Benio123o pl Wiki
Advertisement

Odrzucający Autorytet Boga i jego słowa , w celu podtrzymania stanu swej grzesznej obłudy , niewieżący ludzie pragnący żyć własnym prawem w swoim życiu , w ciągu Historii dokonywali prób fałszerstw Histrorii ludzkości , w celu dowiedzenia że fenomen Chrześcijaństwa , jest fałszywy .

Niezbawieni grzesznicy , nie posiadali żadnych barrier wytyczających zakres łamania jakiej kol wiek formy wiarygodnośći i przyzwoitości w konsekwencji logicznej swoich działań , w ciągu wieków , byli autorami coraz to bardziej perfidnych kłamstw w celu usprawiedliwienia utrzymania swojego stanu grzechu .

Z czasem działania te zaszły tak daleko , że wymagało to zanegowanie Historii ludzkości i zwróceniu się baśnią , nie posiadających żadnych dowodów , ani na nich się nie opierających , lecz gorliwie oczekujące na jaką kol wiek forme dowodu która mogła by wesprzeć fałszywe tezy , w przyszłości , w celu zbudowania na nich , całej HIstorii ludzkości .

W wieku 20 , na przełomie lat 60 i 70 , w wymagającym grzesznym świeicie , usprawiedliwienia stanu swojej deprawacji , głównie wówczas nacechowaną utopią bezbożnego Komunizmu , powstała teoria , jako alternatywa dla Kreacjonistycznej wizji powstania świata , mająca za zadanie odsunąć ludzi od wiary , według której za powstanie cywilizacji ludzkiej na ziemi i jej projekt umożliwiający ich powstanie w toku Ewolucyjnym , były obce cywilizacje , ktore dały przodką ludzkości początek .

Ta niezgodna z całą Historią ludzkości i przekazą oraz dowodą Teoria , została zapoczątkowana przez Ericha Von Daniekna .

" Jego książ

Erich von Däniken

Erich von Däniken

ki trafiły do bloku wschodniego , gdzie znajdowały ciche poparcie Komunistycznych władz , ponieważ odciągały ludzi od religii . W'łaśnie od Danikenizmu , zaczynali dwaj główni propagatorzy teorii wielkolechickiej : Paweł Szydłowski - twórca kanału na YouTu'be , na którym zaprezętował , swoją wizje historii , oraz Janusz Bieszek - Autor Bestsellera " Słowiańscy Królowie Lechii " .

- Focus Historiia , Numer 4 (118) , 2017 " Niepokonani Słowianie " , Strona 28

Wyznawcy Wielkiej Lechii , opierają swoją wiarę na 18-sto wiecznym fałszerstwie , " Kronikach Prokosza " , udający dzieło z wczesnych okresów Historii , a także prace oszustów jak Tadeusz Wolański , jako autentyczne , bez podania faktu o ich obaleniu w wiekach ich powstania przez uczonych i kryptologów .

" Dzięki temu z niebtytu wyciągnięto na przykład " Kronikę Prokosza " , XVIII-wieczny Falsyfikat udajacy kronikę najdaniwjszych dziejów naszego kraju ( Polska ) , którego nieuatentyczności dowiódł już Joachim Lelewel . Wygrzebano też pracę Tadeusza Wolańskiego (1785-1865) , ekscentryka , fałszerza , i archeologia amatora , który chwalił się rozmaitymi " odkryciami " dowodzacymi prawdawnej wielkości naszej ojczyzny . Na nowo sięgnięto po pulikacje i fałszerstwa ( np. Kamienie mikorzyńskie ) mówiące o rzekomych słowiańskich runach . "

- Focus Historiia , Numer 4 (118) , 2017 " Niepokonani Słowianie " , Strona 29

Fałszywy i niezgodny z rzeczywistością jest też rzekomy układ Geograficzny położenia Lechii na mapie Świata w zakresie jej domiemanych granic terytorialnych . Istnienie tak wielkiego państwa bez zmianek o jego istnieniu w kronikach państw takich jak Chiny czy Rzym , jest niemożliwa . Wyznawcy Lechii odpowiadają , że Kroniki zostały spalone przez Kościół Katolicki działający w współpracy z Niemcami , nie tłumaczy to jednak brak zmianek o Lechii w państwach poza Europejskich .

" ... Aby znaleść na mapie miejsce dla Wielkiej Lechii , trzeba usunąć z niej Germanów . I tak np. Janusz Bieszek po prostu Neguje " niemieckość " Germanów . Za " Ario-Słowian " , czy też Lechitów , uznaje on np. Gotów czy Wandali . "

- Focus Historiia , Numer 4 (118) , 2017 " Niepokonani Słowianie " , Strona 29

W Akcie Desperacji , wyznawcy kłamstwa Lechickiego , mającego na celu usprawiedliwiać szyderstwo z Chrześcijan , poprzez wyznawanie pogańskich religii przodków , powołują się na Biblie , gdzie miasto na bliskim wschodzie , za czasów istnienia Filistynów , biorą za wzmianke na temat istnienia Imperium Lechickiego które miało istnieć rzekomo , już za ich czasów .

Advertisement