Benio123o pl Wiki
Advertisement

Gene Kim

Gene Kim

Miłośnicy_Szabatu_znienawidzą_ten_film_-_Doktor_Gene_Kim,_Napisy_PL

Miłośnicy Szabatu znienawidzą ten film - Doktor Gene Kim, Napisy PL

Miłośnicy szabatu znienawidzą ten film – Doktor Gene Kim, tłumaczenie Beniamin Zabój, 2020 rok

Dyspensacjonalizm jest ważny ponieważ wierzymy w oddzielanie wersetów do właściwych grup ludzi i właściwych okresów. Jeżeli tego nie robisz to połączysz wszystkie wersety razem i popadniesz w większość błędnych doktryn.

Jedną z rzeczy która jest nauczana w ramach błędnej doktryny jest to że chrześcijanie muszą przestrzegać szabat, jest to również dość zaskakująco popularne także w internecie, więc wiele ludzi próbuje mówić że musisz przestrzegać sobotę, nie idź w niedziele, masz iść w sobotę.

Co zaskakujące wciąż ma miejsce nauczanie że jeżeli pójdziesz do kościoła w niedziele to przyjmujesz znamię bestii, zaskakująco wciąż takie rzeczy jak te są nauczane w internecie.

Więc, wiem że wielu adwentystów dnia siódmego wycofało się z tego ponieważ było to zbyt kontrowersyjne, ale wciąż jest to nauczane, że wy wszyscy macie dziś „666”, więc bardzo mi przykro, wszyscy idziecie spłonąć w piekle.

W każdym razie, zachowywanie szabatu jest dla innej grupy ludzi w innym czasie ale ponieważ oni biorą coś co jest przeznaczone dla innej grupy ludzi w innym okresie i stosują to do nas, to dlatego panuje zamieszanie.

Dobrze, więc wierzymy że szabat był przestrzegany w starym testamencie przez żydów i będzie miał pewien rodzaj przyszłego zastosowania co później wyjaśnię ale pismo z pismem będzie bardzo oświecające w wytłumaczeniu tego.

Więc powiedzą że prawo Mojżeszowe nie jest zakończone i wciąż musisz przestrzegać szabatu, zasad regulacji pokarmowych prawa Mojżeszowego, szabatu i tym podobnych, ale tutaj jest rzecz; nie jesteśmy hiperdyspensacjonalistami, innymi słowy, wszystko oddzielamy, nie wyrzucamy starego testamentu, wierzymy przestrzeganie rzeczy w starym testamencie tak długo jak tylko i tu jest klucz: jeżeli są tam rzeczy które nie są sprzeczne z czasem kościoła, które nie są sprzeczne z chrześcijańską doktryną.

Jeżeli chrześcijańska doktryna mówi: nie robimy tego już więcej, to wtedy to proste; nie robimy tego już więcej. Pozwól mi dać ci łatwy przykład; mamy ofiarę Jezusa Chrystusa więc dlatego nie dokonujemy już więcej krwawych ofiar ze zwierząt.

Nawet żydzi obecnie nie przestrzegają tych rzeczy, widzicie? Każdy wie, nawet zgubiony żyd wie że ofiarowanie zwierząt jest innym okresem, dlaczego? Jest to zdrowy rozsądek ponieważ gdy jest powiedziane że robimy coś inaczej to wiemy że nie musimy przestrzegać określonej rzeczy w starym testamencie.

Więc dlaczego nie przestrzegamy szabatu? Ponieważ tutaj w tym czasie jest powiedziane że robimy coś innego z szabatem, to było coś przeznaczone dla starego testamentu i już nie jest. Biblia mówi że nie ma znaczenia jaki dzień przestrzegasz.

Więc przyjrzymy się Kolosan rozdział 2-gi, to jest główny tekst który chcesz zapamiętać, chcę byście to zakreślili ponieważ pokaże wam coś interesującego w tym z dyspensacjonalizmem.

Więc zostawcie dłoń na Kolosan rozdziale 2-gim i pokaże wam tutaj prosty werset, Kolosan 2:16:

Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu.

Więc zobaczcie tutaj, Biblia mówi żeby nikt nie sądził nikogo z powodu przestrzegania szabatu; to nie ma znaczenia, jeżeli chcesz przestrzegać sobotę to przestrzegaj sobotę, jeżeli chcesz niedziele to niedziele: poniedziałek, wtorek, środę, czwartej, piątek – nie ma znaczenia.

Punktem jest to że jeżeli ktoś sądzi cię z powodu „nie przestrzegasz szabatu” co mówi Biblia? Niech nikt cię nie sądzi z tego powodu, to jest to co Biblia mówi.

Dlaczego? Ponieważ zobaczmy i przeczytajmy werset 14-sty, ponieważ to prawo Mojżesza; szabat pochodzi z prawa Mojżeszowego, to prawo Mojżesza było zostało wypełnione przez Pana Jezusa Chrystusa.

Ponieważ wypełnił On prawo Mojżesza, nie ma już więcej potrzeby dla szabatu z prawa Mojżeszowego. Adwentyści dnia siódmego wciąż twierdzą że prawo Mojżeszowe jest wciąż dostępne ale zobaczcie na werset 14-sty:

Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami... Więc prawo Mojżesza które zwracało się przeciwko nam... i usunął go, przybiwszy go do krzyża;

Ten krzyż Jezusa Chrystusa zlikwidował ten list przykazań, te zasady, prawo Mojżeszowe. Teraz, adwentyści dnia siódmego są jednymi z trzech najbardziej irytujących do których świadczycie z pismem.

Adwentyści dnia siódmego, świadkowie Jehowy i Kalwinizm, kalwinizm, o człowieku; kalwinizm, ale adwentyści dnia siódmego będą próbowali powiedzieć że ten list dłużny przykazań nie mówi o starotestamentowym prawie.

Będą się upierać że to mówi o twoich grzechach z powodu wersetu 13-stego: I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy;

Więc mówi to tutaj o twoich grzechach, ale łatwą odpowiedzią przeciwko temu jest to że werset 14: Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam... z czym? ze swoimi wymaganiami

Zasady, jak prawo Mojżesza, zasady Mojżesza, ale zobaczmy na Efezjan rozdział 3-ci, pismo z pismem ożywia wszystko; Efezjan 2:15 i zobaczymy również Kolosan rozdział 2-gi.

Więc zobaczmy, pamiętajcie „wymagania”, zobaczmy czym są te wymagania które zostały wymazane. Efezjan 2:15:

On zniósł zakon przykazań i przepisów, …Czy to nie jest jasne? aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka

To pasuje z Kolosan rozdziałem 2-gim, krzyż wymazał co? Prawo starego testamentu Mojżesza. Dlaczego je wymazał? Ponieważ Jezus wypełnił go. Dlatego powiedział „nie przyszedłem usunąć prawa ale je wypełnić”.

Więc wypełnił to prawo dla nas, dlatego my nie musimy przestrzegać tego prawa, nasze zbawienie jest oparte na pełnej sprawiedliwości Pana Jezusa Chrystusa zamiast nas, z tego powodu nie musimy tego przestrzegać.

Więc zauważ że Paweł mówi że nie musimy przestrzegać tego ponieważ to nie obowiązuje, jest to wypełnione w Jezusie Chrystusie, Jezus Chrystus wyeliminował na krzyżu staro testamentowe prawo, czy to jasne?

Jeżeli wciąż jesteś po tym adwentystą dnia siódmego to nie wiem co mogę powiedzieć by ci pomóc. Zauważcie tutaj że jest to bardzo szczere, wródźcie z powrotem do Kolosan rozdziału 2-giego, zdajemy sobie sprawę że to staro testamentowe prawo było w zasadzie dane także dla żydów.

Zobaczmy Ezechiela 20, jeżeli wasza ręka jest na Kolosan 2 to zaznaczcie to i idźcie do Ezechiela rozdział 20-sty, wiecie dla kogo szabat był przeznaczony? Pamiętajcie, to stary testament więc kto był wybranym ludem Bożym w tym czasie? Jego stolicą gdzie byli kapłani ofiarujący prawa Mojżeszowego?

To byli żydzi; żydzi żydzi i jeszcze raz żydzi, więc dlatego szabat jest przeznaczony dla żydów a nie dla ciebie – idźcie do Ezechiela rozdział 20

nie to dla mnie” - Nie, to dla kogoś innego, Ezechiela 20:20, zobaczcie co pismo stanowi w tym miejscu, to nie dla chrześcijan, nie dla kościoła: Święćcie moje sabaty i niech będą znakiem między mną a wami, …do żydów ...aby wiedziano, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem!

Tak przy okazji zobaczmy również Wyjścia 20, pamiętacie „pamiętaj o dniu szabatu aby go święcić” z dziesięciu przykazań, prawda? Zobaczmy na wyjścia rozdział 20 – pierwszy raz gdy jest o tym wspominane w dziesięciu przykazaniach, Wyjścia 20:8:

Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w...Gdzie? twoich bramach.

W ich lokalizacji – żydów, w ich społeczności. Widzicie to? Nie tylko to, zobaczcie również na werset 2: Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

Widzicie to? To było dla żydów, nie tylko to, mam na myśli to że cały kontekst jest dość oczywisty, to było dla żydów, ale nie tylko to; udamy się również do Nehemiasza, mam na myśli to że pisma są pełne tym że szabat jest dla żydów.

Zobaczcie na księgę Nehemiasza, są ludzie którzy starają się upierać że „nie, to jest dla mnie, nie to dla mnie” - nie to nie dla ciebie, zobacz na Nehemiasza, niektórzy ludzie będą starali się wiedząc o tych wersetach które jasne stwierdzają że szabat jest dla żydów; adwentyści dnia siódmego i inni ludzie, to co będą próbowali zrobić to będą starali się znaleźć werset gdzie są nie żydowscy ludzie którzy muszą przestrzegać szabat.

I przez robienie tego myślą że „widzicie? Szabat nie jest przestrzegany jedynie przez żydów, jest przestrzegany również przez nie-żydów, przez pogan także”.

Ale jeżeli wasza ręką jest na Nehemiasza to otwórzcie również na ich wersecie którego użyją; udajmy się do Izajasza 56, więc to jest ich werset, damy im kredyt zaufania w tym: jest werset który nie jest jedynie dla żydów ale tutaj przychodzi dyspensacjonalizm co jest bardzo ważne, zobaczcie na Izajasza 56:2

Zauważycie tutaj że to nie jest tylko dla żydów, zobaczycie tutaj że szabat jest przestrzegany przez pogańskie narody i to jest przypuszczalny dowód tekstowy na to że my którzy nie jesteśmy żydami mamy przestrzegać szabat także.

Izajasza 56:2: Szczęśliwy człowiek, który to czyni, i syn człowieczy, który się tego trzyma, który przestrzega sabatu, nie bezczeszcząc go, i który strzeże swojej ręki, aby nie czyniła nic złego.

Więc osoba która przestrzega szabat, ale zobaczcie na to, werset 3:

'Niech więc nie mówi cudzoziemiec, który przystał do Pana: Pan na pewno wykluczy mnie ze swojego ludu, i niech nie mówi trzebieniec: Patrzcie, jestem tylko uschłym drzewem. 'Bo tak mówi Pan: Trzebieńcom, którzy przestrzegają sabatu i wybierają to, w czym mam upodobanie, i trzymają się mojego przymierza, Przyznam w moim domu i w obrębie moich murów miejsce i dam im imię lepsze niż mają synowie i córki, imię wieczne, które nie będzie starte.

Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby mu służyć i aby miłować imię Pana, być jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc go, i trzymają się mojego przymierza, Wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy.

Więc zauważcie że w wersecie 3-cim nie możecie powiedzieć że nie jesteście częścią żydów, „niech żaden człowiek nie mówi że nie jest częścią wybranych ludzi, żydów”. Bóg mówi „nie, nawet jeżeli nie jesteście częścią żydów: werset 4-7 to wciąż możecie także przestrzegać szabatu.

Dobrze, to wydaje się być problemem, w rzeczywistości nie jest nim; pismo z pismem pokaże wam coś bardzo oświecającego co jest proste: czy wiecie jaki jest kontekst? Zobaczcie na werset 8-smy:

Tak mówi Wszechmocny, Pan, który zgromadza rozproszonych Izraela: Jeszcze zgromadzę do niego innych poza tymi, którzy są już zgromadzeni.

Zauważcie że mówi to o odnowieniu narody Izraelskiego; przyszłego czasu odnowienia narodu Izraelskiego, czytajmy dalej, zobaczymy poprzedni (55), rozdział 56 mówił o narodach pogańskich a nie o żydach, prawda? O jakim czasie mowa? To przyszły czas odnowienia Izraela ale zobaczcie na wersety 12-13, czy to już się wydarzyło? 55:12-13:

Bo z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni. Góry i pagórki wybuchną przed wami okrzykami radości, a wszystkie drzewa polne będą klaskać w dłonie. Zamiast głogu wyrośnie cyprys, zamiast pokrzywy wyrośnie mirt. I będzie to dla Pana chlubą, znakiem wiecznym, który nie zniszczeje.

Czy to już stało się dla narodu Izraelskiego? Nie, widzicie wiele rozlewu krwi wojny, ludzi zabijających się wzajemnie, to nie jest mirt, drzewa polne klaszczące z radością w dłonie.

To jest przyszły czas gdy Izrael będzie miał odnowione królestwo i naród, po czekaj chwilę, czy Izrael miał to w starym testamencie? Nie. Czy to stało się dziś w naszym czasie Kościoła? Nie. Więc kiedy będzie to mieć miejsce?

Przyszłość, pamiętajcie, Milenium jest czym? Bożym przyszłym królestwem na ziemi. O, teraz te rzeczy mają sens. To mówi o przyszłym milenium ponieważ zobaczcie kolosan... to znaczy; zobaczcie na rozdział 66-ty jeżeli mi nie wierzycie, zobaczcie 66:22, zobaczcie na kontekst, to jest przyszłe, daleki w przyszłości czas a nie coś w tym momencie ani coś w czasie starego testamentu.

Jest to daleko w przyszłości gdy Bóg panuje nad całym światem. Zobaczcie na Izajasza 66:22:

Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które Ja stworzę, ostaną się przede mną - mówi Pan - tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię.

To definitywnie nie miało jeszcze miejsca, prawda? Zobaczcie na werset 23: I będzie tak, że w każdy nów i w każdy ...Co? sabat przychodzić będzie...Kto? każdy człowiek,... Widzicie to? Wszystkie narody... aby mi oddać pokłon - mówi Pan.

Widzicie? To wydarzy się w przyszłym czasie, Bóg będzie miał wszystkie przychodzące narody które przestrzegają szabat, czemu? Ponieważ Bóg panuje na ziemi i sprawi że narody będą przestrzegać Jego szabatów, przywróci on, odnowi naród Izraelski.

Dlatego musicie wierzyć czy lubcie to czy nie w przywrócenie narodu Izraelskiego, ludzie chcieli by mówić „są skończeni, chrześcijanie ich zastąpili” - to nie prawda; Bóg przywróci ich, ma znaczenie fakt że bardzo wiele wersetów które to ukazują, w rzeczywistości nawet Paweł powiedział ci to: wróć do Kolosan rozdziału 2-eigo.

Więc z uwagi na czas będę musiał zakończyć to tutaj, nie zobaczymy teraz na Nehemiasza ale możecie spojrzeć na szabat w Nehemiasza. Nehemiasz powiedział że powodem dla którego Bóg ustanowił szabat jest jego wyłączność dla narodu Izraelskiego, dla żydów.

Ale zobaczmy teraz Kolosan 2, zamknijmy to tutaj, werset 16; czytaliście to: Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu.

Dlaczego? Dlaczego nie z powodu szabatu? Zobaczcie na werset 17-sty: Wszystko to są tylko cienie...Czego? rzeczy przyszłych;

Dobrze – przyszłość, więc, mówiłem wam „o teraz widzę dlaczego Izajasz mówił o wszystkich innych narodach przestrzegających szabatu, nie jest to w tym czasie ale jest to przyszły czas gdy Izrael jest odnowiony”.

Izrael nie jest teraz odnowiony, jest jedną z bram piekła; bardzo mi przykro, są jedną z bram piekieł, są jednymi z najbardziej zgubionych ludzi na ziemi, jednymi z najbardziej liberalnych ludzi na świecie, to bardzo smutne i nieszczęśliwe – potrzebują Jezusa Chrystusa dla zbawienia, przynoszenie im świadectwa.

W starym testamencie byli narodem używanym przez Boga ale co się stało? Tymczasowo nie. Ale Bóg dał im przyszłą obietnice że będą odnowieni. Widzicie to? Dlatego to ma sens i dlatego to ma sens.

Widzicie? Dyspensacjonalizm, oddzielanie wersetów sprawia że wszystko ma sens. Musicie oddzielać wersety do właściwych grup ludzi w odpowiednim czasie i wszystko zaczyna się zgadzać i stawać żywe.

Czytajcie dalej werset 17-sty: ...cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast... więc w kontraście do tego, widzicie? W kontraście do tego; nie jesteśmy teraz w tym przestrzeganiu szabatu w przyszłości, ciałem natomiast jest kto? ...jest Chrystus.

Kto jest ciałem Chrystusa? My, kościół, więc kontrastujemy od przestrzegania szabatu które jest czym? Które jest dla narodu Izraelskiego i później przywróci ich i gdy w pełni zostaną przywróceni to wszystkie narody będą go przestrzegać.

Więc jeżeli jesteś anty-semicki to lepiej bądź ostrożny człowieku, lepiej bądź ostrożny „ale jest wiele zła związanego z Izraelem” - myślisz że ja nie wiem? Mówiłem ci. Dlatego Bóg nie używa ich w tym czasie, ale w przyszłości ich przywróci.

Dlaczego nie pomyślałeś o tym dlaczego właśnie antychryst ma przyjść właśnie do nich, jeżeli nie byli by źli? Jak myślisz dlaczego antychryst będzie rządził w ich świątyni jeżeli nie są źli? Dobrze?

Więc Biblia już ci powiedziała: stary testament: Bóg powiedział naród Izraelski był gorszy niż wszystkie inne pogańskie narody, nawet to powiedział, ale powiedział że są wciąż Jego wybranym ludem, widzicie to?

Zobaczcie, Bóg wie jak zająć się swoimi własnymi ludźmi, nie potrzebujesz mówić Mu jak to zrobić, lepiej zacząłbym martwić się o samego siebie, chcę być w tej grupie (ciało Chrystusa) i chce być zatroskany moimi praktykami, nie będę kradł żydowskich rzeczy i stosował ich do siebie.

Nie potrzebuje tego – to żydzi, niech oni obchodzą się z tym, ja chce sługą mój praktyki i zostawić tych ludzi w spokoju by Bóg się o nich zatroszczył.

Otwórzcie proszę Rzymian rozdział 14, to trzy fragmenty które chcecie zaznaczyć a które są bardzo efektywne przeciwko adwentyzmowi dnia siódmego lub ruchowi „hebrajskich korzeni” lub Judaizmowi lub każdej innej fałszywej religii która może nauczać cię że musisz przestrzegać szabat.

Więc chce byście zaznaczyli te trzy miejsca: odwróćcie do Galacjan 4, Rzymian 14 i Kolosan 2 – to są trzy najsławniejsze fragmenty które są używane do tego by udowodnić że nie musimy przestrzegać określonych dni, nie ma to dużego znaczenia dla Pana.

Szabaty nie są dużym znaczeniem dla Boga, dobrze więc odwrócimy do trzech miejsc: Kolosan 2, Galacjan 4 i Rzymian 14. To co teraz zrobimy, to pokaże wam wersety które tego dowodzą i później dalej głównie w tym studium biblijnym tej nocy, pokaże wam kontr-argumenty.

Więc będzie to bardziej apologetyczne, więc jeżeli jeżeli jesteście zaznajomieni z tematem apologetyki to będzie wam się to dziś podobało, jeżeli jesteś jak: „o człowieku, argument tam i z powrotem w tym i w tym” to po prostu przejdź przez to ze mną ponieważ pewnego dnia jakiś adwentysta dnia siódmego zaprosi ciebie do kościoła.

Może jakiś „czarny Izraelita” na ulicy, nigdy nie wiesz. Dobrze, więc zobacz na Rzymian 14:5: Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo; niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu.

Więc to wlicza adwentystę dnia siódmego który tak bardzo wykrzykuje i kładzie nacisk na bycie wegetarianinem, zauważcie że w tych trzech fragmentach tutaj nie ma znaczenia jaka jest twoja dieta, jaki dzień przestrzegasz.

„Niedziela jest poganizmem” - to nie ma znaczenia dla Boga jaki dzień przestrzegasz, sednem jest to że przestrzegasz go dla Pana, przy okazji; wszystko co widzisz w sowim życiu; znajdziesz tam coś pogańskiego w nim, czy nie wiesz że nawet mieszanka tkanina i obcinanie włosów krótko po bokach jest tym co robili wtedy poganie?

To pochodzi z księgi Kapłańskiej, zobacz na kapłańską która to pokazuje. Więc zobacz że nie ma znaczenia, wszystko w tych dniach szatan zanieczyścił, musicie to zrozumieć, dlatego jest ważne by upewnić się jakie jest twoje serce wobec Pana.

Dobrze, Galacjan, zostawcie rękę w tych trzech miejscach, będzie tam wracać, Galacjan 4:9-10: Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej, kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie, jak dawniej służyć chcecie?

Zachowujecie dni i miesiące, i pory roku, i lata!

Zobaczcie że są to słabe i nędzne żywioły, przestrzeganie dni: „szabat, szabat, szabat” - Bóg nazywa to słabym żywiołem, to niewola.

Dobrze, odwróćcie również na Kolosan 2, pamiętajcie by trzymać rękę na wszystkich tych trzech miejscach, Kolosan 2:14, zaczniemy w wersecie 16-stym: Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź... Czego? sabatu.

Czemu? Ponieważ jest to wymazane przez krzyż; werset 14-sty: Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża;

Dobrze, więc zauważyliśmy w tych trzech fragmentach że całkowicie obala to idee przestrzegania szabatu, „zachowuj szabat”, „szabat, szabat, szabat”, Bóg powiedział: „Nie, to nie jest ważna sprawa odnośnie szabatu”.

Są trzy fragmenty które to obalają, widzieliśmy Rzymian 14 i widzieliśmy także Galacjan 4 i widzieliśmy również Kolosan 2. Kolosan 2 jest szczególnie silny, teraz

Teraz zapewniam was że te różne kulty znają te trzy fragmenty więc przyjdą z argumentami celem obalenia tych trzech fragmentów. Powiesz: w jaki sposób pastorze? Zacznijmy z Rzymian 14, argumentują oni tutaj że Paweł krytykuje tutaj przestrzeganie dni spożywania pokarmów a nie szabaty.

Więc innymi słowy gdy mówił o tym że nie ma znaczenia jaki dzień jest zachowywany to chodziło to że w tamtych czasach...więc kulty będą zawsze wyciągać jakiś historyczny kontekst, zapamiętajcie to: to jest ważny znak, zauważycie to u niektórych ludzi którzy mienią się byciem mądrymi ale nie mają absolutnie żadnego pojęcia o czym mówią.

Po prostu wzięli to z jakiegoś rodzaju bloga lub ich pastora który nawet również nie był także wykształcony w żadnej dobrej szkole, więc zrozumcie to że ci ludzie jedynie zapożyczają jakieś idee.

Więc pamiętajcie – każdy może wziąć jakąkolwiek historyczną historie którą chcą by wyczarować swoją własną interpretacje i jeżeli mi nie wierzycie to dajcie tego człowieka do pokoju z 10-cioma innymi ludźmi i każcie im zinterpretować ich własny historyczny kontekst na temat tego wersetu i udowodnicie że są stronniczy.

Dobrze, więc w każdym razie, będą oni argumentować tutaj że chodzi o przestrzeganie dni spożywania pokarmów a nie szabatów: Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu

Dlaczego? Ponieważ jest to ten sam kontekst z „ten który je dla pana”, więc „podczas tych dni w historii, pewni ludzie którzy podążali za tymi ideami świętowania pewnych dni odnośnie pewnych festiwali i uczt i posiłków które powinni jeść, więc przestrzegali dni uczt a nie dni szabatów.”

Bla,bla,bla bla,bla w taki sposób mówią gdy wypomnisz im jak bardzo stronniczy i wybiórczy jest ich kontekst historyczny; jest tu następna rzecz: werset sam w sobie odrzuca to, zobaczcie na werset 3-ci, Biblia konkretnie dokonuje oddzielenia diety posiłków od dni w dwóch różnych miejscach w wersecie, nie jest to jedno i to samo.

Więc zauważcie że adwentyści dnia siódmego lub kimkolwiek ci ludzie są, to co próbują zrobić to połączyć to, uprośćmy to, my argumentujemy: to nie ma znaczenia co jesz i jaki dzień przestrzegasz, prawda? O tym mówił Paweł.

Mówi o tym że nie ważne jaki posiłek jesz lub jaki dzień przestrzegasz, to są dwie kwestie, adwentyści dnia siódmego starają się powiedzieć „nie, nie,nie – to tylko mówi o dniach spożywania, festiwalach, pewnych uroczystościach”.

To jest to co oni próbują zrobić, widzicie to? Teraz, obaleniem tego jest to że to nie jest ze sobą pomieszane razem, kontekst antydyspesnacjonalistów jest taki że wszystko łączą razem; nie oddzielają rzeczy we właściwym kontekście.

Nie; Biblia mówi konkretnie że to mówi o dwóch oddzielnych kwestiach, zobaczcie na werset 3-ci (Rzymian 14:3): Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie osądza tego, który je; albowiem Bóg go przyjął.

Widzicie? Osądzanie ich z powodu posiłku który spożywają i zauważcie oddzielny werset, werset 5-ty: Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo; niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu.

Zobaczcie na to, przestrzeganie dni. Więc Paweł mówił o dwóch różnych kwestiach w tym miejscu. Co zrobisz gdy powiem „dobrze, spotkamy się w kościele w środę w nocy, a tak przy okazji gdy zejdziecie na dół do upewnijcie się że weźmiecie swoje jedzenie z domu”

Pomieszasz te dwie rzeczy rzeczy razem i powiesz: „Pastor powiedział że w środę w nocy mamy wziąć nasze jedzenie z domu”. Nie, nie przynosimy jedzenia w środę w nocy na studium biblijne.

To mentalność, bądźmy szczerzy; to mentalność głupoty w tym miejscu, dlaczego tak mocno ich uderzam? Ponieważ działają jakby byli mądrzy by mogli wywrzeć na was presje ale musicie zrozumieć że mądrość człowieka jest tak naprawdę głupotą. Widźcie te mentalność którą się posługują? To głupota.

To głupota, to nie jest bycie mądrym przez historyczny kontekst i „podczas tych dni były pewni rabini, żydowskie tradycje i...” w ten sposób – po prostu zignorujcie 90% ich słownictwa i wypłacie to do czego zmierzają.

Dobrze, zobaczmy również na werset 4-ty (Rzymian 14:5), wiecie przeciwko czemu uderzam? Uderzam przeciwko tym ludziom którzy próbują działać mądrze i użyć inteligencji do zwiedzenia cię, gdy jeżeli w rzeczywistości spojrzysz na ich podstawy to zdasz sobie sprawę że to po prostu nonsens.

Tak samo jest z ewolucjonizmem, „wszyscy zostaliście zrodzeni ze skały” ale ateiści powiedzą „nie, to nie jest to co mówimy, kłamiesz, kłamiesz” i wtedy rzucają cały ten naukowy żargon i teriologie które są długie na trzy paragrafy i później zasadniczo wychodzi że tłumaczeniem tego jest: tak, wszyscy pochodzimy ze skały, to jest to co to oznacza.”

Dobrze więc zobaczmy na Rzymian 14:4: Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do pana swego należy; ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go.

Zauważcie że więcej niż tylko spożywanie żywności i dni, wiecie o czym Paweł mówił w tym miejscu? Mówił o wszystkich rodzajach kwestii, każdy ma swoje własne przekonania w życiu i musicie zrozumieć to że jeżeli jest Słowo Boże to nie ma czegoś takiego jak różne przekonania – to pismo.

Ale tam gdzie pismo milczy a wy macie różne przekonania, to musicie zdać sobie sprawę z tego że Paweł mówi że każdy ma różne przekonania więc nie możecie osądzać w tym innych.

Więc jeżeli chcesz ograniczyć to tylko do festiwali to rujnujesz cały kontekst Rzymian 14 przez jego „historyczną i poprawniejszy kontekst eisegezy”

Zobacz na werset 6-ty, widzie to? Zauważcie werset 10-ty, widzicie to? Zobaczcie werset 13-sty, widzicie to? Wszystko to jest o byciu osądzającym wobec różnych rodzajów kwestii i Paweł mówi „nie osądzajcie we wszystkich tych różnych sprawach.”

Każdy ma swoje własne przekonania pomiędzy nimi a Bogiem. Dobrze, zobaczmy również Galacjan 4:3. To jest to o czym mają zamiar argumentować w tym przypadku, będą argumentować tutaj że gdy Paweł mówi o niewoli to odnosi się do, nie mogę uwierzyć co zaraz napiszę...

Więc konkretny dzień, tam ten miał być „dniem jedzenia” a ten jest „pogańskim dniem”, więc to nie jest żydowski szabat a mówi o pogańskich dniach, zauważcie że gdziekolwiek Biblia mówi „dnie” to oni chcą wstawić tam jakąkolwiek interpretację jaką chcą?

„Pogańskie dni” człowieku, mogą tam również także włożyć święta lub twoje urodziny, możesz nawet wcisnąć tam cokolwiek co tylko chcesz ale sednem jest to że to oni wstawiają tam swoją własną interpretacje mówiąc „Paweł krytykuję pogan i bycie w niewoli pogańskich dni takich jak astrologia ale nie żydowski szabat.”

Skąd wziąłeś taki pomysł? Ale w takim razie po prostu przeczytajmy fragment; pożartujmy z nich; Galacjan 4:9, zobaczcie co jest tutaj napisane: Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej, kiedy zostaliście przez Boga poznani, ...Widzicie to? Mówi tak do galacjan, prawda? Galacjanie byli poganami, więc Paweł potępiał w wersecie 9-tym ich sposób życia w pogaństwie, oczywiście nie bycie żydami, więc w wersecie 10-tym Paweł potępia ich nie za żydowskie dni, tak mówią adwentyści dnia siódmego.

To odnosiło się do pogan. Widzicie? W taki sposób argumentują. Problem z tą interpretacją jest taki że – nie będzie im się to podobało; idzie do Galicjan 4:3, argumentujemy tutaj że to odnosi się do dni szabatów lub żydowskich dni, ale adwentyści dnia siódmego argumentują że „nie, to odnosi się do pogańskich dni”.

Cóż, więc mają tutaj problem, jest dla nich gorzej; nasze wyjaśnienie sprawia że mają gorzej, czemu? To nie jest tylko festiwal to wszystkie rodzaje kwestii, nie nawet dzień lub posiłek, to o wszystkich rodzajach spraw – to dla nich gorzej, oni robią tą samą rzecz na własny problem:

To nie tylko dni szabatu lub żydowskie dni, to cały prawo starego testamentu. Co zrobią teraz? To sprawia że jest dla nich jeszcze gorzej, zobaczcie na werset 3:

Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi,...Co? byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata;

Pamiętajcie, Paweł mówił o byciu w niewoli żywiołów tego świata, dni, prawda? Teraz o czym mówił w kontekście? Czytajmy dalej, werset 8: Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są;

Dobrze, widzimy że to może w tym miejscu odnosić się do pogaństwa ale czytajmy dalej, zobaczcie na werset 9: Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej, kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie, jak dawniej służyć chcecie?

Więc znowu wracają w niewolę. Werset 10: Zachowujecie dni i miesiące, i pory roku, i lata! Dobrze, czym jest ten powrót w niewolę? Czytajmy dalej, zobaczcie na werset 21: Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod... Czym? zakonem, czy nie słyszycie, co zakon mówi?

Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z... Kogo? niewolnicy,... więc niewola odnosi się tutaj do starotestamentowego prawa, ale czytajmy dalej, zobaczcie na werset 23: Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. A to jest powiedziane obrazowo: oznaczają one dwa przymierza, jedno z góry Synaj,

To jest wasza niewola, niewolnica, góra Synaj skąd pochodzi 10 przykazań ze starotestamentowego prawa, góra Synaj. ...które rodzi w niewolę, ...To jest jasne, prawo jest niewolą. ...a jest nim Hagar. Hagar jest to góra Synaj w Arabii; odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi.

To jasna niewola, ale zobaczcie na rozdział rozdział 5-ty werset 1: Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.

Co to jest? Werset 3: A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien...Co? cały zakon wypełnić.

Werset 4: Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia;... To jasne, macie stwierdzone że niewola jest niewolą wobec prawa.

Paweł powiedział w 4:8 jak uznajemy że poganie byli dawniej pod niewolą pogaństwa, ale chodzi o to że Paweł wskazuje również tutaj że kontekstem niewoli przez przestrzeganie jak rytuału, prawa, jest tutaj, więc przyjmujemy za pewnik że werset 8 mówi o tym jacy nie powinni być, niewoli do pogaństwa ale później Paweł mówi w wersecie 9-tym że wracają oni znowu do niewoli prawa.

Mówi że wracają do niewoli prawa ale tym razem to nie poganizm a niewola prawa w którą wchodzą ponownie do Judaizm. Jak jest to udowodnione? Widzieliśmy już to: rozdział 5 werset 1- 4, widzieliśmy rozdział 4 werset 21-25.

Ci poganie wracali pod niewolę prawa pod Judaizm. Widzicie? Prawa, starotestamentowego prawa, więc to odpowiedź.

Następną rzeczą, tak wspomnę o tym szybko, ale jest to stanowczo udowodnione gdy patrzycie na cały historyczny kontekst; chcecie argumentować o historycznym kontekście i esegeizie? Przeczytajcie cały list do galacjan i zobaczycie, jeżeli jesteście szczerzy ze Galacjanie nie mieli problemu z pogaństwem, to nie był problem, problemem był Judaizm.

To było prawo żydowskie, więc ci adwentyści dnia siódmego starają stać się żydami. Dlaczego ruch hebrajskich korzeni stara się stać żydami? „Czarni hebrajscy Izraelici” chcą być żydami? Są daleko od bycia żydami, co macie na myśli mówiąc że jesteście żydami?

Więc pogląd że Jezus był czarny, że dwanaście pokoleń Izraela były czarne, co to za nonsens? „O jesteś rasistą” - śmiałbyś się ze mnie gdybym powiedział że Jezus był Koreańczykiem a jego dwanaście pokoleń byli Koreańczykami.

Tak, jestem rasistą, dobrze w każdym razie, widzicie? Idea jest taka – byli żydami, jasne? Kim jest żyd? Naprawdę – Żydem. Dobra? Mam na myśli to że nawet świeccy zgubieni ludzie wiedzą to, dobrze?

Co masz napisane w swoich legalnych dokumentach, co? „Jestem żydem”? Albo może jesteś bardziej szczery; „jestem afro-Amerykaninem”, „jestem koreańczykiem”, „Azjanickim Amerykaninem i tak dalej. Nie możesz być bardziej szczery w ten sposób? Nie mów że jesteś żydem.

Nie, zobaczmy teraz twoje legalne dokumenty, nie widziałem oficera mówiącego „tutaj chodzi żyd” wiecie, gdy jacyś Koreańczycy lub jakaś inna rasa biega dookoła, no dalej, dorośnij, dorośnij. Nie jestem rasistą, mamy czarnych ludzi w naszym kościele, mamy żydów w naszym kościele i tak, mamy tego Koreańczyka i kilku więcej Koreańczyków w naszym kościele.

Więc dorośnijcie, dobrze? Dorośnijcie. Dobrze, rozdział 2-gi werset 12-21, rozdział 3-ci werset 2-5 i wersety 10-13, 17-19, rozdział 5-ty werset 1-6.

Cały kontekst to Paweł krytykujący niewolę wobec żydowskiego prawa, to tak oczywiste. To nie pogaństwo. Dobrze, zobaczmy Kolosan 2:14, dobrze, to będzie zabawne, czy jesteście gotowi na to?

Co za interpretacja; adwentyści dnia siódmego, teraz, to jest od nich bardziej powszechny argument, usłyszycie to, argumentują oni w Kolosan 2 – to jest potężny werset którym obalacie szabat ale oni będą argumentować tutaj i jest to powszechne wśród nich twierdzenie, mówią że to co wymazał Chrystus był zapis naszych grzechów, nie starotestamentowego prawa na krzyżu.

W taki sposób argumentują, więc to jest bardziej jednolite twierdzenie, jeżeli niektórzy z nich argumentują tak że Paweł nie mówił o corocznych szabatach ale co tygodniowych szabatach.

O dajcie spokój, poważnie? Poszliście aż tak daleko? To jest tak bardzo naciągnięte, widzicie to? Nie lubię tych intelektualnych argumentów, to pokazuje ich większą nieszczerość którą stosują, bardzo tego nie lubię.

Chcecie usłyszeć inny? To jest jeszcze bardziej nieszczere, przyznaje że zapis naszych grzechów został wymazany na krzyżu, jestem uczciwy - to jest jeszcze szczery argument od adwentysty dnia siódmego, jest bardziej spójny, zobaczycie kilku którzy tak argumentują.

Ale takie rodzaje argumentów – gwarantuję wam to; zobaczycie jak adwentyści dnia siódmego przeczą sobie nawzajem z tymi następującymi: „roczne szabaty, nie tygodniowe szabaty”, dorośnij człowieku, oto następny: „Paweł mógł krytykować gnostyków którzy osądzali to jak chrześcijanie nie praktykują poprawnie szabatu, a nie samego zachowywania szabatu.”

Więc sposób w jaki obchodzili szabat był krytykowany a nie sam szabat był krytykowany. To podstawy angielski, widzicie tą nieszczerość? Naprawdę nie lubię tego.

Dobrze, pokryjmy ich bardziej uzasadnione argumenty, więc to te które brzmią bardziej sensownie, przyjrzymy się wersetowi 13-stemu, dobrze, więc w 14-stym wymazał obciążający nas list dłużny który był przeciwko nam wliczając w to werset 16 w którym argumentujemy o szabacie, ale w wersecie 14-stym to co wymazał to werset 13-sty: I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy;

Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam... widzicie? To brzmi jak zapis przeciwko twoim grzechom, to w tym przyznam im więcej szczerości, więc adwentyści dnia siódmego argumentują że jest to zapis naszych grzechów.

To jest łatwiejsze niż myślicie, jesteście na to gotowi? To nie takie trudne. Czym jest zapis twoich grzechów? PRAWO.

Proszę bardzo, wasza odpowiedź, bardziej proste niż myśleliście, prawda? Ponieważ pamiętacie Rzymian rozdział 7-dmy jeżeli czytacie swoje Biblie, ale odwróćcie i pokaże wam jeszcze lepszy, idziecie do Efezjan, dobrze? Efezjan.

Jeżeli pamiętajcie z czytania Biblii Rzymian rozdział 7-dmy, to o czym mówił Paweł że jest zapisem naszych grzechów? Zapisem który obracał się przeciwko nam? To prawo, Bóg sądzi cię przez prawo, to jak wiele go złamałeś.

Ale by stanowczo to udowodnić: Efezjan rozdział 2:15-16, pamiętajcie; zapis przykazań przeciwko nam – to jest to co Bóg wymazał, prawda? Czy to jest prawo starego testamentu? Tak. Efezjan 2:15: On zniósł... Co? zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka

I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń;

Widzicie co zostało wymazane przez krzyż? Krzyż wymazał prawo. Widzicie? To wasza odpowiedź. Więc w zasadzie to argument dla nas, nie dla nich, jest to udowodnione przez Efezjan rozdział 2-gi.

Ich tygodniowe i roczne szabaty są całkowicie niedorzeczne więc nawet nie będę się im przyglądał ale dam wam informacje które możecie zbadać dla siebie. Tak przy okazji jeżeli zauważyliście wcześniej Kolosan 2, w wersecie 16-stym jest powiedziane „Dlatego...” to znaczy w rezultacie tego.

Wiec jako rezultat wersetu 14-stego w Kolosan 14:2 że prawo zostało wymazane, w rezultacie tego, co? „Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu dni szabatu”. To jest to co argumentujemy, to jest bardziej szczera interpretacja.

Poza tym, ich argument na roczne szabaty a nie co tygodniowe szabaty pochodzi z Ozeasza 2:11, więc to jest dowód tekstowy adwentystów dnia siódmego, Ozeasza 2:11 o ich rocznych i co tygodniowych szabatach.

Ale argumentem przeciwko temu jest to że tylko dlatego że nów księżyca i święto są wspomniane, więc wydaje się to ukazywać roczny szabat raczej niż co tygodniowy ale w żadnym z tych dwóch wersetów nie jest powiedziane powiedziane że szabat jest roczny lub co tygodniowy – jest tam powiedziane tylko „szabat”.

Więc rusz głową, jeżeli to jest szabat to co to znaczy? Nie ma znaczenia czy to co tygodniowy lub roczny to wszystko to szabat, to znaczy to co mówi. Ale Ozeasz naprawdę ukazuje, ich dowód tekstowy Ozeasza tak naprawdę ukazuje że Kapłańska 23:2-3 że szabat musi być co tygodniowy w raz ze świętami, z ich rocznymi świętami, więc to obala ich argument.

Ale to ujmuje to jeszcze prościej: jeżeli spojrzycie na Kolosan 2:16 to co jest powiedziane? „DNI szabatu”. Co z tym? Więc mówi to o co tygodniowych szabatach, to co tygodniowy szabat, nie coś rocznego.

Tak przy okazji jeżeli przyjrzycie się terminowi „dni szabatu” w waszych Bibliach to wiecie do czego się odnoszą? Co tygodniowego szabatu. To wlicza Mateusz 12:5, 10,15, Marka 3:4, Łukasza 4:31, Łukasza 6:2,9. Dzieje Apostolskie 17:2 i tym podobne z wieloma jasnymi stwierdzeniami na końcu.

W porządku, następna rzeczą są inne niedorzeczne argumenty odnośnie historycznego kontekstu „to mogło być o gnostykach oskarżających chrześcijan o niepoprawne obchodzenie szabatu w tamtych czasach i tego jak przestrzegali szabatu”

Prostym obaleniem tego jest że jeżeli spojrzycie na Kolosan 2:16 i 18-sty a także werset 20 i 23 to zobaczycie co Paweł tutaj potępiał, to co Paweł potępiał w Kolosan 2:16 i 18-ście i od 20 do 23-ciego, to co potępia to, werset 16: Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu...Czego? Z powodu pokarmu czy sposobu jedzenia pokarmu? pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu.

Więc zauważcie tutaj że Bóg nie mówi tutaj „jak przestrzegasz dni” mówi „z samych powodu dni”. Z powodu tych rzeczy samych w sobie, dlatego musicie to zrozumieć, mimo że w wersetach 18, 20 i 23 nie mówi o dziwnych gnostykach dziwnie się tutaj poszerzają ale to co ma tu miejsce to patrząc na werset 20-sty, zauważcie: Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim ...Czemu? zakazom,

Pamiętajcie, przykazania, stary testament, pamiętacie, zobaczcie to jest prawo starego testamentu, to nie mówi o tym jak praktykowali to za tamtych dni w związku z gnostykami – to bujdy które wymyślili.

Tak jak w Grece i Hebrajskim oraz Ewolucjonizmie; zawsze zmyślają rzeczy. Więc to są argumenty które możecie użyć w ramach apologetyki z ruchem Hebrajskich Izraelskich korzeni, adwentystami dnia siódmego lub czymkolwiek, ale w głównej mierze znajdziecie to wśród adwentystów dnia siódmego.

Adwentyści dnia siódmego starają się użyć wersetów by dowieść że kościół powinien przestrzegać szabatu i jednym z ich dowodów tekstowych jest taki że będą argumentować i utrzymywać że Jezus i jego uczniowie wliczając w to Apostoła Pawła chodzili do kościoła w szabat.

Że uczęszczali na Bożą służbę w szabat, więc to ma być dowód tekstowy używany przez adwentystów dnia siódmego by udowodnić, przypuszczalnie udowodnić, że chrześcijanie powinni wielbić Boga w szabat.

Dobrze, zobaczmy na kilka wersetów, zobaczmy na Dzieje Apostolskie rozdział 17 werset 1, czy jest prawdą że Paweł uczęszczał w szabat? Tak chodził do żydowskich synagog w szabat.

Dzieje Apostolskie 17:1: A gdy przeszli Amfipolis i Apolonię, przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska. Paweł zaś, według zwyczaju swego, poszedł do nich i przez trzy sabaty rozprawiał z nimi na podstawie Pism, Wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym Chrystusem, mówił, jest Jezus, którego ja wam głoszę.

Więc zauważcie tutaj że Apostoł Paweł szedł do żydowskiej synagogi w szabat, to jest bardzo proste, najprostszą odpowiedzią jest to by przeczytać werset tak jak on mówi.

Czy ten werset mówi że Paweł poszedł do żydowskiej synagogi w szabat by pełnić tam służbę kościelną lub by świadczyć niezbawionym duszą? Tak, rozumiecie? Werset 2-gi i 3-ci, on świadczył żydom, dlaczego?

Ponieważ synagoga mój przyjacielu jest otwarta w szabat i by Paweł mógł świadczyć żydom z pism musiał iść do synagogi w szabat. Ma znaczenie fakt że miałem biblijnie wierzącego przyjaciela który chodził do żydowskiej synagoga ma otwarte forum dyskusyjne, miejsce do dyskusji gdzie przedstawia się swoje zrozumienie pism.

Dlatego Paweł tam poszedł, by głosić im, czy nie głosimy w sobotę? Czy wasze kościoły nie świadczą w sobotę? Tak. Widzicie? To nie jest służba kościelna, zobaczcie dzieje apostolskie rozdział 13-sty.

Adwentyści dnia siódmego wiedzą że biblijnie wierzący chrześcijanie znają dyspensacjonalizm i dyspesnacjonalizm chroni nas przed wieloma problemami od mieszania pre-trip i post-trib pochwyceń, różnych metod zbawienia i ucisku w chrześcijańskim czasie kościoła.

Wierzymy że są to rzeczy oddzielone od siebie, więc ponieważ z tego powodu adwentyści dnia siódmego wiedząc to mówią „dobrze, upieranie się że szabat jest dla tylko dla żydów” dlatego oddzielacie to, więc chrześcijanie nie przestrzegają szabatu ponieważ są z pogan.

Ale oni argumentują że byli poganie którzy uczęszczali w szabat gdy Paweł głosił, więc oto ich dowód tekstowy, udajcie się do Dzieje 13:42: A gdy opuszczali synagogę, prosili ich, aby w następny sabat opowiedzieli im znowu o tych sprawach. Kiedy zaś zgromadzeni w synagodze się rozeszli, poszło wielu Żydów i nabożnych prozelitów za Pawłem i Barnabą, którzy z nimi rozmawiali i nakłaniali ich, aby trwali w łasce Bożej.

Popatrzcie na werset 42: A gdy oni wychodzili z bóżnicy żydowskiej, prosili ich poganie, aby i w drugi...Co? sabat mówili do nich też słowa.

Widzicie to? Wiec to dowodzi że nie ma czegoś takiego że szabat jest tylko dla żydów, jest dla żydów – tak będą twierdzić adwentyści dnia siódmego, ale bardzo prostą odpowiedzią jest przeczytanie tego jak jest napisane w wersecie.

Zobacz na werset 43, kim byli ci poganie? Kiedy zaś zgromadzeni w synagodze się rozeszli,... dobrze, żydzi poganie się rozeszli, kim oni byli? poszło wielu Żydów i ...Kogo? nabożnych prozelitów

Wiecie kim oni byli? Poganami którzy nawrócili się na Judaizm. Dlatego. Widzicie to? Dlaczego w ogóle inaczej poganie mieli by uczęszczać do synagogi, albo kościoła? Widzicie? Werset 42 mówi że chodzili do synagogi.

Widzicie? To bardzo proste, po prostu czytajcie werset tak jak mówi, więc widzicie tutaj że ci ludzie byli żydowskimi prozelitami więc byli zgubionymi grzesznikami, pamiętajcie o tym dlaczego w ogóle Paweł poszedł do synagogi, by zdobywać dusze, dawać im ewangelie.

Więc tutaj ci żydzi oraz nawróceni poganie na Judaizm którzy słyszeli jak Paweł głosił, dlatego werset 43 mówi: ...którzy z nimi rozmawiali i nakłaniali ich, aby trwali w...Czym? łasce Bożej.

Paweł głosił do nich laskę Bożą w synagodze, ponieważ to była najlepsza szansa by dostarczyć ewangelie łaski, w żydowskiej synagodze.

Dobrze, zobaczmy na Łukasza rozdział 4 i Łukasza rozdział 23-ci, dwa fragmenty; Łukasza 4 i 23. Zauważcie że Biblia mówi że Jezus – założyciel chrześcijaństwa, Jezus i 12-stu apostołów uczęszczało w szabat również.

Więc dlatego powinniśmy mieć spotkania w kościele w szabat – tak powiedzą. Łukasza 4:16: I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi, i powstał, aby czytać.

Ponownie bardzo prosta odpowiedź, tak jak czytaliście werset jak mówi, po pierwsze jest powiedziane że to Nazaret, po drugie że w synagodze i po trzecie że taki był zwyczaj. Zgadnijcie jaki to był zwyczaj – żydowski, widzicie?

Dlaczego Jezus poszedł do synagogi jak miał w zwyczaju? Ponieważ jest żydem, tak jest to proste; szabat jest żydowskim obrządkiem. Zobaczcie na Łukasza 23:56, więc widzicie jak dotąd że to nie ma nic wspólnego z chrześcijańskim kościołem a żydami, Judaizmem.

Łukasza 23:56: Powróciwszy zaś przygotowały wonności i maści. Przez sabat zaś odpoczywały według przykazania.

Więc naśladowcy Jezusa zachowywali przykazania o przestrzeganiu szabatu, więc chrześcijanie powinni również przestrzegać szabatu. Punktem jest to że, ponownie, ci ludzie byli kim? Byli żydami z Galilei. To wszystko to żydzi, żydzi, żydzi, żydzi.

To nie ma nic wspólnego z poganami lub chrześcijanami, teraz zobaczcie na Dzieje Apostolskie rozdział 2-gi, to jest najzabawniejszy werset jaki używają by udowodnić że kościół musiał przestrzegać szabat, udajcie się do Dziejów Apostolskich i zobaczmy na werset 1-wszy:

Nie wiem skąd wzięli ten dziwny pomysł ale zobaczcie na Dzieje Apostolskie rozdział 2-gi. Dzieje Apostolskie rozdział 2-gi to oficjalne rozpoczęcie kościoła, wszyscy to wiedzą. I zauważcie że gdy kościół oficjalnie się zaczyna to zaczyna się w szabat – tak oni argumentują.

Dzieje Apostolskie 2:1: A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu.

Więc to dzieje się w czasie Pięćdziesiątnicy i jeżeli spojrzycie na werset 41: Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz.

Werset 47: Chwaląc Boga i mając łaskę u wszystkiego ludu. A Pan przydawał zborowi na każdy dzień tych, którzy mieli być zbawieni. (gdańska)

Więc widzicie tutaj że kościół zaczął się kiedy? W dniu Pięćdziesiątnicy w Dziejach 2:1, to argument dla chrześcijańskiej strony, nie dla adwentystów dnia siódmego, nie wiem skąd wzieli ten pomysł.

Adwentyści dnia siódmego argumentują że Pięćdziesiątnica miała miejsce w szabat czyli w sobotę jak mówią. Ci którzy tak mówią nie znają żydowskich kalendarzy, naprawdę nie badali żydowskich kalendarzy i nie tylko żydowskich ale i samego Pisma Świętego.

Zobaczcie na Kapłańską rozdział 23, zobaczcie że dzień pięćdziesiątnicy jest w niedziele, więc ponieważ kościół oficjalnie rozpoczął się w niedziele to co z tym złego? Widzicie to? Ale adwentyści dnia siódmego zmieniają to w swoim argumencie mówiąc „nie, to jest sobota a nie niedziela”.

Więc nie czytają własnych Biblii, zobaczcie na kapłańską 23:15: Od następnego dnia po sabacie, kiedyście przynieśli snop dla dokonania obrzędu potrząsania, odliczycie sobie pełnych siedem tygodni. Aż do następnego dnia po siódmym sabacie odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie nową ofiarę z pokarmów dla Pana.

Niektórzy z was którzy mają notatki w waszych Bibliach wiecie że to odnosi się do instrukcji które Bóg daje odnośnie tego jak ofiarować snopy w czasie 50-sięciu dni, z tego powodu widzicie w wersecie 16-stym „50 dni”, to z nich mamy nazwę 50 dni, Pięćdziesiątnicy i tym podobne.

Więc to mówi o pięćdziesiątnicy ale zauważcie co ten werset mówi, mówi że jest to dzień po szabacie. Werset 16: Aż do następnego dnia po siódmym sabacie odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie nową ofiarę z pokarmów dla Pana.

Widzicie to? Więc nie jest to sobota, to jest pierwszy dzień po sobocie, to pierwszy dzień tygodnia – niedziela, widzicie to? Nie tylko to, jeżeli podważacie mnie to po prostu wpiszcie w google, to tak proste i dowiecie się że w żydowskim kalendarzu, wszyscy to wiedzą, że Pięćdziesiątnica jest pierwszego dnia tygodnia.

Więc skąd wiemy że szabat nie jest dla chrześcijan? Ponieważ widzieliśmy to że w całości odnosi się on do żydów i co z chrześcijanami? Najbliższą rzecz jaką o chrześcijanach możecie się odszukać odnośnie sprawy przestrzegania dnia to w rzeczywistości niedziela.

Dzieje 2 gdy oficjalnie to się zaczęło, Kolosan 2:14 i 16 mówi o tym że nie ma znaczenia jaki dzień i nie przestrzegamy szabatów, to jest to co Paweł dokładnie powiedział. Więc chodzi o to że jak widzieliście, szabat jest w całości żydowski, nie jest częścią chrześcijańskiego kościoła.

Advertisement