Benio123o pl Wiki
Advertisement

Marka 1:2 - Werset stwierdzający "Jak napisano u proroków" w liczbie mnogiej, odnoszący się do Pism proroków ze starego testamentu. Przekłady rewizjonistyczne stwierdzają "Jak napisano u proroka Izajasza" co nie jest zgodne z prawdą, gdyż cytowane proroctwo w wersecie jest cytowane przez proroka Malachiasza w Malachiasza 3:1. Błąd ten popełnia "New Living Translation", ESV, rzymsko katolicki przekład Douay-Rheims, NIV, New World Translation, Biblia Warszawska.

"Jak napisano u Izajasza proroka:

Oto posyłam anioła mego przed tobą, który przygotowuję drogę twoją."

- Marka 1:2, Biblia Warszawska

Advertisement