Benio123o pl Wiki
Advertisement

Mateusza 7:14 - Werset mówiący o tym że ciasna i wąska jest brama - zbawienie i niewielu jest tych którzy ją znajdują. Przekłady Rewizyjne zmieniają słowo "ciasna" na "trudna", określając zbawienie w ten sposób. Zmianę tą uwzględnia przekład Revise Standard Version.

A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; a mało ich jest, którzy ją znajdują.

- Mateusza 7:14, Biblia Gdańska

Advertisement