Benio123o pl Wiki
Advertisement

Mateusza 5:22 - Werset w którym Pan Jezus Chrystus mówi o gniewie że każdy kto gniewa się na swojego brata bez przyczyny poepłnia grzech godny pójścia pod sąd. Przekłady rewizyjne błędnie tłumaczą ten werset wyrzucając "bez przyczyny" przez co werset stwierdza że winnym jest się przez sam akt gniewania się na drugą osobę co nie jest zgodne z Efezjan 4:26 który stwierdza do chrześcijan "gniewajcie się lecz nie grzeszcie". Błąd ten daje podstawy do wnioskwoania że sam gniew jest grzechem sam w sobie.

Przekładami rewizyjnymi które błędnie w ten sposób tłumaczą ten werset są między innymi Biblia Warszawska.

Advertisement