Benio123o pl Wiki
Advertisement

Mincjusz Feliks - Rzymski prawnik, pisarz i apologeta chrześcijański piszący po łacinie z około II/III wieku po Chrystusie. Wspominany przez Laktancjusza i Heronima jako znakomity prawnik. Autor dialogu "Oktawiusz" będącą polemiką chrześcijaństwa z pogaństwem. W dziele "Okatawiusz" trzech mówców rozmawia ze sobą na temat wiary, jeden z nich o imieniu Oktawiusz jest chrześcijaninem i odpowiada na pogańskie zarzuty nieposiadania przez chrześcijan świątyń, ołtarzy oraz ikon kultu potwierdzając te zarzuty i dowodząc iż ten fakt dowodzi prawdziwości chrześcijaństwa nad pogaństwem rzymskim.

"Oktawiusz: „Czy sądzicie, że jeśli nie mamy świątyń i ołtarzy, to ukrywamy przedmiot naszej czci? Jakiż wizerunek Boga wymyślę, skoro człowiek, jeśli się dobrze zastanowisz, jest Bożym wizerunkiem? Jakąż mu świątynię wzniosę, jeśli nie może Go objąć cały ten świat, który On stworzył? Jakże śmiałbym zamknąć tak wielki ogrom majestatu w jednej kapliczce, skoro ja, zajmuję obszerniejsze pomieszczenie? Czyż nie lepiej, byśmy oddawali Mu cześć umysłem i składali ofiary w naszych sercach? Czyż będę składał Bogu w ofierze bydlęta i zwierzęta, które on przecież stworzył na mój użytek. To tak jakbym Mu ze wzgardą odsyłał jego dar. Byłoby to niewdzięcznością, jako że najstosowniejszą ofiarą jest nasze dobre serce i czysty umysł i szczere intencje. Kto żyje w niewinności, ten czci Boga, kto żyje sprawiedliwie, składa Mu ofiarę, kto unika kłamstwa, ma w Bogu ostoję, a kto ustrzeże drugiego człowieka przed niebezpieczeństwem, ten wielbi Boga najbardziej. To są nasze ofiary i to są nasze nabożeństwa."

- Mincjusz Feliks ,"Oktawiusz" 10.1-4; 32.1-3

Advertisement