Benio123o pl Wiki
Advertisement
Metanoia

Metanoia

Metanoia - grecki zwrot używany w nowym testamencie tłumaczony jako upamiętanie, dosłownie oznaczający "zmiane myślenia". Użyty jest w formie nakazu w liczbie mnogiej w:

  • Ewangelii Mateusza 3:2
  • Ewangelii Mateusza 4:17
  • Ewangelii Marka 1:15
  • Dziejeach Apostolskich 2:38
  • Dziejach Apostolskich 3:19

Metanoia występuje jako warunek zbawienia i czynność nakazana osobą w celu otrzymania życia wiecznego. Z powodu braku odnoszenia się w swoim znaczeniu do roli uczynków a do zmiany umysłu, zwrot Metanoia nie oznacza "odwrócenia się od swoich grzechów".

Grecko Polski Nowy Testament VOCATIO

Grecko Polski Nowy Testament VOCATIO, 1997 Rok

Znaczenie "zmiana myślenia" jest podawana w przekładzie interlinearnym Grecko-Polskiego Nowego Testamentu Vocatio, 1997 roku.

Advertisement