER ONE MAY FLEE FROM A DEADLY PLAGUE, 1527 rok, Translated by Carl J. Schindler, Luther's Works, Vol. 43. strona. 132.

Grzechy są zgładzone śmiercią Chrystusową, przeto wiemy, że Bóg już się na nas nie gniewa, ale jest naszym przyjacielem, a nawet miłym Ojcem. Pojednanie to, jakiż obowiązek wkłada na nas? Oto ten, żebyśmy radowali się, iż mamy Boga tak łaskawego i dobrotliwego, który jest miłością, i chwalili go i w nim pokładali swe ufanie w każdym utrapieniu i pokuszeniu. Bo jeśli Bóg naszym przyjacielem, cóż może nam szkodzić, martwić i straszyć nas? (…) Chrystus siedzący na prawicy Ojca przyczynia się za nami. A chociaż nadejdzie śmierć i zdławi nas na jakiś czas, przecież wiemy, że Chrystus wzbudzi nas do żywota wiecznego.

- Marcin Luter, Kazanie na Wielki Piątek; w: Postylla domowa (1544 rok), przeł. Marcin Walter

Advertisement