Benio123o pl Wiki
Advertisement

Kazanie na górze zwane Beatitudes Jezusa Chrystusa jest zawarte w Mateusza rozdziałach 5-7. W perspektywie dyspensacjonalistycznej kazanie to nie jest odnoszone przez Jezusa w pewnych częściach do nowotestamentowego chrześcijaństwa, a zawiera w sobie elementy nauczania o przyszłym Milenium i porządku w nim panującego. Fragmentami tyczącymi się Milenium czyli 1000 letniego panowania Chrystusa na ziemi są między innymi wersety mówiące o królestwie niebieskim, będącym odniesieniem do ziemskiego królestwa Boga na ziemi.

Wersety odnoszące się w kazaniu na górze do Milenium:

  • Bycie synem Boga który jest w niebie pod warunkiem miłowania swoich nieprzyjaciół nieprzyjaciół, w czasie łaski synostwo jest z łaski przez wiarę. Mateusza 5:44-45
  • Gniewanie się na brata skutkuje pójściem pod sąd, rzeknięcie bratu "Racha" grozi stanięciem przed Radą Najwyższą, rzeknięcie "głupcze" grozi byciem wrzuconym do ognia piekielnego - jest to model mający sens w Milenium, sądownictwie na ziemi pod panowaniem Jezusa Chrystusa, model sądu, rady najwyższej nie występuje w czasie łaski. Mateusza 5:22-23
Advertisement