Benio123o pl Wiki
Advertisement

Milenium - Okres tysiąca lat bilijnego panowania Chrysutsa na ziemi, wiara w dosłowne spełnienie obietnicy danej przez Boga w kwesti nastania Milenium to Mileniaryzm. Jezus Chrystus po drugim przyjściu będzie rządził laską żelazną nad narodami.

I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane;

- Objawienie Jana 2:27

Wiara w Milenium - tysiąc letnie królestwo, była podzielana od najstarszych dni Kościóła, przekonani o jego nadejściu byli Justyn Męczennik, Ireneusz, Terturlian, Jan Chryzostom. Wiara ta jednak została zaprzeczona i odrzucona przez katolicką tradcyję oraz przyjęta ponownie na nowo przez Biblijny Protestantyzm Ewangeliczny na przestrzeni wieków na podstawie kanonu pisma świętego.

Jan Chryzostom

Jan Chryzostom

"Odnośnie tego faktu że żydzi uwierzą i zostaną zbawieni, Paweł przywołuje Izajasza, który głośno krzyczy mówiąc: "Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. Jeżeli wtedy ta obietnica nigdy nie wypełniła się, ani ich grzechy nie zostały wymazane, z pewnością będzie to miało miejsce."

- Jan Chryzostom 


Jan Kalwin 2

Jan Kalwin


"To zaślepienie które dotkneło żydów nie jest ani Uniwersalne żeby Pan nie miał wśród nich swoich wybranych, ani trwałe, gdyż nastąpi czas, w którym oni także skutecznie ujmą się za tym czego teraz uporczywie odrzucają."

- Jan Kalwin, Komentarz do Biblii Genewskiej 

Advertisement