Benio123o pl Wiki
Advertisement

Istnieją trzy główne metody nawrócenia na chrześcijaństwo.

I - Konwersja Wojskowa:

- Stosowana gdy zawiodą wszystkie pozostałe metody

- Oparta na argumencie siły, wyższości militarnej prawdziwej wiary nad wrogiem

- Krzystna gdy kościół jest silniejszy od niezbawionych grzeszników w danym terytorium

- Szybka możliwość Ewangelizacji dużych mas ludności i pozyskiwania członków kościoła

- Niska jakość nowych konwerytów, duża ilość potęcjalnych zdrajców, trzymanych jedynie przez zastraszenie, niekorzystne efekty w czasie, wyrównująca się dopiero w następujących pokoleniach

- Niskie walory świadectwa po konwersji

- Dość szanowana metoda konwersji

II - Konwersja Materialna:

- Oparta na argumencie zysków finansowych, stanowisk, wpływów po przejściu na chrześcijaństwo

- Najszybsza możliwość konwersji skutecznej gdy Kościół posiada dominującą sytuacje finansową

- Najmniejsza jakość konwerytów trzymanych jedynie głównie przez korzyści materialne

- Najmniej szanowana metoda konwersji

- Zerowe walory świadectwa po konwersji

- Jeżeli zawiedzie należy skorzystać z Konwersji Wojskowej

III - Konwersja Teologiczna:

- Najtrudniejsza metoda konwersji oparta na perswasji, argumentach, dowodach, epatii zapewnionej przez ducha świętego

- Najbardziej szanowana metoda konwersji i najbardziej pożądana

- Wysokie walory świadectwa po konwersji

- Najwyższa wartość i gwarancja jakości pozyskanych konwerytów dla kościoła

- Jeżeli zawiedzie, należy zastosować konwersje wojskową bądź materialną

IV - Konwersja Naturalna:

- Konwersja na poziomie jednostki, możliwość dodatkowa, występująca w małżeństwie w formie przyprowadzenia przez pożycie małżeńskie męża do Chrystusa, bądź obietnica wyjścia za mąż w zamian za dokonanie konwersji

- Oparta na walorach i cnotach kobiecych i stopniu zainteresowania płci przeciwnej

- Różne skutki konwersji pod względem jakości zależne od stopnia pożycia małżeńśkiego

- Nie może być stosowana na skale masową

Advertisement