Benio123o pl Wiki
Advertisement
Marcjon

Marcjonizm - Wczesnochrześcijańska herezja stworzona przez Marcjona zmarłego w 160 roku po Chrystusie. Marcjon wyznawał dualizm; złego boga żydów i dobrego wyższego Boga który jest Ojcem Jezusa. Nauczał że świat i jego materia jako twór boga tego świata są złe i zbawienie polegało na opieraniu się temu światu: współżycie seksualne, małżeństwo, płodzenie dzieci zostały przez Marcjona zabronione, nakazane były rygorystyczne posty. Nauczał że apostołowie pomylili Jezusa ze staro testamentowym Mesjaszem żydowskim którym nie był.

By dopasować swoje zbliżone do gnostycyzmu pozycje teologiczne, Marcjon usunął z kanonu wszystko poza Ewang

elią Łukasza i 10-ciu listów Pawła przy czym dokonał zmian w liście do Galacjan i dodał swoją własną księgę którą uznał za najcudowniejsze ze wszystkich objawień, nie zachowaną współcześnie "antytezę". Marcjoniści nauczali że ciało Jezusa nie było fizyczne ale był "widmem" który mógł czuć.

Marcjonizm był w II wieku bardzo silnym i wpływowym nurtem. Marcjonowi sprzeciwiał się Tertulian który stwierdził że herezja Marcjonizmu była bardzo rozległa.

List do Galacjan Marcjona (Angielski): http://www.gnosis.org/library/marcion/Galatian.htm

A sam Polikarp, który spotkał kiedyś Marcjona, który go spytał: „Czy mnie znasz?” odpowiedział Marcjonowi „Znam cię, pierworodny szatana”. Taka była zgroza, jaką mieli Apostołowie i ich uczniowie, którzy nie utrzymywali choćby werbalnej komunikacji z jakimkolwiek zepsuciem prawdy; jak mówi Paweł: „Odrzućcie człowieka, który jest heretykiem po pierwszym i drugim napomnieniu; wiedząc, że kto jest taki, jest obalony i grzeszy, będąc potępionym.” 

– Ireneusz z Lyonu, Przeciw Herezjom III 3,4

Advertisement