Benio123o pl Wiki
Advertisement

Gene Kim

Gene Kim

Metody Świadczenia, Wygyrwanie Dusz – Doktor Gene Kim

Witam w klasie uczniostwa numer 5, teraz bardzo treściwie przejdziemy przez ponownie przez to jak praktykować zdobywanie dusz i następnie w tym nauczaniu wyjaśnię wam wasze zadanie domowe po tym jak zobaczycie „historie biblijnie wierzących”

Więc historia biblijnie wierzących jest bardzo ważna dla twojej własnej duchowej dojrzałości i uczęszczania do biblijnie wierzących kościołów, jeżeli nie nauczycie się niczego z dzisiejszej lekcji to nie pójdzie wam dobrze.

Więc jest bardzo ważnym aby to zrozumieć. Jako pierwsze przejdźmy przez praktykę zdobywania dusz, przejdziemy więc ponownie przez podstawowe kroki, więc jakie są podstawowe kroki, pamiętacie; robicie wstęp, uczyłem was jak to zrobić.

Następnie przytaczacie Rzymian 3:23 sprawiając by zdali sobie sprawę że zgrzeszyli, następnie przytaczacie objawienie 21:8 sprawiając żeby zaczęli rozumieć że karą za grzech jest płonące piekło.

Rzymian 5:8 – wyjaśniacie im historie Jezusa, Jego śmierć, pogrzebanie i zmartwychwstanie nie zapominając uwzględnić że jest Bogiem i w Rzymian 5:9 tłumaczysz znaczenie tej historii, tego dlaczego umarł, został pogrzebany i zmartwychwstał.

Ponieważ Jego krew zmywa nasze grzechy. Efezjan 2:8-9 – dajesz im do rozumienia że ich dobre uczynki nie mogą ich zbawić. Następnie w II Koryntian 7:10 sprawiasz by zrozumieli znaczenie upamiętania dla zbawienia

I potem przytaczasz Rzymian 10:9, dajesz im do zrozumienia że jeżeli wierzą całej ewangelii, wszystkiemu temu co usłyszeli to wszystko co muszą zrobić to powiedzieć to Panu i potem czynicie wniosek, uczyłem was tego jak złapać ich by powiedzieli to do Boga – modlitwę grzesznika.

I wtedy po tym gdy to zrobisz, wtedy skończyłeś. Więc to są wskazówki i klucze do tego jak być zdolnym do świadczenia w wygrywaniu dusz, następnie w odniesieniu do tego co mogliście pomyśleć „co z pewnymi argumentami którzy osoba może podnieść w środku mojego świadczenia?”

„Co mam zrobić po tym gdy zmówią modlitwę grzesznika?” „Jak mam sprawić by wzrastali duchowo ponieważ nie chce by byli jedynie zbawieni, chcę by duchowo wzrastali”

To też, nie chcę by myśleli że skoro są zbawieni to już jest to wszystko i niektórzy ludzie mogą spytać „co z pewnością zbawienia?”

Zobaczcie; wszystkie te rzeczy nie są dzisiejszym tematem skupienia, dlatego sprawiam żeby ta klasa była najłatwiejsza jak to możliwe, i dałem wam wiele czasu do praktyki zdobywania dusz, więc jeżeli próżnujecie przez całe czas to nie jest czas na próżnowanie.

Celowo dałem wam cały ten czas do praktyki i praktyki i musicie to robić przez nagrywanie, więc chce by ludzie w internecie w szczególności robili to za pomocą nagrywania, jest to wielką pokusą że tego nie robicie, nawet ja nie mogę wysłuchać waszego nagrania ale musicie to robić.

Powodem dla którego proszę was o nagrywanie się jest coś co musicie zrozumieć, to może być dla was pomocne gdy przechodzicie z podstawowego do zaawansowanego uczniostwa, więc jest to istotna nota którą powinniście znać.

Jest ważne by nagrywam się ponieważ powodem dlaczego jest to że możecie wtedy jasno zobaczyć jakie są wasze błędy, nie znacie waszych błędów dopóki sami je zobaczycie, możecie mieć wszystko przybite w swojej głowie w perfekcyjny sposób ale sprowadza się do na nic jeżeli nie widzicie rezultatów tego co wiecie w swojej głowie.

Musicie wiedzieć rezultaty i zaufajcie mi, różni się to od tego jak obrazujecie to sami w swoim umyśle gdy słuchacie nagrania, i dowodem tego jestem ja ponieważ to co uczę w na żywo wygląda zupełnie inaczej na nagranym materiale niż to co wyobrażam sobie w swoim umyśle.

Dlatego jest więc istotne by nagrywać się, jest to dla was dobra rada, nie róbcie tego tylko dlatego że was o to proszę byście to robili jako zadanie domowe, róbcie to dla siebie samych, róbcie to w świadczeniu, gdy przygotowujecie kazanie, nauczanie.

Zaawansowane uczniostwo i początkujące uczniostwo, zrobiłem je całe w nagraniu dla siebie samego, całe, ponieważ w ten sposób możecie łatwo się sprawdzić. Dobrze, więc przejdźmy szybko przez praktykę i po tym wytłumaczę wam historie biblijnie wierzących.

Witam, nie chcemy cię przestraszyć, nie jesteśmy Świadkami Jehowy ani Mormonami, nie chcemy ci nic sprzedać, przechodzimy po prostu przez sąsiedztwo z darmowym komiksem dla ciebie.

Dziękuje.

Więc nie jesteśmy przybyszami, mam na imię Robert, jak ci na imię?

Gene

Gene, co u ciebie?

Miło mi cię poznać.

Mi również, więc Gene mam jedno szybkie pytanie dla ciebie. Jeżeli zmarł byś dzisiaj to czy jesteś w 100% pewny tego czy poszedłbyś do nieba?

Nie, nie jestem pewny w 100%.

Dobrze, dobrze, to w porządku, biblia mówi w Rzymian 3:23 że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Więc czy wiesz czym jest grzech Gene?

Nie, nie wiem czym jest grzech.

Dobrze, więc grzech jest wszystkim co uczyniłeś w ciele a co jest złe, czy kiedykolwiek zgrzeszyłeś Gene?

Oczywiście, zgrzeszyłem wcześniej.

Dobrze, to w porządku, Gene, biblia mówi w Objawieniu 21:8 że Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.

Więc Gene, z powodu twoich grzechów nie możesz pójść do nieba i karą jest płonące piekło, ale czy znasz historie Jezusa?

Nie, nie znam historii Jezusa.

Wiesz co? Nie wiem czy znam nawet własną. Jestem również winny bracie; pozwól mi to szybko wyłączyć. Wybacz.

Więc historia Jezusa jest taka że Jezus jest Bogiem, był w niebie, stał się człowiekiem jak ty i ja, żył na ziemi przez 33 i pół roku bez popełnienia żadnego grzechu i ludzie będący zazdrośni z Jego powodu fałszywe go oskarżyli i ukrzyżowali go, został pochowany i wzbudził się z martwych.

Wstąpił do nieba i teraz jest w niebie. Jest to ukazane w Rzymian 5:8-9: Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu.

Więc jest to gniew o którym czytaliśmy w Objawieniu 21:8, by zrozumieć zbawienie zobaczmy Efezjan 2:8: Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.

Więc widzisz, to nie z powodu twoich dobrych uczynków możesz wejść do nieba, nie z powodu twojego uczęszczania do kościoła, to nie przez chrzest wodny ani przez żadną dobrą rzecz nie możesz wejść do nieba, to krew Jezusa Chrystusa.

I Biblia mówi także że gdy raz to zrozumiesz w II Koryntian 7:10 że „Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje; smutek zaś światowy sprawia śmierć.”

Więc upamiętaniem jest żal za swój grzeszny stan, Gean, czy żałujesz tego że jesteś grzesznikiem?

Tak, oczywiście.

Dobrze, dobrze, więc skoro żałujesz bycia grzesznikiem i akceptujesz to że zgrzeszyłeś wcześniej to powiedz to wszystko Bogu by wiedział o tym, w Rzymian 10:9: Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

Więc Gean, to wszystko co musisz zrobić, musisz powiedzieć to wszystko Bogu, więc co z tym Gene? Czy chcesz powiedzieć w 15 sekund Bogu że wierzysz w ewangelie? Dam ci wszystkie słowa, wszystko co musisz zrobić to powtarzać je za mną.

Czy chcesz powiedzieć Bogu że wierzysz w ewangelie?

Pewnie

Dobrze, chwała Bogu, pamiętaj o tym że słowa które będziesz po mnie powtarzał, te słowa modlitwy same w sobie nie są tym co cię zbawia, jesteś to tylko ty mówiący Bogu że wierzysz ewangelii a ja jestem tutaj tylko po to by to poświadczyć.

Dobrze, cudownie, więc: Drogi Boże, pokutuję, jako grzesznik, wierzę, że Jezus, jest Bogiem, który, zmarł, został pochowany, i zmartwychwstał, więc, Jego krew, może zmyć, moje grzechy, więc ufam, tylko w samą krew, by mnie zbawić, i nie w moje, dobre uczynki, zbaw mnie od piekła, modlę w imieniu Jezusa, amen

Dobrze więc zróbmy to znowu, nie musisz mówić tego co jedno pojedyncze słowo, użyj tak wielu słów jak możesz tak by osoba zrozumiała je w sposób jasny i była zdolna je powtórzyć. Możesz używać nawet naraz 5-ciu słów ale zależy to od czy czujesz że osoba je zrozumie.

Więc zróbmy to; Drogi Boże, pokutuję, jako grzesznik, wierzę, że Jezus jest Bogiem, który zmarł, został pochowany, i zmartwychwstał, więc Jego krew może zmyć, moje grzechy, więc ufam tylko, w samą krew, by mnie zbawić, i nie w moje dobre uczynki, zbaw mnie od piekła, modlę w imieniu Jezusa, amen

Nie martw się o to; gdy zmawiasz modlitwę z ludźmi to nie musisz martwić się tym że brzmi to źle, sednem jest to że osoba jest skupiona na powtarzaniu za tobą, mogą wyłapać coś dziwnego ale nie ma to większego znaczenia ponieważ osoba skupia się na powtarzaniu.

Więc nie pozwól by ci to przeszkadzało, ważniejsze jest to na czym teraz się skupiacie starając się wypowiedzieć najwięcej słów jak to możliwe by osoba była zdolna zapamiętać to co powtarza.

Tak, w ten sposób osoba może zrozumieć gdy powtarza za tobą, dokładnie, to jak ważne są te słowa, bo jest bardzo ważne by to rozumieć, miałem kilka przypadków gdy w środku modlitwy gdy doszło do „Jezus jest Bogiem” osoba zatrzymała się.

Byłem jak „o” i ta osoba powiedziała mi „więc muszę wierzyć że Jezus jest Bogiem?” I wytłumaczyłem im wtedy że jest to ważne ponieważ w Dziejach Apostolskich ufając krew to jest to Boża krew w Dziejach Apostolskich rozdziale 20-stym.

Więc dlatego jest dobrą rzeczą wspominać ludziom że samo powtarzanie słów ich nie zbawia, muszą się upewnić że rozumieją to co mówią i że wierzą w każde tego słowo. Gdy zaznaczasz te rzeczy to jest to dobre, więc daje ci przykłady tego co może się zdarzyć.

Możesz mieć kogoś kto w środku modlitwy stwierdzi że w to nie wierzy.

Przeszyliśmy przez praktykę świadczenia i słyszeliście także niektóre z danych prze zemnie sugestii które przytoczyłem dla lepszego zrozumienia w przypadku ludzi w internecie którzy mogą popełnić te same błędy.

Advertisement